Boston IIIs av nr.88 skvadron

Boston IIIs av nr.88 skvadron


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Boston IIIs av nr.88 skvadron

Et par Boston III -er fra nr. 88 skvadron. Flytypen kan identifiseres ved nesen og den korte luften intakt på motorens nacelle, skvadronen ved RH -koden.


Boston IIIs of No.88 Squadron - History

Air of Authority - A History of RAF Organization

Ingen 86 - 90 skvadronhistorier

Den ble dannet i Wye 1. september 1917 og var beregnet på å bli utstyrt med delfiner for service på vestfronten, men behovet for å forsterke eksisterende enheter førte til at den ble oppløst 4. juli 1918. Det var igjen planlagt å danne med Dolphins 21. oktober 1918 for utplassering 28. november, men den ble deretter brakt videre til 28. september på Brockworth, men ble deretter utsatt. Dannelsen ble deretter planlagt 30. oktober, igjen på Brockworth, men med Salamanders i bakken angrep rolle. Disse planene ble deretter endret igjen, med dannelse på Salamanders ved Bircham Newton 14. november 1918 med et flytt til Frankrike planlagt 28. januar 1919, men våpenhvilen avsluttet alle slike planer og formasjonen ble suspendert.

Skvadronen dannet seg til slutt på Gosport 6. desember 1940 i kystjagerrollen utstyrt med Blenheim IV. Etter trening flyttet skvadronen til Wattisham i mars 1941 og begynte eskortepatruljer for konvoier utenfor den øst -angliske kysten, med et flytt til North Coates i mai. Beauforts erstattet Blenheims fra juni 1941 med at skvadronen var fullt utstyrt med den nye typen innen juli. Disse ble brukt til minelaying, rekognosering og luft-redningspatruljer, men i oktober gjennomførte skvadronen torpedotrening og begynte anti-shipping operasjoner 11. november. I 1942 flyttet skvadronen rundt kysten, til St Eval i januar, Wick i mars og Thorney Island i juli, hvor den ble redusert til kadre 26. august.

Skvadronen begynte å bli brakt opp igjen i oktober med ankomsten av nye mannskaper og frigjørere. Opprinnelig trente skvadronen mannskap for nr. 160 skvadron, men da dette var fullført begynte de opplæringen av egne mannskaper, og den begynte operasjoner med frigjørere i februar 1943. Et flytting til Aldergrove i Nord -Irland skjedde en måned senere med et ytterligere flytting til Ballykelly i september. I mars 1944 flyttet skvadronen til Reykjavik på Island i tre måneder, og returnerte til Skottland i juli, hvor den ble værende resten av krigen.

Etter krigens slutt og behovet for flere transportenheter, ble skvadronen overført til transportkommandoen 10. juni 1945. Etter å ha sluttet seg til No 301 Wing, flyttet skvadronen til Oakington i august og begynte troppefly til India fra oktober. Skvadronen ble til slutt oppløst 25. april 1946.

Ingen skvadron (forente provinser) 87

Den ble dannet på Upavon fra 'D' -skvadronen for CFS 1. september 1917, og var utstyrt med Avro 504Ks, Pups og SE5As for trening. Delfiner begynte å ankomme i desember, og det var disse som skvadronen tok med til vestfronten i april 1918. Jeg fløy jager- og bakkeangrepsoperasjoner til slutten av krigen og returnerte til Ternhill i februar 1919, hvor den ble oppløst 24. juni .

Skvadronen reformerte, igjen i jagerrollen 15. mars 1937 på Tangmere. Den var først utstyrt med Furies, men i juni begynte Gladiators å erstatte disse, mens skvadronen samtidig flyttet til Debden. Konvertering til orkaner begynte i juli 1938, og etter krigsutbruddet ble skvadronen sendt til Frankrike som en del av luftkomponenten til BEF. Etter den tyske invasjonen var skvadronen sterkt involvert i luftaksjon de neste to ukene, men måtte deretter trekkes tilbake for å komme seg og utstyres på nytt.

Omutstyr fant sted i Church Fenton, og i juli kom skvadronen tilbake til Sør-Vest, hvor den utførte både dag- og nattpatruljer som en del av ingen 10-gruppe. Den begynte gradvis å konsentrere seg om nattoperasjoner, og disse ble utvidet til nattinnbruddssorter fra mars 1941 og disse fortsatte til november 1942. På dette tidspunktet ble skvadronen frittliggende til Gibraltar for å støtte 'Operation Torch', de allierte landingen i Nord -Afrika. Den fortsatte å gi forsvarsdekning for den første hæren gjennom hele den nordafrikanske kampanjen.

Spitfires erstattet orkanene i april 1943, og i september flyttet den til Sicilia. I januar 1944 opererte skvadronen avdelinger fra Italia, hvorfra den gjennomførte jagerfeiring over Balkan. Skvadronen befant seg på nytt til det italienske fastlandet i juni, og fra august etter begynte den å utføre jagerbomberoperasjoner. Disse ble opprettholdt til slutten av krigen, hvoretter skvadronen forble som en del av okkupasjonsstyrkene til oppløsningen av Tissano 30. desember 1946.

Skvadronnummeret ble kort aktivert da det var knyttet til nr. 56 skvadron fra 11. februar 1949 til 31. desember 1951. Skvadronen ble reformert dagen etter på Wahn i nattjagerrollen. Den var utstyrt med Meteor NF Mk 11s og disse ble operert til desember 1957, selv om Javelins hadde begynt å ankomme i august. 3. januar 1961 oppløste skvadronen imidlertid for siste gang.

No 88 (Hong Kong) skvadron

Den ble dannet 24. juli 1917 på Gosport, men det var tidlig i 1918 før den mottok utstyret fra Bristol Fighter, som den tok til Frankrike i april 1918. Den opererte i jagerrekognoseringsrollen, men deltok også veldig aktivt i offensive oppdrag og av slutten av krigen ble kreditert med ødeleggelsen av 164 fiendtlige fly. Den opererte i Dunkerque -området under hele krigen til den flyttet til Belgia 18. november 1918, hvor den ble oppløst 10. august 1919.

Skvadronen reformerte i den lette bombeflyrollen 7. juni 1937 i Waddington. Disse ble opprinnelig utstyrt med Hawker Hind og begynte å bli erstattet av Fairey Battles i desember 1937. Etter krigsutbruddet flyttet skvadronen til Frankrike som en del av Advanced Air Striking Force. Da han mistet det meste av utstyret under det tyske fremrykket, returnerte skvadronen til Storbritannia i juni 1940, hvor den utstyrte seg på nytt og flyttet til Nord-Irland, hvor den utførte patruljer. Den fortsatte med disse oppgavene til juli 1941 da den flyttet til Swanton Morley, etter å ha utstyrt seg på nytt med Blenheim IVs i februar 1941.

Nå som en del av No 2 Groups bombeangrep i dagslys, ble det den første skvadronen som ble utstyrt med Douglas Boston, som den mottok i desember 1941. Den fortsatte å operere med No 2 Group for resten av krigen som utførte lavt nivå angrep mot kommunikasjonssentre, kystmål og skipsfart, og taktisk bombemisjon til støtte for de allierte fremrykket. Det la også røykeskjerm for både Dieppe -raidet og landingen i Normandie. Den flyttet til Frankrike i oktober 1944 for å være nærmere bakkenhetene den støttet, og den ble oppløst 6. april 1945.

Skvadronen ble gjenopplivet 1. september 1946 da No 1430 Flt i Kai Tak, Hong Kong, ble omnummerert. Det var nå involvert i transportoperasjoner ved bruk av Sunderlands og opererte i Fjernøsten. Da Koreakrigen brøt ut i juli 1950, hadde skvadronen blitt allokert til rollen som General Reconnaissance. Den opererte fra Japan i en periode under krigen, men i juni 1951 flyttet skvadronen til Singapore og ble oppløst der 1. oktober 1954.

No 88s siste inkarnasjon begynte 15. januar 1956 da den reformerte på Wildenrath i Tyskland som en inntrengerenhet fra Canberra utstyrt med Mk B (I) 8 -versjonen av dette allsidige flyet. Skvadronen ble oppløst for siste gang, så langt, 17. desember 1962 da den ble omnummerert til nr. 14 skvadron.

