Beviset for kong Arthur: Mann eller myte?

Beviset for kong Arthur: Mann eller myte?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Arthur -figuren har fascinert mennesker og utviklet seg gjennom hundrevis av år. Det som kanskje er mindre kjent er at mange av temaene vi forbinder med Arthur dukker opp seks århundrer etter at han angivelig levde.

I tillegg er det forskjellige oppfatninger mellom de fleste akademikere og amatørhistorikere. Et mylder av forskjellige teorier plasserte Arthur i hvert hjørne av Storbritannia og Europa gjennom flere århundrer.

Legenden om kong Arthur har blitt omarbeidet mange ganger, men er det noen historisk sannhet bak historiene? Dr Miles Russell tror det er, og i denne podcasten fremhever han hvordan elementer fra King Arthurs historie stammer fra fem viktige gamle figurer. Fra britiske krigsherrer som motsatte seg ankomsten av Julius Cæsar til romerske keisere i senere antikk, utforsker Miles disse personene i ‘Arthur and the Kings of Britain: The Historical Truth Behind the Myths’.

Hør nå

Historikere har generelt antatt at han enten var en mytisk karakter eller at det kan ha vært en figur på 500- eller 600 -tallet, men at det ikke er tilstrekkelig bevis.

Konfrontert med en forvirrende blanding av konkurrerende teorier, vender man seg til kildematerialet og ekspertene, bare for å oppdage hvor svak disse teoriene er.

De brukte ofte selektivt detaljer fra legender og slektsskrifter skrevet mange hundre år etter at Arthur sannsynligvis ville ha levd.

Kong Arthur som en av de ni verdiene, detaljer fra "Christian Heroes Tapestry", 1385 (Kreditt: International Studio Volume 76).

Hovedårsaken til all denne sensasjonalismen var Geoffrey fra Monmouth som skrev sin pseudo-historiske 'History of the Kings of Britain' på begynnelsen av 1100-tallet. Hans Arthur var en all erobrende konge som undertrykte sakserne, forente Storbritannia og invaderte det meste av Europa: han var absolutt ikke en romantisk, edel eller ridderlig helt.

Den eneste datoen han ga var Arthurs død i Camlan i 542. Mesteparten av historien hans var fantasi, men den inspirerte til en eksplosjon i interesse og videre arbeider. Disse kan deles inn i to kategorier.

De to ansiktene til Arthur

For det første de franske romansene som introduserte mange av konseptene vi kjenner i dag: det runde bordet, sverd i steinen, gralen, Lancelot, Morgana, Lady in the Lake, Avalon, Camelot, Excalibur.

Den andre gruppen historier var de walisiske legendene og Saints ’Lives. Våre tidligste kopier publiserte datoen Geoffrey og har sannsynligvis blitt påvirket og ødelagt.

Men noen antas å ha sin opprinnelse allerede på 900 -tallet, fremdeles hundrevis av år etter Arthurs tid. Imidlertid er det mulig at disse historiene inspirerte Geoffrey til å skrive om Arthur, snarere enn omvendt.

Disse historiene presenterte en helt annen Arthur. Han var ofte smålig, grusom og dårlig oppført.

En faks -side av 'Y Gododdin', en av de mest berømte tidlige walisiske tekstene med Arthur, ca. 1275 (Kreditt: J. Gwenogvryn Evans).

Fortellingene var fulle av magi, giganter og oppdrag etter kjeler eller villsvin. Det var veldig mye en mytisk Arthur.

Så vi har en oppfinnelse fra 1100 -tallet på den ene siden, og en mytisk magisk figur på den andre.

Gå edelt ut i hva dagen bringer med våre strikkede ridderhjelmhatter. De har også et innebygd visir ansiktsdeksel!

Handle nå

Ser på bevisene

Hvis vi tar de tidligste historiene, gjenstår noen begreper og karakterer, for eksempel Uther og Gwenhwyfar.

Leserne kan bli skuffet over å lære at, som Month Python uttrykte det, "merkelige damer som ligger i dammer og fordeler sverd" ikke er en del av de originale legendene mer enn runde bord eller riddere.

Kong Arthur i en grov illustrasjon fra en walisisk versjon fra 1400-tallet av ‘Historia Regum Britanniae’ (Kreditt: National Library of Wales).

Det faktiske beviset for Arthurs eksistens, som er oppført nedenfor, var ganske sparsomt:

 1. Sagens utholdenhet over 500 år til middelalderen.
 2. 4 personer kalt Arthur dukket opp i de slektsregistrene fra slutten av 600 -tallet, noe som tyder på at navnet ble populært.
 3. En linje i et mulig walisisk dikt fra 800 -tallet som sa at en kriger fra Gododdin rundt Lothian var "ingen Arthur."
 4. To oppføringer i den walisiske annalen er muligens datert til 1000 -tallet: for det første Arthurs seier i Badon i 516, og for det andre "Striden" til Cam llan i 537 der "Arthur og Medraut falt."
 5. "Historia Brittonum" på begynnelsen av 900 -tallet var den første som nevnte Arturus, som sannsynligvis stammer fra det ganske vanlige latin Artorius.

Arthur kommer sannsynligvis fra romeren Artorius, or Arturus. Frustrerende nok kunne Arthur like godt komme fra Brythonic Arth- betyr bjørn. Arthur ble beskrevet som en dux bellorum, en leder for kamper, som kjempet med kongene i Storbritannia mot sakserne.

I ‘Historia Brittonum’ ble han plassert etter døden til St. Patrick og den saksiske lederen Hengist, men før Ida eller Bernicia regjerte, noe som innebar en generasjon på hver side av 500. 12 kamper ble oppført, blant dem Badon.

Dr Cat Jarman har gjort et betydelig sett med funn om en vikingkirkegård i Derbyshire, og Dan snakker med henne for å finne ut om de kan ha funnet skjelettet til Ivar den beinløse.

Hør nå

Vi har rimelig gode opptegnelser før slutten av det romerske Storbritannia i 410 og fra etter rundt 600 da de første angelsaksiske kongene kunne bekreftes.

Vi har også samtidige beretninger om Storbritannia fra kontinentet fra en rekke forfattere mellom 400-600.

Likevel var det ingen som antydet noen figur som heter Arthur eller noe aspekt av historien hans.

Det runde bord opplever en visjon om Den hellige gral, ca. 1475 (Kreditt: Évrard d’Espinques / Gallica Digital Library).

Mulige kandidater

Vår eneste britiske samtidige forfatter var Gildas ’beretning, som i første halvdel av 600 -tallet bekreftet slaget ved Badon på rundt 500, men bare navngav én person - Ambrosius Aurelianus. Gildas beretning var i hovedsak en polemikk om briternes lidelse - langt fra en saklig eller objektiv historie.

Bede skrev på 800-tallet og de angelsaksiske krønikene på slutten av 9th, og la Bede detaljer til Gildas-men klarte ikke igjen å nevne Arthur selv om Bede daterte Badon til rundt 493.

Til tross for dette var det en viss konsistens i historiene: etter at romerne dro, led Storbritannia barbariske raid. Et råd, ledet av Vortigern, ber om hjelp fra germanske leiesoldater som senere gjør opprør. En kamp tilbake av Ambrosius kulminerte i slaget ved Badon. Dette stoppet utvidelsen av angelsakserne til andre halvdel av 600-tallet.

I dette gapet på ca. 450-550 plasserte ‘Historia’ og senere kilder Arthur.

En annen utfordrer for den historiske inspirasjonen til Arthur er den til Magnus Maximus, en romersk soldat med spansk opprinnelse, som tok til seg keiseren Gratian og ble romersk keiser i den vestlige delen av imperiet mellom 383 og 388AD. Store deler av versjonen av Geoffrey av Monmouths Arthur bærer paralleller til prestasjonene og handlingene til Magnus Maximus.

Caratacus er den tredje personen som Geoffrey fra Monmouths kong Arthur -figur ser ut til å ha blitt inspirert av: en høvding som motsto den romerske invasjonen og okkupasjonen av Storbritannia. Selv om geriljakrigstaktikken hans var relativt vellykket, var kampene hans svakhet, og til slutt ble han tatt til fange av romerne. Livet hans ble spart etter en ekstremt veltalende tale som overbeviste keiseren, Claudius, om å skåne ham.

Den siste store personen som Arthur sies å ha vært basert på er Cassivellaunus, som ledet den store motstanden mot Julius Cæsars andre ekspedisjon til Storbritannia i 54BC. Arven hans var langvarig, og Cassivellaunus dukker opp i Geoffrey fra Monmouth Historien til Kings of Britain på sine egne meritter.

Det er fullt mulig å lage en teori ut fra selektive legender og slektsforskninger fra 1100 -tallet. Imidlertid kan en bedre metode være å gå gjennom de historiske postene kronologisk, fra slutten av det romerske Storbritannia.

På den måten når bevisene vises i tidslinjen, kan vi vurdere det i kontekst. Det er opp til leseren å avgjøre saken for og imot en historisk Arthur.

Tony Sullivan tilbrakte 31 år i London Fire Brigade før han nylig trakk seg. Hans interesse for mørke alderens historie inspirerte ham til å skrive King Arthur: Man or Myth - hans første for Pen & Sword - fra synspunktet til en skeptisk entusiast om legenden om King Arthur.


Beviset for kong Arthur: Mann eller myte? - Historie

Introduksjon
Historien om kong Arthur er en som lærde mener er et tilfelle der fiksjon på en eller annen måte har blitt blandet med virkeligheten for å bli en del av historien til et gitt sted. I dette tilfellet er kong Arthur, ridderne ved det runde bord, den hellige gral og Camelot, inngrodd som en del av den britiske kulturen og holdes ærbødig slik mange historiske skikkelser er. Selv om det ikke er noen reelle bevis for at King Arthur faktisk eksisterte, har historien eksistert i århundrer og blitt et symbol på britisk historie.

Karakternivå
7-12

Emneområder
Mytologi, verdenshistorie, språkkunst, statsvitenskap

 1. Bruk deres forkunnskaper til å brainstormere definisjoner av begreper knyttet til legenden om kong Arthur.
 2. Bruk ferdigheter i gruppearbeid for å fullføre idémyldringsaktiviteter og King Arthur -prosjekter.
 3. Delta i klassediskusjoner om populariteten til kong Arthur over tid og måten menneskene, stedene og tingene knyttet til kong Arthur har blitt symbolsk for mennesker rundt om i verden.
 4. Bruk seer- og lytteferdigheter for å fullføre en historisk tidslinje om legenden om kong Arthur og hvordan den har utviklet seg over tid.
 5. Utnytt deres kunnskap om de litterære elementene plot, tema og symbolikk for å diskutere hvordan disse elementene vises i legenden om kong Arthur og hvordan og hvorfor de har endret seg over tid.
 6. Fullfør forskning ved å bruke hovedkilder for å fortelle historiene om kong Arthur, presentere de viktigste temaene og symbolene fra disse historiene, og diskutere hvordan de fortsatt er relevante i dagens verden.
 7. Samarbeid med partnere for å presentere det de har lært ved å dele prosjektene sine med andre i et forum der de kan diskutere det de har lært og svare på spørsmål om det.

Relevante nasjonale standarder fra Mid-continent Research for Education and Learning (McRel) tilgjengelig på http://www.mcrel.org

Historisk forståelse

Language Arts

Skriver:
Standard 4: Samler og bruker informasjon til forskningsformål

Lesning:
Standard 6: Bruker leseferdigheter og strategier for å forstå og tolke en rekke litterære tekster
Standard 7: Bruker leseferdigheter og strategier for å forstå en rekke informasjonstekster.

Lytter og snakker:
Standard 8: Bruker lytte- og talestrategier for forskjellige formål

Viser:
Standard 9: Bruker visningsevner og strategier for å forstå og tolke visuelle medier.

Arbeider med andre

Estimert tid
Omtrent to 90-minutters eller fire 45-minutters klasseperioder

 • Internettilgang
 • TV/videospiller/DVD -spiller for å se Myths and Heroes -episoden, Arthur: The Once and Future King (For bestillingsinformasjon, besøk PBS Shop.)
 • Tilgang til Internett og annet primært ressursmateriale
 • Tilgang til datamaskiner for bruk av tekstbehandlingsprogrammer/desktop publishing -programmer (valgfritt)
 • Diverse kunstartikler for gjennomføring av prosjekter (valgfritt)

Antatt studentens forkunnskaper
Studentene må ha en grunnleggende forståelse av myter og hvordan de har blitt foreviget i tusenvis av år og har fortsatt å være en del av selv vår moderne kultur. Kunnskap om de litterære begrepene symbolikk og tema vil hjelpe elevene med å forstå leksjonen.