Bilde av nr. 88 skvadron tatt på 1960 -tallet

Opprinnelig planlagt som en kamel -enhet for distribusjon til Frankrike i mars 1918, begynte den å danne seg 1. september 1917. Dens operative fly ble senere endret til SE5As, men etter forskjellige utsettelser oppløste skvadronen 29. juli 1918 på Upper Heyford. Det begynte å danne seg igjen 11. november 1918, dagen da våpenhvilen trådte i kraft som en Buzzard -enhet på Fowlmere, men dette ble umiddelbart suspendert. Ytterligere planer ba om at enheten skulle dannes i Chingford 14. desember som en Dolphin -skvadron, men igjen ble denne planen kansellert og nr. 89 ble aldri formelt dannet.

Skvadronen ble til slutt dannet som en nattkjemperenhet i Colerne 25. september 1941, utstyrt med Beaufighters, selv om den var beregnet på utplassering i Midtøsten, for der den satte i gang i november. Operasjonene i Nordafrika begynte i desember, og fra juni 1942 drev den en avdeling på Malta. Denne løsningen begynte også nattinnbruddssorteringer over Sicilia og andre avdelinger operert langs den nordafrikanske kysten til skvadronen dro til Ceylon i oktober 1943.

Det var nå involvert i nattpatruljer til forsvar for Ceylon, men mangel på aktivitet i området førte til at det begynte nattinnbruddsoperasjoner over Burma fra september 1944. Fra februar 1945 begynte mygg å erstatte Beaufighters, og konverteringen var fullført i april. Disse flyene ble fløyet til slutten av krigen, og i september 1945 flyttet det til Singapore, men i mars 1946 mistet skvadronen myggene og mottok noen få hvalrosser, som den fløy på luft-sjø-redningsoppgaver i ytterligere en måned før den ble redusert til kadre og ble oppløst 1. mai 1946. Kadren ble overført til skvadron nr. 22.

Skvadronen reformerte nok en gang 15. september 1955 i Stradishall. Det var igjen en nattkjemperenhet, men var nå utstyrt med Venom NF Mk 3, som den brukte til den mottok Javelin FAW Mk 2s og 6s i oktober 1957, som den fløy i ytterligere et år, da den ble oppløst ved å bli nummerert på nytt 85 Skvadron 30. november 1958.

Personellet ble opprinnelig dannet på Shawbury 8. oktober 1917 som en jager enhet bestemt for vestfronten, og ble brukt som forsterkninger, og den ble derfor oppløst 3. august 1918. Den ble reformert 14. august som en hjemmeforsvarsenhet i Buckminster, den var utstyrt med jagerversjon av Avro 504K, men oppløstes igjen 13. juni 1919, uten å se noen handling.

Ingen skvadron 90 ble reformert som en bombeflyenhet da 'A' Flight of No 101 skvadron i Bicester ble hevet til skvadronstatus 15. mars 1937. Opprinnelig utstyrt med Hinds, begynte Blenheim Is å ankomme i mai og skvadronen var fullt utstyrt innen juni. Imidlertid ble det umiddelbart en Blenheim -opplæringsskvadron for No 6 Group, og den 4. april 1940 fusjonerte den med No 35 Squadron for å danne No 17 Operational Training Unit.

Skvadronens neste inkarnasjon begynte 7. mai 1941 da det ble den første RAF -skvadronen som drev Boeing festning. Det var planlagt å bruke disse bombeflyene i stor høyde på dagsoppdrag, men de tidlige versjonene av dette flyet manglet den defensive bevæpningen for å takle europeiske operasjoner. En annen mangel av typen var måten den ble distribuert på, og ble brukt til små enkeltoperasjoner på høyt nivå. Av de 51 operasjonene som ble utført av skvadronen, ble 26 avbrutt uten at en eneste bombe ble kastet. I løpet av denne perioden fortsatte skvadronen å operere Blenheim IV, men 14. februar 1942 ble skvadronen oppløst.

Skvadronen kom inn på nytt i kampordenen 7. november 1942, da den reformerte seg som Stirling-enhet i No 3 Group som opererte fra Bottesford. Operasjonene begynte i januar 1943 og fortsatte til slutten av krigen, med Lancasters som erstattet Stirlings i juni 1944. Skvadronen ble beholdt som en del av etterkrigstidens bombefly, og mottok Lincolns i mai 1947, og disse ble beholdt til skvadronen ble oppløst 1. September 1950.

En drøy måned senere 4. oktober reformerte skvadronen nok en gang, men denne gangen som en Washington -enhet i Marham, selv om det første flyet ikke ankom før i desember. Konverteringen til Canberras begynte i november 1953 og ble fullført i mars 1954, da den siste Washington dro. En annen oppløsning kom 1. mai 1956, men 1. januar 1957 dannet en ny 90 skvadron ved Honington ment som en del av V-Force. Valiants ankom i mars og fortsatte å bli operert, i flytankingsrollen fra april 1962, til skvadronen ble oppløst etter grunnleggelsen av Valiant -flåten med metallutmattelsesproblemer 16. april 1963.

TW Oktober 1938 - september 1939
WP Mai 1941 - september 1950, oktober 1950 - april 1951
XY Mars 1943 - oktober 1944 båret av bare 'C' Flt

*Honours in Black er de som skvadronen har fått rett til å bruke på skvadronstandarden, men gjør ikke det.

Honours in Red er de som faktisk er preget av Squadron Standard

Honours in Blue er de som skvadronen ikke har fått rett til å bruke på skvadronstandarden

Skvadronmerkebildet på denne siden er gjengitt med tillatelse fra Steve Clements

Crown Crown er gjengitt med tillatelse fra Direktoratet for immaterielle rettigheter

Denne siden ble sist oppdatert 08/06/17 ved hjelp av FrontPage 2003

Organisasjonsindeks [Toppen av siden] Sqns 91 - 95


Andre verdenskrigs database

Likte du dette fotografiet eller syntes du at dette fotografiet var nyttig? I så fall kan du vurdere å støtte oss på Patreon. Selv $ 1 per måned vil gå langt! Takk skal du ha.

Del dette fotografiet med vennene dine:

 • »1 102 biografier
 • »334 hendelser
 • »38.814 tidslinjeposter
 • »1 144 skip
 • »339 flymodeller
 • »191 bilmodeller
 • »354 våpenmodeller
 • »120 historiske dokumenter
 • »226 fasiliteter
 • »464 bokanmeldelser
 • »27 594 bilder
 • »359 kart

"Vi krever ikke lenger noe, vi vil ha krig. "

Joachim von Ribbentrop, tysk utenriksminister, august 1939

World War II Database er grunnlagt og administrert av C. Peter Chen fra Lava Development, LLC. Målet med dette nettstedet er todelt. For det første tar det sikte på å tilby interessant og nyttig informasjon om andre verdenskrig. For det andre er det å vise frem Lava's tekniske evner.


Facebook

Blant de nye utstillingene vi, Kent Battle of Britain Museum Trust på Hawkinge, anskaffet i helgen, var en tidligere uniform av Albert Edward Gregory som fløy som sersjant Air Gunner med nr. 219 skvadron. Han var også en venn og tilhenger av nettopp dette museet.

Albert ble født i Derby 9. mai 1917 og begynte i RAFVR der i april 1939, som en 'Airman Under Training Wop/AG. Han ble oppringt 1. september 1939 og ble sendt til Aldergrove i oktober samme år for et luftskytterkurs.

I desember begynte han i No.141 Squadron på Grangemouth som på dette tidspunktet opererte med Bristol Blenheims. Da nr. 141 skvadron ble konvertert til Boulton Paul Defiants i april 1940, var han for høy for tårnet og ble derfor sendt til nr. 219 skvadron. Du kan se hvor høy han var når du ser på det vedlagte fotografiet av buksene hans mot Museum Volunteer, Bill Milner!

Med ankomsten av radarutstyrte Beaufighters fra september 1940 omskolet Gregory seg til radiooperatør. I mai gikk han på radioskole nr. 2 på Yatesbury for et trådløst operatørskurs.

Gregory sluttet seg til nr. 23 -skvadronen ved Ford i desember 1941. Han fløy fra Tangmere i Boston III -er på inntrengerpatruljer over Frankrike, Belgia og Holland, bombet og forsynt flyplasser, marsjeringsterminaler og andre mål. April 1942 skadet han to Dornier Do 17 's.

I juli 1942 gikk Gregory på et Gunnery Leaders -kurs ved Central Gunnery School, Sutton Bridge, som han fullførte i august, og han ble deretter bestilt. Han sluttet seg ikke til nr. 23 skvadron igjen, men gikk til nr. 605 skvadron på Ford, igjen på inntrengeroppgaver.