 1. For å skape studentinteresse, plasser følgende vilkår og spørsmål på tavlen eller overhead
  • Camelot
  • Excalibur
  • hellige gral
  • Riddere av det runde bordet
  • Spørsmål: Hvilken legendarisk karakter er alle disse begrepene knyttet til?
 2. Når alle elevene er i klasserommet, del dem opp i grupper på fire og la teammedlemmer sitte i nærheten av hverandre. De trenger et stykke papir og penn/blyant.
 3. Forklar at du kommer til å spille et spill der lagene må jobbe sammen raskt og stille for å skrive ned hva de vet om hvert av ordene som er avslørt på toppen. Det er viktig at de er stille nok til at andre grupper ikke vil høre og kopiere informasjonen deres.
 4. Begynn å avsløre ordene ett om gangen. Gi elevene 30-60 sekunder til å registrere så mye informasjon/idémyldring som mulig om hvert ord.
 5. Still det siste spørsmålet til hver gruppe og gi dem 30 sekunder til å registrere svaret.
 6. Samle papirer fra hver gruppe og sjekk for å se hvilke grupper som svarte riktig. Gi hvert medlem av disse gruppene et lite stykke godteri (valgfritt).
 7. Returner papirer til gruppene og legg til rette for en kort (5-10 minutter) diskusjon om legenden om kong Arthur. Be elevene diskutere definisjonene av begrepene de brainstormet om. I tillegg stiller du spørsmål som:
  • Hvorfor tror du legenden om kong Arthur fortsatt er populær i dag?
  • Hva representerte kong Arthur og ridderne ved det runde bord?
  • Hva representerer Excalibur?
  • Hva representerer Den hellige gral?
  • Hva slags sted er Camelot, og hvorfor søker folk alltid etter et sted som dette?
  MERK: Avhengig av forkunnskaper, kan studentene kanskje ikke svare på alle spørsmålene. Dette er greit. De er ment å få elevene til å tenke på temaene og symbolene i historien om kong Arthur.
 8. Ved å bruke Myter og helter: Fire historier lenke på http://www.pbs.org/mythsandheroes/myths_four_arthur.html, introdusere elevene for ideen om at historien om kong Arthur kan ha stammet fra en soldat fra 600 -tallet ved å se videoen klipp.
 9. Distribuer en kopi av tidslinjearket og forklar elevene at de må bruke dette når de ser på "King Arthur". De burde registrere informasjon om hvordan historien om kong Arthur vokste og endret seg over tid basert på det som skjedde i England den gangen. For å legge til mer grundig informasjon om utviklingen av legenden om kong Arthur, gi studentene en kopi av Michael Woods artikkel "King Arthur" tilgjengelig på http://www.bbc.co.uk/history/state/monarchs_leaders/ arthur_01.shtml og la elevene registrere flere notater om spesifikke forfattere, datoer og historiske hendelser på baksiden av tidslinjearket.
  MERK: Ta deg tid til å stoppe filmen og gi elevene tid til å fullføre bestemte deler av regnearket mens de ser på. Svar på spørsmål når de dukker opp.
 10. Når visningen er fullført, kan du legge til rette for en klassediskusjon ved å bruke tidslinjearket og innholdet i det. Diskuter emner som:
  • I endringstider blir legenden om kong Arthur konsekvent sosialt og politisk viktig. Diskuter hvorfor.
  • Historien om kong Arthur er bygget i lag med flere karakterer, symboler og plottelementer lagt til historien hver gang den blir gjenfortalt. Diskuter de spesifikke karakterene og symbolene som utviklet seg over tid og forblir en del av historien.
  • Selv om legenden om kong Arthur er fiktiv, ser det ut til å være et symbol for England og dets historie. Diskuter hvordan historien fyller denne rollen.
 11. Distribuer King Arthur Project Guidelines -utdelingen til studenter. Forklar for elevene at de vil bruke det de har diskutert og sett i klassen sammen med tilleggsforskning for å lage et prosjekt som fokuserer på et av symbolene eller temaene fra legenden om kong Arthur. Les instruksjonene og diskuter med studentene hvordan prosjekter skal fullføres. Gi elevene tid til å bestemme seg for og begynne å forske på innholdet i prosjektet.
 12. Når prosjektene er fullført, må du ha en kong Arthur -messe. Inviter andre klasser, foreldre, samfunnsgrupper, etc. inn i klasserommet og gi elevene muligheten til å presentere prosjektene sine. Hvert par bør sette opp en liten bod ved hjelp av et skrivebord eller en bordplate. Her bør de vise frem prosjektet sitt og være forberedt på å forklare hva de har lært for andre mens de går forbi og ser på arbeidet.
 1. La kong Arthur messedeltakere gi elevene på hver messe 1-2 setninger med skriftlig tilbakemelding om hva de lærte av prosjektet og kvaliteten på arbeidet som ble presentert.
 2. Studentene kan tjene fullføringskarakterer for deltakelse i klassediskusjon og fullføring av regnearket for tidslinjen.
 3. Studentene kunne utføre en kort kritikk om hver visning. På den bør de kommentere følgende emner:
  • Tre ting jeg lærte av prosjektet ditt var.
  • Tre ting jeg syntes var gjort eksepsjonelt bra på prosjektet ditt, var.
  • Mitt forslag (er) for å forbedre prosjektet vil være.
 4. Studentene kunne få en karakter for å fullføre prosjektet med historisk nøyaktighet, presentere innholdet på en ryddig og organisert måte, og for deres demonstrerte forståelse av symbolikk og tema illustrert i prosjektet ved hjelp av en poengguide laget av læreren eller klassen.
 5. La elevene skrive ned det de lærte av å fullføre King Arthur -prosjektet ved å bruke en eller to avsnittsfortelling som tar for seg poeng som læreren bestemte seg for.
 1. Ha en King Arthur -konkurranse der studenter nominerer hverandre for å vise kvaliteter og egenskaper ved Knights of the Round Table. Ved hjelp av et kort nominasjonsskjema bør elevene oppgi navnet på studenten de nominerer og en kort forklaring som forklarer hva han/han gjorde for å motta nominasjonen. Gjør dette i en uke. Begynn hver klasseperiode med å dele ut Knights of the Round Table -priser (et sertifikat med en liten godbit eller annen passende anerkjennelse) og lese hva andre sa om de nominerte studentene.
 2. Ved å bruke artikkelen "For One Brief Shining Moment: Choosing to Remember Camelot" tilgjengelig på http://www.pcasacas.org/SPC/spcissues/25.3/Brigance.htm, gjennomfør en klassediskusjon om sammenligningene mellom Arthur's Camelot og Camelot fra Kennedy's. Bruk en grafisk organisator som et Venn-diagram eller T-diagram for å undersøke likhetene og forskjellene mellom de to. Diskuter hvorfor Kennedy's Camelot har blitt så mye en del av amerikansk historie og politisk liv, og sammenlign dette med hvordan legenden om kong Arthur har blitt et symbol for britisk historie.

Online ressurser På jakt etter myter og helter PBS -ledsager for programmet http://www.pbs.org/mythsandheroes

Kong Arthur og ridderne ved det runde bordet
http://www.kingarthursknights.com/

Sponsorlenker

KJØP DETTE NÅ

Dette er området som inneholder beskrivelsen av hva sponsoren selger.

KJØP DETTE NÅ

Dette er området som inneholder beskrivelsen av hva sponsoren selger.

KJØP DETTE NÅ

Dette er området som inneholder beskrivelsen av hva sponsoren selger.

KJØP DETTE NÅ

Dette er området som inneholder beskrivelsen av hva sponsoren selger.

& kopier Educational Broadcasting Corporation. PBS personvernerklæring opprettet november 2005


Legenden om kong Arthur

Det er en historie som noen liker å tro er sann. I løpet av 1200 -tallet fant en abbed som snakket med en munkemenighet at mange av lytterne hans hadde sovnet. I desperasjon løftet abbeden stemmen og erklærte: "Jeg skal fortelle deg noe nytt og stort. Det var en gang en mektig konge, som het Arthur..." Ordene hadde en elektrifiserende effekt. Selv om munkene ikke klarte å holde seg våkne for å høre abbedens tanker om hellige spørsmål, gledet de seg til å nevne det magiske navnet Arthur.

Arturus, militær leder

Det er nå generell aksept for at bak den legendariske skikkelsen Arthur står en ekte historisk personlighet, en stor leder ved navn Arturus, som forkjempet de keltiske britenes sak mot angelsakserne på 500-tallet. Navnet hans forekommer imidlertid ikke i noen pålitelig historie i perioden, sannsynligvis fordi Arturus ikke var hans riktige navn, men en tittel som betyr Bear.

Kong Arthur på båt med Merlin som skal hente sverdet - Skannet gravering fra 1881

Selv om sakserne endelig erobret Storbritannia, forble kelterne sterke i Cornwall, Cumberland og Wales. Der beholdt det keltiske folket en grad av uavhengighet og holdt minnet om gamle mestere som Arturus i live. Keltiske bards reiste fra domstol til domstol og fortalte om fortellinger fra folk. Over tid ble Arturus, den militære lederen, kong Arthur av England.

Noen historikere mener Arthur var Dux (hertug) av Storbritannia, en romersk tittel. Imidlertid, etter 500 e.Kr., hadde slike titler blitt uklare og 'King' var den vanlige betegnelsen på keltiske ledere. Da romersk styre bleknet på øya, dukket de gamle kongefamiliene til stammene og regionene opp igjen.

Fra hint funnet i eldgamle poster kan vi få et bilde av Arthur som en kriger som var vellykket en tid, bare for å dø tragisk i en borgerkrig etter et mystisk slag ved Camlann i AD 537 eller deromkring. Arthurs far kan ha vært Ambrosius Aurelianus, selv en hertug av Storbritannia. Tiårene mellom Ambrosius 'død, en gang etter 495, og Arthurs egen bortgang rundt 40 år senere var en tid med skiftende formue og omfattende kamper. Dette kan forklare utallige steder i Storbritannia som hevder en forbindelse til den legendariske kongen.

Kong Arthurs fantasifulle historier

I århundrene som fulgte etter Arthurs død, fantasert fantasifulle historier de få pålitelige faktaene om 'kongen' med en hel mengde litteratur som skapte en varig legende. Fremst blant disse var Historia Regum Britanniae (History of the Kings of Britain), skrevet i 1135 av Geoffrey av Monmouth. Også på 1100 -tallet listet munken Nennius i sin Historia Brittonum (The History of the Britons) Arthurs kamper mot germanske inntrengere - sakserne og vinklene - på slutten av 5. og begynnelsen av 600 -tallet. Senere, i 1160, etablerte den franske forfatteren Chretien de Troyes kong Arthur som et fasjonabelt tema for romantisk litteratur ved å introdusere middelalderens ridderlighet og høflig romantikk i historiene. Ikke bare skapte de Troyes mange av ridderne, inkludert Sir Lancelot, han brukte også den mer lyriske klingende Guinevere som navnet på Arthurs dronning og valgte Camelot som navnet på domstolen hans.

Men historien om kong Arthur slik vi kjenner den i dag, er stort sett arbeidet til Sir Thomas Malory. I hans Le Morte d'Arthur (Arthurs død), trykt i 1485, gjenfortalte han mange av historiene som først hadde blitt sirkulert muntlig til muntlig og deretter ble skrevet ned. Han kledde Arthur i motene fra sin egen tid, og forvandlet ham til en helt fra 1400-tallet. Som Homer var for Odysseus, så var Sir Thomas Malory for Arthur.

Den moderne historien om kong Arthur

Malorys tekst transporterer leseren til et drømmeland med slott og riker der kjærligheten til eventyr var grunn nok til å føre kamper. Selv om disse eventyrene er like virkelige som en guttedrøm, er de like vanskelige å plassere på breddegrad og lengdegrad i dagens verden.