Han ble sendt bort til nr. 275 (ASR) skvadron i Valley i mars 1943 og ble tildelt DFC (avis 13. juli 1943).

Gregory tjenestegjorde senere med skvadron nr. 278 (ASR) og ble løslatt fra RAF i november 1945 som flygeløytnant.

Han ble med igjen i juli 1947, gjennomførte et radiooppfriskningskurs og i februar 1948 ble han sendt til nr. 52 skvadron i Changi, Singapore. Skvadronen var engasjert i anti-terroroperasjoner og støttet hæren i Malaya.

På slutten av 1950 kom Gregory tilbake til Storbritannia og ble signalinstruktør.

Han trakk seg fra RAF i mai 1955 og døde dessverre 12. november 2010.

I et brev som fulgte med uniformen hans skrev han:

'Som svar på brevet ditt ref:- R.A.F. Battle Dress Tunic og Bukser, de ble kjent som arbeidskjole, kunne ha blitt brukt når du flyr, bakkeplikter, annet enn vanlig R.A.F. uniform. De ville ha blitt kjøpt gjennom den offisielle Taylor som besøkte Officers Mess. '

"Medaljene var alt jeg ble overrakt frem til jeg forlot R.A.F. Først i juli 2003 tenkte jeg at jeg skulle være kvalifisert for forsvarsmedaljen. Jeg skrev til R.A.F. Records Innsworth - De svaret jeg fikk, datert 31. juli 2203 - Jeg er glad for å kunne informere deg om at du kvalifiserer for denne prisen for å informere deg om at du kvalifiserer til denne prisen i kraft av å ha vunnet D.F.C. Jeg har derfor glede av å legge ved denne medaljen. ’

'P.S. 'S' -brevet var for da jeg var for Cohen da jeg var bakken instruktør og da jeg fløy som trådløs operatør - morsekode.'

For ytterligere informasjon om museet og våre flotte No. 25 Squadron Mess and Tea Rooms, ta en titt på vårt utmerkede og informative nettsted: www.kbobm.org

Kent Battle of Britain Museum

Et annet nylig oppkjøp av Kent Battle of Britain Museum Trust på Hawkinge er Service Tunic av ‘P/O W. C. Wilson’ og ble veldig vennlig donert til samlingen av vår gode venn og tilhenger, Neil Quinn.

Tunikaen antas å ha tilhørt AC2 William Charles Wilson som fløy med nr. 29 skvadron som radaroperatør på Bristol Blenheim 's gjennom slaget ved Storbritannia. En av hans første operasjoner med skvadronen ble spilt inn 8. juli 1940.

Svært lite er kjent om William C. Wilson annet enn at han begynte i RAFVR i eller rundt desember 1939, som en Aircrafthand. Senere meldte han seg frivillig til flybesetningsoppgaver, gjennomførte et kort radarkurs før han begynte i skvadron nr. 29 på Digby. Uten verken rang eller flygende merke fløy han mange operasjoner i slaget ved Storbritannia, men dessverre har ingen ytterligere tjenester hittil blitt sporet.

Hvis tunikaen tilhørte William C. Wilson, støttet av VR -krage -merkene og Battle of Britain -låsen på 1939 - 45 Star på denne tunikaen, kort tid etter slaget, omskolet han seg som pilot.

Denne tunikaen har blitt holdt i private hender i mange år, før den ble anskaffet av Neil Quinn, så det ser ut til å være ekte, men for tiden er Dave veldig opptatt med å forske på William C. Wilsons Battle of Britain -tjeneste og prøve å avdekke nøyaktig hva som skjedde med ham. 1940. Hvis du har informasjon som kan hjelpe Dave og hans pågående forskning, kan du sende en pm eller sende en e -post til ham på: info @kbobm.org

Museet og Squadron Mess and Tea Rooms nr. 25 er for tiden åpent fra 10 til 17, med siste inngang innen 16:00 tirsdager til søndager. Stengt mandager unntatt på helligdager. Vi driver ikke med noen forhåndsbestilling, så vær så snill å komme, rikelig med gratis parkering, gå inn på museet når du ønsker det, og innen åpningstidene våre.

For alt du trenger å vite om museet og messeskuffen og terom nr. 25 skvadron, kan du ta en titt på vårt utmerkede og informative nettsted: www.kbobm.org

Kent Battle of Britain Museum

Tirsdag 15. og onsdag 16. juni 2021 på Kent Battle of Britain Museum Trust i Hawkinge og for noen varme dager det har vært, noe som har holdt Dave opptatt med å drive vedlikehold med noen få problemer med fuktighet og med dører som er åpne i klimakontrollert bygninger.

På tirsdag fikk Dave og Scramble, museumskatten og maskoten selskap av Mick Windsor, Alistair Robertson, Dave Whawell, Tom Dolezal og Bill Milner. Om morgenen var det også Kevan Dunn-Beeching som strimmet kantene rundt museet og stiene, mens barnebarnet hans, Lex. Var å feie opp gresset bak. Tony Selman var også med på morgenen og viste en 'walisisk venn' (vi fikk ikke vite navnet hans) rundt museet og litt av et skritt ned fra sine vanlige 'kjendisturer.' Dave W brukte mye av sitt frivillige arbeid dag på 1940 -tallet 'Dig For Victory Garden' bak operasjonsblokken. Jenny og Joanne Dowding var i nr. 25 skvadronmesse og terom.

I dag, onsdag, og Dave og Scramble fikk selskap av Derek Sutton, Bryan Sutton, Robbie Meades, John Willis og Eric Bates. Mens Dave, Scramble, Del, Bryan og Robbie drev museet, hilste og hjalp besøkende, hang John og Eric et par porter i "Dig For Victory Garden." Jenny Dowding fikk selskap av Vee Johnson i nr. 25 Skvadron -rot og terom.

I dag var enda varmere enn i går, og Scramble, mer enn de fleste, slet med varmen og brukte dagen sin på å lete etter skyggefulle områder. Vi var litt roligere enn vi ville ha ønsket for en onsdag, men med tanke på varmen ble vi ikke overrasket.

Med regnvarsel for de neste dagene, hvorfor ikke benytte sjansen til å besøke den største og mest omfattende samlingen av Battle of Britain -gjenstander som er utstilt hvor som helst i verden. Fra fly, originale, så vel som noen kopier, til kjøretøyer, våpen, originale uniformer og personlige effekter fra mange av ‘The Few’, til gjenopprettede gjenstander fra over 700 skutt ned Battle of Britain -fly. Museet er egentlig ikke et flymuseum, det er mer et museum for ‘The Few’ og et varig bevis på tapperheten og besluttsomheten til 2938 piloter og flyvere som kjempet og fløy i RAF Fighter Command under slaget om Storbritannia.

For ikke å glemme våre flotte nr. 25 skvadronmesser og terom på stedet. Sitt ute på Museumsplassen og nyt deilig mat som alle er tilberedt på stedet, med den fantastiske bakgrunnen til de tre Gate Guardian Hurricanes, Heinkel He 111H-16 og Bristol Blenheim Mk. IV.

For alt du trenger å vite om museet og No. 25 Squadron Mess and Tea Rooms, kan du se på vårt utmerkede og informative nettsted: www.kbobm.org

"Lik" og "del", som hjelper oss med å markedsføre museet og minnesdagen for "De få".


ROYAL AIR FORCE BOMBER COMMAND, 1942-1945.

Ved å laste ned eller legge inn noen medier godtar du vilkårene og betingelsene for IWM Non Commercial License, inkludert din bruk av attribusjonserklæringen spesifisert av IWM. For denne varen, det vil si: & kopier IWM CH 7844

Godkjent ikke-kommersiell bruk

Tillatt bruk for disse formålene:

Legge inn

Bruk dette bildet under ikke-kommersiell lisens.

Du kan bygge inn medier eller laste ned bilder med lav oppløsning gratis for privat og ikke-kommersiell bruk under IWM ikke-kommersielle lisens.

Ved å laste ned eller legge inn noen medier godtar du vilkårene og betingelsene for IWM Non Commercial License, inkludert din bruk av attribusjonserklæringen spesifisert av IWM. For denne varen, det vil si: & kopier IWM CH 7844

Godkjent ikke-kommersiell bruk

Tillatt bruk for disse formålene:

Legge inn

Bruk dette bildet under ikke-kommersiell lisens.