Le Morte d'Arthur åpner med Arthur unnfanget som den uekte sønnen til Uther Pendragon (bokstavelig talt 'Head Dragon' eller King of Britain). Etter å ha blitt oppdratt i det skjulte, beviser Arthur seg selv, konge, ved å trekke et sverd fra en stein. Han gifter seg med Guinevere, grunnlegger Knights of the Round Table på Camelot og avler en sønn, Mordred, i uvitende incest. Etter 12 år med velstand begynner Arthurs riddere å jakte på å oppdage Den hellige gral, i løpet av denne tiden fullfører Lancelot, hans viktigste ridder, et utroskap med dronning Guinevere. Til syvende og sist blir paret oppdaget og Arthur forfølger Lancelot inn i Frankrike, og etterlater Mordred som regent.

Illustrasjon av en kong Arthur og hans runde bord

På slutten av historien oppdager Arthur et forsøk fra Mordred på å gripe tronen og kommer tilbake for å utslette opprøret. I et siste slag dør Mordred og Arthur mottar et dødelig sår, hvoretter han blir fraktet med lekter til Vale of Avalon. Etter slaget returnerer Sir Bedivere motvillig Arthurs sverd Excalibur til Lady of the Lake, mens både Lancelot og Guinevere går inn i hellige ordrer og lever livet i fred.

Spore fotsporene til kong Arthur

De britiske øyer florerer med landemerker knyttet til den Arthuriske legenden. For å prøve å avdekke mysteriet rundt ham, besøkte jeg noen av disse stedene. Jeg begynte med Winchester, den gamle romerske byen Venta Belgarum, stedet for den store salen og depotet til de mest kjente av alle Arthurian -relikvier, Round Table.

Bordplaten i massiv eik måler 18 fot i diameter og veier omtrent ett og et kvart tonn. Den henger på veggen og ser ut som en enorm darttavle med grønne og hvite segmenter malt på den for å indikere stedene der kongen og hans riddere en gang satt. På Malorys tid regnet mange det for å være den ekte artikkelen, og historikere trodde Winchester Castle var stedet for Arthurs festning, Camelot.

Dessverre er det eksisterende slottet ikke nær gammelt nok til å ha vært Arthurs. Tester viser at Edward III konstruerte bordet, sannsynligvis i 1344, da han oppfattet forestillingen om en ridderorden som var basert på ridderne på det runde bordet, som avbildet i de populære romansene. Det ble muligens brukt til å feire de populære Arthur -festivalene der adelsmenn henga seg.

Kong Henry VIII beordret bordet malt i 1522 for å hedre et besøk av den hellige romerske keiseren, Charles V. Bildet av Arthur er faktisk modellert på en veldig ungdommelig Henry VIII sittende i full kongelig regalia. En Tudor -rose markerer senteret.

Legenden sier at tryllekunstneren Merlin tryllet frem bordet til Uther Pendragon, Arthurs far. Ved Uthers død ga Merlin bordet til Arthur. Ideen om et bord hvor alle var like, hvor ingen mennesker satt i stat over sine jevnaldrende, appellerte til den romantiske idealismen som, spesielt i viktoriansk tid, omringet ridderlegenden. I virkeligheten ville enhver leder på Arthurs tid måtte pålegge en hard disiplin eller risikere å bli avsatt.

Hos Malory Le Morte d'Arthur, Camelot var Winchester. Lokal folklore sier at det var Colchester. Romerne kalte tross alt byen Camulodunum. I begge tilfeller er det lite som støtter påstanden. Det mest sannsynlige stedet for Camelot, støttet av noen arkeologiske bevis samlet på 1960 -tallet, er Cadbury Castle, en jernalderhyllfort nær Yeovil, høyt over slettene i Somerset, nær landsbyen Queen Camel. John Leland, en antikvar under Henry VIIIs regjeringstid, skrev at lokalbefolkningen ofte omtalte restene av denne befestede høyden som 'Camalat-King Arthurs palass'.

Arthur's Seat fra Calton Hill, Edinburgh, Skottland

Utgravninger utført av arkeolog Leslie Alcock avslørte wattle og daub-hytter i et 18 mål stort innhegning på toppen av åsen. To helligdommer, et metallarbeiderområde, ovner, smedeverktøy og ferdige våpen ble også avdekket. Bevis viser at inngangen til Camelot var ved en brosteinsbelagt kjørebane, ti fot på tvers, som gikk gjennom en tømmerpassert passasje under et porttårn hevet på stolper og knyttet til festningen og vaktposten på hver side. Massive par dører stengte hver ende av denne gangen. Store mengder kledd mur fra nedlagte romerske bygninger dannet selve vollet.

Utforsker Arthur's Palace

Fra funn i nærheten av stedet for Arthur's Palace, ble det klart at Cadbury på et tidspunkt hadde vært et høyborg av stor betydning, fornyet fra sin opprinnelige førromerske stat og blitt til en festning i mørketiden.

Banen som fører opp til bakketoppen slynger seg forsiktig oppover gjennom en allé med majestetiske trær. På toppmøtet gir et gresskledd platå utsikt til å konkurrere med alle i England.

Det har vært mange spøkelsesfulle observasjoner rundt Cadbury, og jeg kjente virkelig kaldt ånder da jeg klatret rundt på åsen. Under meg så jeg restene av et gammelt spor som leder mot Glastonbury, og kan ha blitt brukt av Arthur og hans riddere som reiste til og fra Camelot. Lokalbefolkningen sier at på vinterkveldene ridder ridderne fortsatt langs denne veien, med hodelag og seletøy for å jakte. De som hevder å ha vært vitne til dette fryktinngytende synet snakker om å se lanser som lyser i mørket og høre den ryggraden-kriblende bukten av hunder.

Tåkete vinterlandskap med det ikoniske Somerset -landemerket - Glastonbury Tor

Ikke langt fra Cadbury Castle, sier lokalbefolkningen, langs bredden av River Cam på Salisbury Plain, falt både Arthur og Mordred i slaget ved Camlann. Gårdsarbeidere avdekket en gang et stort antall skjeletter i en massegrav vest for slottet, noe som tyder på at en mektig kamp fant sted. Da jeg stod på stedet, kunne jeg bare drømme om riddere i rustning, sverdetes sammenstøt lyder ånden til tross og rettferdighet.

Etterpå dro jeg til Bodmin Moor, to mil sør for Bolventor i Cornwall, for å besøke Dozmary Pool. En kilometer i omkrets, Dozmary Pool er et sted for endring av humør og skjønnhet, et sted for mystikk og magi. Da jeg stod på kanten mens tåken tidlig på morgenen begynte å stige, kunne jeg forestille meg at Sir Bedivere kastet Excalibur i sjøen, hvorfra en hånd reiste seg og fanget det magiske sverdet, mens kong Arthur lå og døde.

Historien om Excalibur som ble kastet til Lady of the Lake har sannsynligvis sin opprinnelse i keltisk praksis. Arkeologer har funnet mange sverd som for lenge siden har blitt kastet i hellige innsjøer som et offer til vanngudinnen, helbredelsesgudinnen.

Som disse stedene som tradisjonelt er knyttet til Arthurs død, ligger hans anerkjente fødested på Tintagel Castle også i Cornwall, langs nordkysten. Ruinene av slottet står like utenfor landsbyen, på en praktisk talt øy som er omgitt av skummende hav, en gang knyttet til fastlandet av en smal steinrygge.

Besøkende til ruinene må krysse en gangbro og bestige en lang trapp. Lyden av bølger som krasjer mot den steinete kysten 250 fot nedenfor, kombinert med vinden, full av duften av saltluft, gir et spennende kryss. Ruinene antyder bare slottets tidligere storhet. Alt som gjenstår er en dramatisk buegang og flere veggseksjoner med hull som en gang støtter bygging av tømmer.

Merlins hule ligger visstnok rett under ruinene, og gjennomboret den store klippen og skjærer seg gjennom til en steinete strand på den andre siden av odden. Her, under grå himmel, kan Atlanterhavets brøl være like høyt som vinden på en stormfull dag. På Tintagel er linjen som deler fakta og legende ofte tynn og uskarp.

Toppen av Glastonbury Tor

Den tidligste omtale av Tintagel i forbindelse med kong Arthur vises i Geoffrey of Monmouth's Historia, der Uther Pendragon forelsker seg i Ygerna, kona til Gorlois, hertug av Cornwall. For å holde henne borte fra Uthers grep, sender mannen hennes henne til Tintagel. Uther går Uther til Cornwall og overtaler Merlin til å foreskrive et magisk brygg som gjør at han kan se ut som Gorlois. Dermed forkledd har han ingen problemer med å gå inn på slottet for å sove hos Ygerna, der Arthur blir unnfanget.

De tusenvis av Arthuriske pilegrimer som kommer til Tintagel virker upåvirket av det faktum at det nåværende slottet bare er fra begynnelsen av 1100 -tallet, og dermed umulig kunne ha vært Arthurs fødested. Arkeologer har også funnet restene av et keltisk kloster fra 600-tallet grunnlagt av St. Juliot på stedet, men det er ingen bevis for å knytte det til den legendariske kongen.

Den sanne slagmarken til Camlann

Ikke langt fra Tintagel står Slaughter Bridge, nær Camelford. This too has been cited as the true battlefield of Camlann, Arthur's last battle, in which he kills Mordred with a spear, but receives a mortal wound in return. Upstream in a nook lies a stone covered with moss and strange lettering, which the Cornish call Arthur's grave. More likely, it's that of a Celtic chieftain. Local lore says that Arthur didn't die at Slaughter Bridge, but was instead incarnated into the soul of a chough, so that he may someday return.

The legends say Arthur's half-sister, Morgan Le Fay, carried the wounded Arthur off on a barge to the Isle of Avalon, a Celtic word meaning 'the island of apples.' Many believe his final resting place to be in the West Country market town of Glastonbury. Nestled amidst a small cluster of hills, Glastonbury was almost an island in early Christian times when much of the surrounding countryside was a swamp. The town's highest hill, Glastonbury Tor (an old West Country word meaning hill) with a solitary tower at its summit, can be seen for miles around. Tradition has it that the Tor, often surrounded by mist, was the Isle of Avalon.

It's difficult to imagine Glastonbury Tor without its distinctive tower, but until Norman times, when the monks built a chapel to St. Michael, the hill remained bare. An earthquake destroyed the chapel in 1275, and it lay in ruins for 50 years until the Abbot of Glastonbury, Adam Sodbury, rebuilt it. The monks added a tower, now all that remains, in the 15th century.

Though the search for Arthur's grave brought me to Glastonbury, once there, the majesty of the ruins made me want to linger. The Abbey ruins, set among manicured lawns and imposing trees, are all that remain of one of medieval England's greatest monasteries. None of the walls left standing is older than 1184. On 24th May of that year, a great fire destroyed the monastery. Many believe the Abbey was the home of the first Christian community in England. Evidence shows that monks and hermits may have lived there as early as the 5th and 6th centuries.

Glastonbury's link with King Arthur arose as a result of a discovery said to have been made in the late 1100s within the grounds of the abbey. In 1190, during reconstruction after the fire, the monks claimed to have discovered a grave. They dug down seven feet before reaching a stone slab, below which lay a lead cross, bearing the Latin words: Hic iacet sepultus inclytus Rex Arthurius in Insula Avallonia cum uxore sua secunda Wenneveria. (Here lies the renowned King Arthur in the isle of Avalon with his second wife Guinevere.)

The monks dug nine feet further and found a hollow tree trunk containing the bones of what appeared to be an immensely tall man, plus some smaller bones and a scrap of yellow hair. He appeared to have 10 wounds, all healed except one.

The discovery of the grave was, to say the least, timely, for the monks were in desperate need of funds for rebuilding. And the only sure way to raise money was to attract large numbers of pilgrims.

Today, a simple sign on the neatly trimmed lawn of the abbey marks the grave from which the royal remains disappeared after King Henry VIII ordered the abbey's dissolution in 1539.

Was King Arthur real? Did he exist as a true king? Was he a Celtic hero, ruler, and conqueror or the romantic medieval knight in shining armour? So many theories have been suggested, so much written about him over the centuries that even though the truth may have become somewhat distorted, it's hard to imagine such a person couldn't have existed to spawn all those tales.

The tales of King Arthur and his court continue to fascinate countless readers, perhaps because we know so much of the legend and so little of the truth. The most famous sites traditionally associated with Arthur cannot withstand historical scrutiny. While there's no document to prove Arthur's existence, and archaeologists have found no objects bearing his name, there's nothing to say that he didn't exist.