Du kan bygge inn medier eller laste ned bilder med lav oppløsning gratis for privat og ikke-kommersiell bruk under IWM ikke-kommersielle lisens.

Ved å laste ned eller legge inn noen medier godtar du vilkårene og betingelsene for IWM Non Commercial License, inkludert din bruk av attribusjonserklæringen spesifisert av IWM. For denne varen, det vil si: & kopier IWM CH 7844


Nåværende bruk [rediger | rediger kilde]

Etter krigen ble Attlebridge satt i "omsorg og vedlikehold" -status i noen år, og ble til slutt stengt i 1950. Den ble solgt i løpet av 1959-62 og ble valgt som et sted for omfattende fjærkreoppdrett. Γ ]

I dag ligger rader med kalkunhus langs rullebanene. isolert fra hverandre fordi dette er et viktig krav for å unnslippe smittsomme sykdommer som kalkuner er utsatt for. Rullebanene, omkretsbanen og noen få av harddiskene forblir i likhet med kontrolltårnet, som nå er grundig renovert og brukt som kontorer av eierne av flyplassområdet. Informasjonsrommet og HQ -blokken eksisterer fortsatt, sistnevnte ble brukt som et privat hus. Γ ]

T-2-hangarene er lenge siden borte, men noen få av de gamle Nissen-hyttene og andre strukturer er igjen på noen av de spredte stedene, brukt til en rekke formål. Γ ]

Under gjenforeningen i 1992 ble det viet et minnesmerke ved et veikryss nær flyplassen. Ζ ]


Boston IIIs of No.88 Squadron - History

Douglas Boston, RCAF

Data gjeldende til 22. april 2021.

(DND Foto via James Craik)

Douglas Boston Mk. III, RCAF nr. 418 (inntrenger) skvadron, c1944.

Douglas A-20 Havoc (bedriftsbetegnelse DB-7) er en amerikansk designet lett bombefly. I British Commonwealth service som fløyet av RCAF flybesetninger var tjenestenavnet Boston. Under andre verdenskrig drev 24 RAF -skvadroner Boston, først og fremst i Middelhavet og nordafrikanske teatre.

RCAF anskaffet tre Douglas A-20 Bostons f eller "spesielle" forskningsoperasjoner i Suffield, Alberta, fra 1941 til 1946.

Nr. 418 "City of Edmonton" (inntrenger) skvadron, RCAF, ble dannet utenlands i Debden, Essex, England 15. november 1941. Det var RCAFs eneste inntrengerskvadron og fløy Douglas Boston og de Havilland mygg på dag og natt- inntrengeroperasjoner dypt inn i fiendens territorium. Nr. 418 (Intrud er) skvadron hevdet 178 fiendtlige fly og 79-1/2 V-1 flygende bomber ødelagt, noe som gjorde den til den best scorende enheten til RCAF. Den ledende individuelle poengsummen var skvadronleder Russell Bannock, med 11 fly og 18-1/2 V-1-er. Han var også skvadronens CO fra 10. oktober - 22. november 1944.

21. november ble nr. 418 Intrud er) skvadron overført til nært støttearbeid med det andre taktiske luftvåpenet i lavlandene. Skvadronen ble oppløst på Volkel, i Nehterlands 7. september 1945.

Nr. 418 Intrud er) Squadron Douglas Boston Mk. III, ble fløyet fra november 1941 til juli 1943. Noen av skvadronens fly var (serienummer W8263) kodet P, (serienummer W8268), kodet TH-O, (serienummer W8317), kodet V, (serienummer Nr. W8321), kodet G, (serienummer W8356) kodet D, (serienummer Z2165), kodet TH-X, (serienummer Z2192) kodet Z og (serienummer Z2226) kodet K.

(IWM Photo, CH 1106)

Douglas Boston Mk. I (serienummer AE458), i Boscombe Down, Wiltshire, i Storbritannia, under en inspeksjon av nye amerikanske fly for RAF av hertugen av Kent. AE458 var et av seksten fly som ble omdirigert til Storbritannia fra en tidligere belgisk kontrakt, og fungerte som mannskapstrener med nr. 18 og nr. 88 skvadroner, RAF.

(CFJIC, DND Photo PL 7292 via Don Smith)

Douglas Boston Mk. III (inntrenger), (serienummer W8317), kodet TH-S, "Victoria", Nr. 418 (Intrud er) Squadron, RCAF, cNov 1941-juli 1943.

(CFJIC, DND Photo PL 7297 via Don Smith)

Douglas Boston Mk. III (Intruder), (Serienr. Z2240), kodet TH-T, "Toronto", nr. 418 (Intrud er) Squadron, RCAF, cNov 1941-Jul 1943.

(Bilde av Benoit Thibault)

Douglas Boston, H for Humbolt, Saskatchewan, RCAF.

(Bilde av Benoit Thibault)

Douglas Boston, H for Humbolt, Saskatchewan, RCAF.

(Bilde av Benoit Thibault)

Douglas Boston, formasjon, RCAF.

(DND Photo, PL-15875 via James Craik)

Douglas Boston Mk. III-formasjon, nr. 418 (Intrud er) skvadron, RCAF, c1941-1943.

(IWM Photo, CH 7213)

Douglas Boston Mk. III (serienummer Z2165), kodet TH-X, nr. 418 (Intrud er) Squadron, RCAF. Z2165 gikk tapt natten til 30. november-1. desember 1942 mens han utførte en kombinert sortering for inntrenger og brosjyre (kodenavnet Nickle) i Thorout and Roulers-området i Vest-Flandern i Belgia. De tre mannskapets levninger ble aldri funnet. Navnene deres er skrevet på Runnymede War Memorial på Englefied Green, Egham, Surrey, England. På tapstidspunktet var skvadronen basert på Bradwell Bay, Essex og en del av Royal Air Force Fighter Command. Det ble ledet av RAF Wing Commander A. E. Saunders. Skvadronen drev Boston fra november 1941 til juli 1943 da den ble erstattet av de Havilland Mosquito Mk. II.

Pilot - R87408 Flight Sersjant Merton Ralph Lockwood, Royal Canadian Air Force, 21 år gammel fra Pinkham, Saskatchewan. Observatør - 1126894 Sersjant Robert Valentine Ievers, Royal Air Force Volunteer Reserve. Wireless Operator /Air Gunner (WAG) - R69145 Sersjant John Joseph Graham Chabot, Royal Canadian Air Force, 25 år fra Coniston, Ontario.

(Library of Congress Photo, LC-USW361-203)

Douglas A-20C-BO Havoc (serienummer 635), på Langley Field, Virginia, USA, juli 1942. Denne Havoc ble lisensbygd under Lend-Lease-Agreement for Royal Air Force, selv om de fleste av disse flyene ble omdirigert til USAAF.

(Library of Congress Photo, LC-USW36-407)

Douglas A-20C-BO Havoc (serienummer 635), på Langley Field, Virginia, USA, juli 1942. Denne Havoc ble lisens bygget under Lend-Lease-Agreement for Royal Air Force, selv om de fleste av disse flyene ble omdirigert til USAAF.

(Library of Congress Photo, LC-USE6-D-008556)

Douglas A-20C-BO Havoc, malt som en RAF Boston, ca 1942.

(Library of Congress Photo, LC-USE6- D-008569)

Douglas A-20C-BO Havoc, malt som en RAF Boston, ca 1942.

(IWM Photo CH 9502)

Douglas Boston Mk. III (Intruder), (Serienr. W8317), kodet TH-S, nr. 418 (Intrud er) Squadron, RCAF, parkert ved Ford, Sussex i Storbritannia ved nattetid. Lerretsdeksler beskytter den glaserte nesen og forsiden av motorkappen.

(Bibliotek og arkiv Canada Photo, MIKAN nr. 3378925)

Douglas Boston Mk. IIIs, nr. 88 skvadron, RAF, på flylinjen som forberedte seg til angrepet på Dieppe, 19. august 1942.

(IWM Photo CH 7210)

Douglas Boston Mk. III (Intruder), nr. 418 (Intrud er) Squadron, RCAF, drosje ved Bradwell Bay, Essex, før et nattinnbruddsangrep over Frankrike, september 1942. No. 418 (Intrud er) Squadron, opererte Douglas Boston Mk. IIIs på natt inntrenger sorties fra Bradwell Bay. De vanlige målene var Luftwaffe flyplasser, det franske jernbanesystemet og noen ganger fabrikkbygninger. Flyet på fotografiet bærer ventrale flykanonpakker med fire 20 mm kanoner.