Then again, the legend of King Arthur may just be a myth - but if so, it's a good one.


The Myth of King Arthur

The Myth of King Arthur. Thirteenth century Europe knew much of the legends of a possibly Welsh King called Arthur, who supposedly drove away Britain’s enemies, laid the laws for honour and chivalry, surrounded himself with romantically named knights at a great Round Table, and married a beautiful but unfaithful wife called Guinevere. The myth was propagated in art and literature, exciting, inspiring and entertaining men and women everywhere from Sicily to Scotland. King Edward I of England was seduced by the stories and supposed relics of the imaginary hero.

The legend of King Arthur belongs to Man’s fertile imagination, and has been a part of European literary tradition since the early ninth century. Tales were spoken and sung about a native Briton who rose to be king and led armies against the Romans and later the Anglo-Saxons. In real life it was Alfred, a living, breathing king who successsfully defended the West Country against invading Norsemen.

In the 1330s Arthur’s adventurous life was taken from song and verse by Geoffrey of Monmouth and put into a best-selling (for those days) book called The History of the Kings of Britain. In it Arthur appears as a pious Christian monarch fighting against sinister pagans, foreigners like Romans and Saxons, pushing the foreigners out of England, uniting the British Kingdom, and incidentally conquering Iceland, parts of Germany and the isles of Orkney, subduing Norway (!), Aquitaine in France and the Balkan kingdom of Dacia. Arthur was the heroic leader of a British kingdom that became the envy of the world. Geoffrey relates how “Britain had arrived at such a pitch of grandeur, that in abundance of riches, luxury of ornaments, and politeness of inhabitants, it far surpassed all other kingdoms. (His) knights were famous for feats of chivalry, wore their arms all of the same colour and fashion. Their women were celebrated for their wit, and esteemed none worthy of their love until they had given a proof of their valour in battle”. It is not hard to see why the stories appealed to the medieval barons, and their ladies.

Edward I as acted by the great Patrick McGoohan in ‘Braveheart’ / wordpress.com

As Geoffrey’s tales were embellished and re-told by other writers, it comes as no surprise to learn that people thought them true. In Edward the First’s childhood Arthuriana was a booming business, with a huge industry built up around the myth. Some people swore Tintagel in Cornwall had been Arthur’s palace. Others believed that the burning of Glastonbury Abbey had revealed the tomb of Arthur and Guinevere buried beneath the ruins. Above all the Welsh believed that Arthur was Welsh and that he would return to liberate them from the cursed English. Tournaments between knights were re-named ‘Round Tables’, where prizes were awarded for gallantry and good jousting. When the young, athletic and romantic Edward married Eleanor of Castile the first thing he did on their honeymoon was to whisk her off to see the tomb at Glastonbury.

Arthur, it was popularly believed, had been Welsh, with a mission to crush the English. Edward thought the opposite. In 1277 he assembled an army of 15,000 men, equipped with horses, supplies and the latest in lethal weaponry. This splendid array advanced along the road into Wales from Chester, rumbling and trotting towards Gwynedd to root out Llywlyn the Last, ‘rebel and disturber of the peace’. The army cut down the thick woods that overhung the routes to Snowdonia, clearing the way hundreds of feet wide, making them impervious to Welsh guerilla tactics, which had always relied on sudden swoops out of the trees to slash and hack impertinent intruders.

The army marched deep into Llwelyn’s territory and reached Conwy. At every main outpost they stopped for their engineers to create sites where permanent castles would later be built. Edward’s marines landed at Anglesea, occupied the island and harvested the grain, emptying the richest farmland in Wales. Llywelyn surrendered within days and on 9 th November of that year agreed to a truce. He was allowed to keep Gwynedd, but almost everything else was taken away from him. He was forced to agree he would do homage to Edward not only on his borders, but in Westminster itself. To solidify the English position, castles were to be built in Aberystwyth, Builth, Flint and Rhuddlan (where the Treaty was signed).

Edward I would do similar things later in Scotland, and earn his ‘hammer of the Scots’ nickname as a result. He had used the imaginary but imaginative myth of Arthur to positive ends. For Edward, the legend of an Anglicized Arthur was more than merely entertaining it was a mental template for his entire approach to kingship. His father Henry III had fixed on the figure of Edward the Confessor as his ideal and his guide, and Edward the first of that name would see the world through the prism of his own private version of Arthurianism. It was a convenient myth, but mythical it was. Students must not confuse Arthur with Alfred.


The Chronology of King Arthur Legends

Firstly, Arthur doesn’t appear in the only surviving contemporary source about the Saxon invasion, in which the Celtic monk Gildas wrote of a real-life battle at Mons Badonicus (Badon Hills) around 500 e.Kr. While this doesn’t prove Arthur wasn’t real, it is a red flag. [5]

He appears in other, less reliable, accounts. Although we can’t dismiss or trust this old text, in 830 A.D. an author named Nennius writes in his Historia Brittonum, “Then it was, that the magnanimous Arthur, with all the kings and military force of Britain, fought against the Saxons. And though there were many more noble than himself, yet he was twelve times chosen their commander, and was as often conqueror…. Then Arthur along with the kings of Britain fought against them in those days, but Arthur himself was the military commander [“dux bellorum”]…. fell in one day 960 men from one charge by Arthur and no one struck them down except Arthur himself, and in all the wars he emerged as victor…. [this paved the way for the] first kings in Bernicia, i.e., in Berneich.”