(IWM Foto CH 7211)

Douglas Boston Mk. III (Intruder), nr. 418 (Intrud er) Squadron, RCAF, opplyst av et Chance Light ved rullebanen ved Bradwell Bay, Essex, forbereder seg på å ta av på et nattinnbruddsmisjon over Nord-Vest-Europa, ca 1942. Nei. 418 (Intrud er) Squadron, ledet av Russ Bannock og Johny Caine (Edmonton), oppnådde mer RCAF luft til bakke og luft til luft drap, enn alle andre kanadiske skvadroner. Skvadronen ble senere utstyrt med mygg. Skvadronenes poengsum inkluderte 173 ødelagte fly, hvorav 73 var på bakken, 9 sannsynligheter, 103 skadede, 76 V-1-er ødelagt over vann og 7 V-1-er ødelagt over England. Nr. 418 (Intrud er) Skvadron d sprengte 56 tonn bomber, ødela 17 lokomotiver og skadet 59 lokomotiver, med 52 gods- og personbiler ødelagt eller avsporet og 300 motorvogner ødelagt.

(RCAF -bilde)

Douglas DB-7B Boston-par på flukt, RCAF.

(RAF -bilde)

(RCAF -bilde)

Douglas Boston (serienummer HJ496), RCAF.

(Bibliotek og arkiver Canada Photo, MIKAN nr. 4900126)

Douglas Boston Mk. III, kodet T for Toronto, nr. 418 (Intrud er) Squadron, RCAF, med ni flyvere, hvorav seks er fra Toronto. L-R: Sgt. H. J. Irving, Sgt. G. M. Riches, Sgt. J. W. Hutchison, Sgt. J. E. C. Pringle, P/O D. Duxfield (Timmins, Ontario), P/O E. Keyes (Ottwa, Ontario), Sgt. J. Field, Sgt. J. Sharples og Sgt. G. Chabot (Sudbury, Ontario). Bilde tatt på RAF Station Debden, Essex i Storbritannia, februar 1942.

(NDIL Photo PL-7295)

Douglas Boston Mk. III, nr. 418 (Intrud er) Squadron, RCAF, "B" Flight, tatt hjemme hos dem, RAF Station Debden, Essex i Storbritannia, februar 1942.

(Bibliotek og arkiv Canada Photo, MIKAN nr. 4938597)

Douglas Boston Mk. III (serienummer W8358), nr. 418 (Intrud er) Squadron, RCAF, ved RAF Debden, England.

(RCAF -bilde)

Douglas Boston Mk. IV (serienummer W8268), kodet TH-O, "Ottawa, Ontario", Nr. 418 (inntrenger) skvadron, RCAF, ca november-desember 1941.

(RCAF Photo med tillatelse fra Shearwater Aviation Museum)

Douglas Boston Mk. IV (serienummer W8268), kodet TH-O, "Ottawa, Ontario", Nr. 418 (inntrenger) skvadron, RCAF.

(Bibliotek og arkiv Canada Photo, MIKAN nr. 3378722)

Douglas Boston med en mannskap som deltok i Operation Jubilee, Raid on Dieppe, 1942.

(Bibliotek og arkiver Canada Photo, MIKAN nr. 4900124)

Douglas Boston dorsal tårnskytter.

(Bibliotek og arkiv Canada Photo, MIKAN nr. 4900054)

Douglas Boston -par, nr. 418 (Intrud er) Squadron, RCAF, 14. mai 1943.

(Bilder fra andre verdenskrig)

Douglas DB-7B Boston Mk. III, nr. 107 skvadron, RAF.

(Bibliotek og arkiv Canada Photo, MIKAN nr. 4931950)

Nr. 418 (Intrud er) Squadron briefing i England. From left to right: Flying Officer F. W. Halwood, Flight Lieutenant Massey Beveridge, Wing Commander Paul Davoud, Flying Officer Doug Alcorn, Squadron Leader Charles Moran, Flying Officer L.E.S. Spackman, Flying Officer James Johnson, Flight Lieutenant H. Lisson.

(Library and Archives Canada Photo, MIKAN No. 4880515)

(Library and Archives Canada Photo, MIKAN No. 44993934)

S/L C.C. Moran with F/O O. Martin, No. 418 (Intruder) Squadron, RCAF.

(RCAF Photo)

Squadron Leader Russell William Bannock, Order of Ontario, DSO, DFC, (1 Nov 1919 – 4 Jan 2020), flew as a Canadian fighter pilot during the Second World War (photo taken in 1944), and served as the chief test pilot for de Havilland Canada.

Bannock was born in Edmonton, Alberta in 1919, and worked as a commercial pilot before the Second World War, obtaining his private pilot's license in 1938 and his commercial pilot's license in 1939.

After entering the RCAF, Bannock received his pilot's wings in 1940 and was appointed as an instructor at Trenton, Ontario. Later he was posted to RAF Ferry Command from June to August 1942. In September 1942, Bannock became chief instructor with the Flying Instructor School at Arnprior in Ontario. Bannock's request for overseas service was granted in 1944 and he joined 60 Operational Training Unit (OTU) based in RAF High Ercall, England.

In June 1944, Bannock was then transferred to No. 418 (Intruder) Squadron, RCAF, flying intruder missions over Europe with the de Havilland Mosquito Mk. VI fighter-bomber. He quickly proved adept at this type of operation and achieved his first victories. In October 1944, he was promoted to Wing Commander and took command of the squadron. Bannock also flew 'Diver' operations against the German V-1 flying bombs launched against London and southern England. On one mission he shot down four V-1s in one hour. A bar was added to his DFC for his missions against the V-1s.

Bannock was transferred to No. 406 Squadron, RCAF in Nov 1944 as commanding officer, and was awarded the DSO. By April 1945, Bannock had destroyed 11 enemy aircraft (including 2 on the ground), 4 damaged in the air and 19 V-1's destroyed. Bannock became Director of Operations, RCAF Overseas Headquarters, in London in May 1945 until Sep 1945 when he attended the Royal Air Force Staff College.

Retiring from the RCAF in 1946, Bannock joined the de Havilland Canada Aircraft Company as chief test pilot, flying prototypes like the Beaver and various short take-off and landing aircraft. In 1950, Bannock became Director of Military Sales and later Vice President and President from 1976 to 1978. In 1968, he formed his own consulting business, Bannock Aerospace Ltd.

In 1956, Bannock was appointed an associate fellow of the Canadian Aeronautical Institute. He was also chairman of the Canadian Aerospace Industries Association’s Export Committee 1964-1968, and was a director from 1976-1977. Bannock was also President of the Canadian Fighter Pilots Association, Director of the Canadian Industrial Preparedness Association, and the Canadian Exporters Association.

In the late 1990s, his wartime navigator, Robert Bruce, recorded his Symphony in B flat, dedicated to Bannock and in part inspired by the night sorties they flew together. In 2011, he was made a member of the Order of Ontario "for his contributions to the aerospace industry". Bannock died at a hospital in Toronto in January 2020 at the age of 100 .


Involvement in World War II

No. 88 squadron was reformed in 1937 as a bomber squadron equipped with the Fairey Battle.

It began the war as part of the Advanced Air Striking Force, making it one of the first squadrons to be sent to France and suffered very heavy loses during the Battle of France. They returned to Britain in June 1940, moving to RAF Sydenham, Belfast where they operated a mix of Battles, Douglas Boston Is and Bristol Blenheim IVs, carrying out patrol duties over the Western Approaches.

In July 1941 the squadron moved to RAF Swanton Morley, East Anglia where it converted fully to the Boston III and IIIA. From there it carried out attacks on German coastal shipping and targets on the coast of occupied Europe.

In August 1943 the squadron relocated to RAF Hartford Bridge, Hampshire with its sister squadron No. 342 Squadron as part of 137 wing of No.2 Group of the 2nd Tactical Air Force in preparation for the invasion of Europe. From there the squadron attacked German communications and airfields. On D-Day itself it was charged with laying the smokescreen to hide the first wave of landing craft.

In October 1944 the squadron returned to France to join the tactical air forces that were supporting the Allied armies as they advanced across Europe. The squadron was finally disbanded on 4 April 1945.


RAF Airfields in Norfolk during the Second World War

A vital part was played by the Royal Air Force and their other support establishments during the Second World War, especially those fighter and bomber bases located throughout Norfolk. This county and the men and woman based here, were one of the most important front lines of defence and this continued long after WWII ended. This is a compilation of the principle airfields, the Squadrons and Groups based in them and in most cases the types of airplanes flown from the airfields throughout the War.

So much has been written about the wartime presence within East Anglia, of the American Army Air Force that it easy to overlook the vital part played by the Royal Air Force during the Second World War.

Both fighter and bomber bases were dispersed throughout Norfolk, together with other support establishments. It is not possible to comprehensively list here every RAF group and squadron, or every type of aircraft involved in Norfolk during the Second World War, but there are many excellent publications and websites which do this.

All we are attempting to do, on these pages, is to identify where these RAF wartime bases were located and what their main operational function was. We have not attempted to list each and every air force unit or base activated, only the principal units.

The easiest way to itemise the various RAF wartime bases, and other installations, is to list them alphabetically starting with :-

ATTLEBRIDGE: If you drive approximately 8 miles north-west of Norwich, you’ll find Attlebridge, which was an early wartime station established for the use of the No. 2 Group RAF light bombers. Completed in August 1942 the airfield was first used by No. 88 Squadron RAF from August 1941 to September 1942, flying Bristol Blenheim IVs and Douglas Boston IIIs.

The base was assigned to the United States Army Air Force’s (USAAF) Eighth Air Force's 2nd Bomb Wing on 30 September 1942, with the designation as Station 120. It reverted back to RAF use in July 1945 as the 94 Maintenance sub-unit.

The sale of the old airfield started in 1959 and was bought by turkey producer, Bernard Matthews Limited.

BARTON BENDISH: It was sometimes the practice, at the outbreak of the Second World War, for bomber stations to have a satellite airfield. Barton Bendish is one such installation and is situated on the Downham Market to Swaffham road, opposite its parent station, RAF Marham.

Infrequently used by Hurricane trainers from Sutton Bridge it was also utilised by a few Wellington bombers, which were dispersed there. Closed down in 1942, it was just too close to the parent station to be considered worth developing further.

BIRCHAM NEWTON: Located just over 13 miles north-east of King's Lynn, it was a First World War Royal Flying Corps base and home to the largest British bomber of that period, the Handley Page V/1500. It was operational throughout the Second World War as part of No. 16 Group RAF Coastal Command. Twenty-two different RAF squadrons were based there at some point during the Second World War, operating very wide-ranging types of aircraft.

These include Ansons, Blenheims, Hudsons, Hurricanes, (Hawker Hurricanes were the most numerous and important plane used during the 1940 'Battle Of Britain', responsible for 65% of all German planes destroyed), Swordfish, Vilderbeest, Wellingtons and Whitleys. The base was finally closed in December 1962, but in 1965 the airfield was used for evaluation trials of the Hawker Siddeley Kestrel V/STOL aircraft. It is now the home of the National Construction College (East)

BODNEY: Some 5 miles south-west of Watton is where RAF Bodney became operational in March 1940. It was a satellite field to RAF Watton and was where the Blenheims of both 82 & 21 Squadrons were positioned. Later it was where Hampdens of 61 Squadron left on their bombing missions. The airfield’s facilities were improved during 1942 and the base was eventually handed over to the USAAF. After the end of the war the base was handed over by the RAF to the British Army, to become part of the Stanford Training Area.

COLTISHALL: Situated 9 miles north-east of Norwich, it was built in early 1939 as a bomber station. In May 1940 it was designated as a fighter station as part of the RAF’s 12 Group Fighter Command. Initially housing Spitfire I’s of 66 Squadron, deployed from in June 1940 the Hurricanes of 242 Squadron arrived and were placed under the command of Sq. Ldr. Douglas Bader and it became home to night fighters.

For a while the Royal Navy Fleet Air Arm operated aircraft from the base and between February and April 1945 it was the airfield for No. 124 Squadron, a fighter-bomber squadron flying Supermarine Spitfire IX.HF's. During the war years Coltishall was home to several other RAF squadrons.

At the end of the war the base was briefly given over to Polish squadrons, until they returned home. It continued as a frontline RAF fighter base until its closure in November 2006.

The full history of this famous RAF base is set down in full in Martin W. Bowman’s excellent book, details of which can be found at the end of this feature.

DOCKING: Originally, in 1940, Docking was a decoy airfield for Bircham Newton, when dummy Hudson aircraft were parked and successfully attracted the attention of the German bombers on several occasions. Later dummy hurricanes were similarly used.

At various times during the war the base hosted many RAF and several Royal Canadian Air Force (RCAF) squadrons, including amongst many others Nos 53(RAF), 143(RAF), 206 (RCAF), 235(RAF), 254(RAF), 255 (RAF), 320(RAF), 407(RCAF), 415(RCAF), 500(RAF), 502 (RAF), 521(RAF)and 524(RAF).

A grass airfield, with eight blister hangars and one A1 hangar, was laid out soon after the outbreak of war and the first squadron to operate from there was No. 235 Squadron RAF using Bristol Blenheims.

These were replaced by the Lockheed Hudson. A meteorological observation unit No. 405 Flight of Bomber Command was set up. When Coastal Command took over all the meteorological units this became No. 1401 (Met) Flight and received a greater variety of aircraft, including, Spitfires, Gloster Gladiator biplanes and Hawker Hurricanes.

In August 1942 the Flight was made into a Squadron - No. 521 - with Hudsons Hampdens, Mosquitos and Venturas. Closed in early 1946 the base was sold in April 1958. The remains of the old control tower can be seen on the southern boundary of the old base.

DOWNHAM MARKET: this was a satellite to Marham from 1941 to 1942. July 1942 saw the arrival of 218 Pathfinder Force Squadron and it remained their home base until early 1944, flying various marks of Stirling bombers.

623 Squadron was formed in the late summer of 1943, from elements of the 218, but was disbanded in the December. Various other squadrons came and went between 1944 and 1945 and all flying ended in April 1946. The station was eventually sold into private ownership in early 1957.

EAST WRETHAM: Located 6 miles north-east of Thetford, East Wretham airfield was hurriedly created during the early months of 1940 as a satellite airfield with No. 311 (Czech) Squadron which had been dispersed there from RAF Honington, in late July 1940.

The squadron operated their Liberator bombers from the airfield until April 1942 when it transferred to Coastal Command. From late 1942 RAF Bomber Command’s No 115 Squadron operated their Vickers Wellington Mk IIIs, and later Avro Lancasters, from the airfield.

The intention to turn East Wretham into a "Class A" airfield was not realised and the station turned over to the USAAF for fighter operations. In October 1943, East Wretham was assigned USAAF ( Station 133 ) Vacated by them in November 1945 the base returned to the RAF. Parts of the base were sold off in the autumn of 1954, but the British Army retained a large part of it as part of their Stanford Training Area.

FELTWELL: Located 10 miles west of Thetford, the airfield was built during the late 1930s and is similar in layout to many of the other RAF airfields of the period, (e.g. RAF’s Marham, Watton and West Raynham).

It was home to a number of heavy bomber squadrons of the RAF during the Second World War. In late 1939 a New Zealand flight , attached to 75 RAF Squadron, moved in with their Wellington bombers, later to become No 75 Squadron RNZAF, the first Commonwealth Squadron to be formed.

The Wellingtons of 57 Squadron arrived in November 1940. In August 1942 487 Squadron RNZAF arrived at Feltwell, followed in September by the RAAF’s 464 Squadron with their Ventura light bombers. In April 1943 the Antipodean squadrons left Feltwell to be replaced BY 192 Squadron RAF with a variety of aircraft including Wellingtons, Mosquitoes and Halifaxes. In September that year 1473 (RCM) Flight arrived with its Wellington bombers.

After the war Feltwell was transferred the RAF’s Flying Training Command between 1946-58. No 77 Squadron RAF was re-formed at Feltwell in 1958 as the first Thor missile base. Eventually closed down by the RAF in December 1966 it was taken over by the USAF the next year.

It is still a USAF base and part of the old airfield now houses the Feltwell Golf Club.

FERSFIELD: Is located 16 miles south-west of Norwich. Built in 1943/1944, the airfield was originally a satellite of RAF Knettishall and was constructed to Class A bomber specifications, with a main 6,000 ft runway and two secondary runways of 4,200 ft.

Accommodation for about 2,000 personnel was in Nissen huts along with an operations block and two T-2 hangars. It was assigned to the United States Army Air Forces in 1942. The airfield is most notable as the operational airfield for Operation Aphrodite, a secret plan for remote controlled Boeing B-17 Flying Fortress and Liberator bombers to bomb German V-1 flying bomb sites and submarine pens.

Fersfield was returned to the RAF in late 1944 and bombing operations began in December, using B-25 Mitchells. One of RAF’s most secret operations, ‘Operation Carthage’, was launched from Fersfield on 21 March 1945 to target the Gestapo HQ in Copenhagen. De Havilland Mosquitos from No 21 Squadron RAF, No 464 Squadron RAAF and No 487 Squadron RNZAF made the raid across the North Sea and back. It was ranked as a success in spite of many civilian casualties, including 86 school children.

In April 1946 the airfield was sold and returned to agricultural use.

FOULSHAM: 15 Miles north-west of Norwich, the construction of the airfield began in 1941 was ready for operational use in the late summer of 1942 when it became the home of 98 and 180 Squadrons RAF with their Mitchell B-25 bombers. In early September 1943 the Lancaster bombers of 514 Squadron arrived . Only a couple of months later they moved out when the base became home to the !00 BG, USAAF.

GREAT MASSINGHAM: Located 8.1 miles south-west of Fakenham, and 11.7 miles east of King's Lynn. The airfield was built in 1940 as a satellite airfield of RAF West Raynham and the first aircraft positioned there, in the late summer, were the Blenheims of 18 Squadron RAF.

This squadron left in April to be replaced by No. 107 Squadron RAF. Its aircrew members included such cricketing immortals as England’s Bill Edrich and Australia’s Keith Miller, together with Kenneth Wolstenholme the famous post-war football commentator. Also based there, for a short while was 90 Squadron RAF with their B-17 Flying Fortresses, but most of their flying was out of West Raynham, which had much better facilities.

In the summer of 1943 342 Squadron RAF arrived with their Boston aircraft., but their stay lasted for only a few weeks. In the later summer of ‘43 the facilities at Great Massingham were enhanced by the installation of new, extended concrete runways, T2 and other hangers plus new personnel quarters and operational facilities. These improvement works were completed by the spring of 1944.

By the end of the war other units had occupied the base including Squadrons 1694,16,1482 RAF. The airfield closed in 1945, although remained in use for storage until the 1950s.

HORSHAM ST. FAITHS: Located on the outskirts of Norwich, this base was operational as a Royal Air Force station from 1939 to 1963. It was first used by the Blenheim bombers of a detachment of 21 Squadron, based at RAF Watton, during the last two months of 1939.

The Spitfire fighters of 19 Squadron arrived and included amongst its aircrew members was the legless pilot , then Flying Officer Douglas Bader. In May 1940 they were joined by 66 Squadron, also with their Spitfire fighters. In late May both squadrons had departed Horsham St. Faiths, 19 repositioned to Duxford, whilst 66 made the short hop to nearby RAF Coltishall.

In June 1940 the base became officially operational when 114 Squadron moved in to be joined by 139 Squadron, both squadrons flying Blenheim bombers. 114 did not stay for long and in August, they departed for their new home at RAF Oulton. Six months later, in February 1941, a detachment of Blenheims, from 110 Squadron arrived at the base. 139 left between May-June, one detachment going to Malta and the rest of the squadron relocating to RAF Oulton. They returned in October, but left again in the December.

They were immediately replaced by the Blenheims and Mosquitoes of 105 Squadron. In June 1942 a new Mosquito squadron, No. 139, was formed at the base using some elements of 105. Both 139 and 105 left Horsham St. Faiths at the end of September 1942, for RAF Marham, to make way for the USAAF and the base remained as a 2nd Air Division base for the remainder of the war.

It reverted back to the RAF in July 1945 and for three years between 1960-63 was the home to the famous Battle of Britain Historic Flight with its legendary Hurricanes and Spitfires. Deactivated in 1967 in 1969 the base became what is now Norwich International Airport.

LANGHAM: Located 15 miles north-west of Norwich, Norfolk, was established in 1940, initially to be used as an emergency grass-landing, emergency airfield. It was the most northerly of the Norfolk wartime RAF airfields, being only just over 3 miles from the North Sea at Blakeney.

In 1941 it became the satellite airfield for Bircham Newton as a Coastal Command dispersal site. The airfield was originally equipped with three grass runways, but the station became independent in 1942, when it was upgraded with concrete runways, perimeter track and hard-standings.

A wide variety of aircraft flew out of the base during the war years, including Hawker Henleys, Fairey Swordfish of 819 Squadron, Mustangs of 2 Squadron, Tomahawks of 251Squadron, Ansons and Hudsons of 280 Squadron, Beaufighters of 455 Squadron (RAAF) and 489 Squadron (RNZAF), Barracudas of 827 Squadron, Wellingtons of 324 and 612 Squadrons, Gladiators, Hurricanes and B-17 Fortresses of 521 Squadron.

In 1947 the station was placed into care and maintenance, but it was reactivated during the Korean War. It was later used as an emergency landing strip for RAF Sculthorpe, before final closure in 1961, with the land returning to its pre-war agricultural use.

LITTLE SNORING: Located just north of the village of Little Snoring, the airfield still remains open for general aviation use as Little Snoring Airfield. Its wartime construction commenced in the late summer of 1942 and was completed in July the following year, when it became a satellite station to RAF Foulsham.

During the war years it was home to the Mosquitoes of 23, 141 and 515 Squadrons, the Lancasters of 115 Squadron and the 1678 heavy conversion flight.

LUDHAM: It was created in November 1941, as a satellite airfield to RAF Coltishall, to supplement the parent base’s then existing satellite base at Matlaske.

It was Norfolk’s most easterly airfield and the short hop to the coast made it a perfect establishment for maritime support and home to the Spitfires of sections of 152 Squadron, which had their home base at Swanton Morley.

The Spitfires of 19 Squadron moved in during December that year. They left in the spring of 1942 to be replaced by the Spitfires of 610 Squadron, commanded by Sqdn. Ldr ‘Johnnie Johnson who became an RAF legendary fighter ace.

HM King George VI and Queen Elizabeth visited the base in late January 1943. That same year Ludham was used as a practice bombing range! The Typhoons of 195 Squadron moved to Ludham in May 1943 and for a few days in the summer of ’43 the Spitfires of 611 Squadron ‘squatted’ at the base.

In the early months of 1945 the Spitfires of both 602 and 603 Squadrons. They stayed but a couple of months before being replaced by 91 Squadron’s Spitfires.

In 1954 Ludham village and nearby Hickling Broad were used as the location for the film Conflict of Wings. RAF Horsham St. Faiths was used as a location for the flight sequences, involving Vampire and Swift aircraft.

MARHAM: First became operational in 1916. After the First World War the base was expanded in preparation for its role as a front-line Second World War facility. In June 1939 the Wellington bombers of No1 RNZAF unit arrived, but moved on the RAF Harwell just before the war started, to be replaced by the Wellingtons of 115 Squadron. In December 1940 Wellingtons, this time belonging to 218 Squadron, also made Marham their home base.

During the first couple of months of 1942 the Wellingtons of 218 Squadron were replaced by the four-engine Short Brother’s Stirling, heavy bombers. In the autumn of that year the base transferred from5 Group to 2 Group RAF, when the Mk IV Mosquitoes, of 105 and 109 Squadrons, moved in having transferred from Horsham St. Faiths.

In June 1943 the base came under the control of No 8 Group and in March 1944 both squadrons moved on when the base closed for the installation of new runways and support installations. That was the end of wartime operations for Marham, but in January 1946 flying operations resumed and have continued to this day with RAF Marham being one of the UK’s foremost, frontline bomber stations.

MATLASKE: There was an airfield at Matlaske before the war started but it was approved for requisition by the Air ministry in August 1939. RAF Matlaske became operational in October 1940 as a satellite station to RAF Coltishall, which is just over 11 miles south-east of Matlaske.

In 1940 the airfield had two grass runways, one being 1,600 yards, the other 1,300 yards long. Its first ‘tenants’ were the Spitfires of 72 Squadron, but they departed the base in early December to be replaced by the Spitfires of 222 Squadron, who detached from RAF Coltishall.

222 Squadron stayed until late June 1941 and the next month were replaced by 601 Squadron with their Hurricane fighters. They stayed for only a few weeks before handing the base over to the Spitfires of 19 Squadron who were based there until December that year.

In early September 1942 Matlaske was given over to the USAAF 8th Air Force and became their fighter base, Station 178. Subsequently, at various times, during the remaining war years, Matlaske was, in addition to the above named RAF squadrons, home to Nos. 3, 19, 56, 65, 118, 122, 137, 195, 229, 245, 266, 278, 412 (RCAF), 451 & 453 (RAAF), 485 (RNZAF), 486, 602, 609, 611, Squadrons. Flying from the base ceased in April 1945 and the base was closed in October that year.

OULTON: Located 3 miles west of Aylsham and 12.5 miles northwest of Norwich, the Airfield was requisitioned by the RAF in 1940 and became a satellite landing facility for Horsham St. Faith, between July 1940 and September 1942, after which it operated as a satellite airfield of RAF Swanton Morley.

RAF Squadrons 114,18 &139 flew Blenheims from here, as did 1428 conversion flight, with its Hudsons and 236 Squadron with their Beaufighters. The Bostons of 236 and the Bostons of 88 Squadron were also based at Oulton, as were the B-17 Flying Fortresses of 1699 Bomber Support Flight, 214 & 223 Squadrons. The 803 Squadron (USAAF) were also temporarily based at Oulton between May and August 1944.

SCULTHORPE: Situated about 3 miles west of Fakenham the airfield has been home to many visiting airmen and support crews of both the RAF and the United States Air Force. It became operational in January 1943 and initially hosted the French-flown Bostons of 342 ‘Lorraine’ Squadron.

In July it was superseded by the Venturas of 487 Squadron ( RNZAF), 464 Squadron (RAAF) and 21 Squadron (RAF). In October the first two of these squadrons converted to Mosquitoes, followed by the 21 Squadron a month later.

The reformed 214 Squadron RAF arrived in January 1944 converting to B-17s, with an RCM roles in the USAAFs 100BG. The Americans stayed on at Sculthorpe till 1992, but, whilst retaining the airfield, in 1997 the Ministry of Defence sold the entire technical, domestic and administrative site including the married quarters site, previously occupied by the USAF, to The Welbeck Estate Group.

SWANTON MORLEY: Located 18 miles north-west of Norwich and only 3 miles from Dereham, the base originally opened in September 1940, as part of 2 Group Bomber Command. Blenheim IV light bombers of 105 Squadron were its first occupants, before moving to Horsham St. Faiths in December 1941 they were replaced by 226 Squadron. During July and August, the Blenheims of 88 Squadron operated from the base.

August 22nd 1941 saw the arrival of the Spitfire IIs of 152 Squadron and in June ’42 226 Squadron played hosts to the crews of the A-20s of the 15th Light Bombardment Squadron (USAAF).

They were the very first American unit to arrive in England and to join the Allied aerial offensive. The first American crews saw action, rather symbolically, on the 4th July when they crewed six of the RAF’s A-20 Bostons of 226 Squadron, on airfield attacks over Holland. April ’43 saw 88 Squadron return to Sculthorpe, this time with Boston bombers.

From late November ’43 to February ’44 No 3 Squadron’s Typhoons were stationed at the base. In February ’44 No 226 Squadron, now flying Mitchel II bombers, departed the base to move to Hartford Bridge to prepare for the forthcoming invasion of Europe.

In March and April Boston and Mitchell bombers and Mosquito crews of 464 Squadron (RAAF) and 487 Squadron (RNZAF) moved to Swanton Morley. For the remainder of the war the base hosted several and varied units and types of aircraft. From June 1953 to 1995, when it closed, the station was also used by 611 Volunteer Gliding School. The station was converted to an Army base, now known as Robertson Barracks.

WATTON: First became operational in February/March 1939, before the outbreak of war. With its grass run ways and C-type hangers it became home to nos. 21 and 34 Squadrons, flying Blenheim I bombers. In August ’39, 82 Squadron arrived with its Blenheim bombers.

This squadron suffered its heaviest wartime losses on 17 May ’40 when 12 bombers left the base, for an attack on Gembloux, but only a single Blenheim returned to Watton, the others all having been shot down. The next month 21 Squadron left for Lossiemouth, to be replaced by the Blenheims of 105 Squadron. No 21 Squadron returned to Watton in the October.

For a brief period, during May 1941 No. 90 Squadron was re-formed at Watton, equipped with B-17C day bombers and later moved over to West Raynham. 21 Squadron left in December 1941, for Malta. 82 Squadron departed in March 1942, for India.

In late 1943 the base was taken over by the USAAF who remained there until the end of the war and in the summer of 1945 the RAF took back the base and the last of its flying units left in May 1969.

WEST RAYNHAM: Officially opened in April 1939 and in May No 101 & 90 Squadrons arrived with a complement of Blenheim I and IV bombers. Both squadrons stayed only a few months, until September, when they were deployed to other bases out of Norfolk. 1012 were only gone a few days before returning to become No 2 Group’s training squadron.

In late April 1940 No. 76 Squadron was formed at the base, flying Ansons and Hampdens, but was disbanded in late May. In late May No 139 Squadron arrived, but were quickly replaced, 10 days later by No, 18 Squadron with its various marks of Blenheims. Their stay was also short and they departed Watton on the September. No. 90 Squadron returned to Watton in early May 1941, now flying Boeing Fortress I bombers.

By late May they had moved on the Great Massingham. No. 101 Squadron moved to Oakington in the first week of July 1941, to be replaced by the Blenheims IVs of 114 Squadron. Later that month 1420 Flight was deployed to Watton, but was disbanded only four months later, in the November.

In April 1943 No 342 Squadron was reformed at the base, crewed mainly by Free French Airforce airmen. No. 100 Bomber Support Group arrived in the first few days of December 1943 and flew Mosquitoes from there until the war’s end. The station closed in June 1994.

WEYBOURNE: Used by the army from the mid-1930s, Weybourne had varied activity going on during the war years. This included things such as a catapult built on the top of the adjoining cliff for use with associated target drones, which were radio-controlled sea and land plane variants of the versatile Tiger Moth light aircraft. These flew along the coast and provided target practice for the gunners.

During February 1941the ‘Queen Bee’ target drones of ‘T’ Flight AACU were based at Weybourne. From June 1941 these drones were target practice for the rocket projectiles and light anti-aircraft guns. ‘T’ Flight was disbanded at the end of April 1942 and all flying activity had stopped at the base by July that year. The base was finally closed in 1958 and is now the site of a comprehensive military museum and well worth a visit.

For the definitive tome on this subject we recommend that you read an excellent publication by Martin W. Bowman, titled ‘World War II RAF AIRFIELDS IN NORFOLK’. It was first published by Pen & Sword Aviation, of Barnsley, in 2007. In his excellent book Martin imparts just about all you could ever wish to learn on the subject. We readily acknowledge that it has been an extremely helpful reference aid to us in producing this element of this website.

Please do not hesitate to let us know of any possible errors, or major omissions in the following text, so that we might make the necessary corrections.


Andre verdenskrigs database

Did you enjoy this photograph or find this photograph helpful? I så fall kan du vurdere å støtte oss på Patreon. Selv $ 1 per måned vil gå langt! Takk skal du ha.

Share this photograph with your friends:

 • » 1,102 biographies
 • » 334 events
 • » 38,814 timeline entries
 • » 1,144 ships
 • » 339 aircraft models
 • » 191 vehicle models
 • » 354 weapon models
 • » 120 historical documents
 • » 226 facilities
 • » 464 book reviews
 • » 27,594 photos
 • » 359 maps

"I have returned. By the grace of Almighty God, our forces stand again on Philippine soil."

General Douglas MacArthur at Leyte, 17 Oct 1944

The World War II Database is founded and managed by C. Peter Chen of Lava Development, LLC. The goal of this site is two fold. First, it is aiming to offer interesting and useful information about WW2. Second, it is to showcase Lava's technical capabilities.


Se videoen: Subwoofer Setup u0026 Possible Issues


Kommentarer:

 1. Trowbridge

  Godt gjort, setningen vakker og er betimelig

 2. Culbart

  Du har ikke rett. Vi vil diskutere det. Skriv i PM, vi vil kommunisere.

 3. Brodrick

  Of course, I apologize, but, in my opinion, there is another way to resolve the issue.

 4. Dolmaran

  Excuse, that I interfere, would like to offer other decision.

 5. Somerset

  Gotta try everythingSkrive en melding