Annales Cambriae (the Annals of Wales) from between mid 10th – 12th century also mentions Arthur, although the Arthurian passages in this text are debated even more than the passages in Nennius’ account. The Annals of Wales, the Nennius text, and the Monmouth text (described next) report the Saxons as being pagans (true for this period, see here) and the Britons as being Christians, with Arthur supposedly bearing an image of the Virgin Mary. [6]

A more romanticized tale of King Arthur came about in the 11th century when Geoffrey of Monmouth published his book The History of the Kings of Britain. This book covers the history of Britain from the Trojans founding the British nation, to the Anglo-Saxons assuming control of much of Britain around the 7th century. It also lays out most of the modern tale of Arthur from his birth at Tintagel to his death. The mythical nature of the story is further confused by it being set in a number of actual, historically documented, places such as Tintagel Castle in north Cornwall. The book also introduces Guinevere and Merlin, who is depicted as a literal wizard, one of many hints this is a pseudohistorical account of British history. The History of the Kings of Storbritannia was wildly popular. Today over 200 manuscripts remain in existence. This is an impressive number of copies, especially when we consider the printing press was developed in the West in 1440. [7]

The next important tale of Arthur is from the romanticized epic poem Perceval, the Story of the Grail, by French court writer Chretien de Troyes (1181-90). Perceval, who in the fable grew up in the remote forests of Wales, is one of the Knights of the Round Table but is portrayed in varied ways in different texts. He is very much a Hercules or Odysseus type figure he faces trials and seeks out a quest rather than fighting against Saxons for Briton. His story also follows Arthur’s nephew, the knight Gawain. [8]

There is both fact and myth in Arthurian legend. Many identifiable places figure in the story along with some that archeologists have been unable to authenticate. Despite there being verifiable elements to the story, there are enough people and events that we cannot substantiate for us to be fairly certain it is a myth.

We can’t prove the legends surrounding King Arthur of Camelot, but we do know some about the time period. So while we can’t prove much about Arthur, a close examination of his story tells us near endless amounts about the history of Britain.


Camelot Ever After

One of the most striking features of the later poems that shared the excitement of King Arthur’s long-lost court was the development of the Arthurian capital, Camelot. Not only was it the site of the roundtable, which began many of the later legends and romances, but the fortress was shrouded in mysticism, earning a reputation for being the most ideal place in the known world. The search for the site of Camelot began all the way back in the 15th century, but finding it was a different story…

Camelot Ever After


Forfattere av engelsk historisk skjønnlitteratur

Growing up in the Southwest of England, the tales of King Arthur and his knights were a part of my childhood. We all knew who he was, we knew what he did, we knew about his knights, and we knew about his code of honour. We couldn’t get away from him, even if we tried.

Arthur and his knights is an obsession that I have never grown out of, but as an adult I wanted to look for the truth behind the myth. I thought it would be easy. He was, after all, buried just down the road in Glastonbury Abbey. Avalon and Cadbury Castle was a stones throw away, and Tintagel Castle, a simple day trip. I thought I had it all figured out. Jeg tok feil.

The hunt for Arthur has taken me away from my beloved Southwest of England. I have journeyed to Wales where I listened to the tales of their King Arthur – so similar to mine. But even then there seemed to be more myths than facts - the shape of a horse hoof in a stone, a large river and a cave where it is said Merlin is imprisoned - I was not convinced.

So I journeyed on and found myself in Scotland. When I think of Scottish heroes, I think of Wallace and The Bruce, not Arthur - never Arthur. But the evidence that Arthur was not only very real, but of Irish/Scottish heritage is very compelling.

There was a man, a prince, who went by the name of Artúr mac Aedan. He was born c599, and his father was the King of Dalriada. This Artúr is mentioned in three ancient manuscripts that predate Nennius and his great work, The History of the Britons. I always thought that the first mention of Arthur was by Nennius in the 9th Century. But maybe I was wrong about that as well.

In c.700 there lived a monk on the remote island of Iona. His name was Adomnan. Life of St.Columbia is Adomnan's masterpiece. And in this masterpiece Adomnan talks about Artúr, the son of King Aedan. This account was written a mere hundred years after Artúr lived, and it is probably as close as we are going to get to a reliable source. It is accepted by historians as a genuine document, so maybe, for once, there is something in this story.

So why has no one ever heard of this so called Scottish King Arthur?

The answer to that is easy - no one wanted to contemplate such a truth - because Arthur came from the South of England, he was an ancient Briton. end of story. how dare you try and tell us differently.

Artúr mac Aedan, may not have been an ancient Briton, but Adomnan states that he fought on the side of the Britons, against the Saxons. Does that sound like a familiar story to you? Arthur fighting the Saxon’s is a common thread in Arthurian Legend. But remember, this isn’t a story, this is fact. Which begs the question, how did a Scottish prince become an English hero? This is where it gets really interesting. Artúr and his father, King Aedan, formed a coalition with the Britons, or the Welsh to be more precise, and together they fought the Saxons of Northumbria as well as the Picts. Is it the case of an ally becoming a subject with the passage of time? Muligens.

Prince Artúr never became King. Columbia prophesised that he would fall in battle, which he did. Should we dismiss this Artúr then? We are, after all, looking for a king not a prince. Or are we? Even Nennius, 200 years later, stated that Arthur was a great general, he said nothing about him being a king.

Arthur is mentioned again in The Annals of Tighernac, another ancient text.

"Death of the sons of Aidan. Bran, Domingart, Eochach find, Arthur at the battle of Chirchind, in which Aidan was victorious".

Can we trust these sources?

Well according to the scholars, yes. They are genuine and without the fictitious traits of later works such as Geoffrey Monmouth, The History of the Kings of Britain.

But what about Nennius and his famous 12 battles that Arthur supposedly fought in? Surely they must fit in somewhere?

The British academic, Andrew Breeze, has discovered that seven of these battles can be linked to places in Scotland, and one was at the River Glen in Northumberland. And even the last famous battle at Camlann, the battle in which Arthur fell, was in Carlisle. What would a Southern King being doing fighting in Scotland?

Also, in yet another ancient manuscript "The Martyrology of Oengus the Culdee" states that Artúr had a sister called Morgan – Morgan le Fray recognise the name?

Much of what we think we know about Arthur and his Knights comes from the work of Geoffrey Monmouth and a few French poets. Their stories are beautifully told and very enjoyable, but they are stories and should not be used as a source of historical evidence.

So should we dismiss the legend completely? Was there a Camelot? Was there a Sword in a Stone? A Round Table? Avalon? Are they just stories too?

There was never a kingdom or a castle called Camelot. Camelot was the invention of Chrétien de Troyes, a 12th century French poet. If Arthur were a prince then he would have lived in a hill-fort, one can assume. But if he were Scottish then Cadbury Castle in Somerset would no longer be a contender as the once mighty seat of Arthur. Ardrey suggest a hill fort in Argyll.

In 2011, Glasgow University Archaeologists, Stirling Local History Society and Stirling Field and Archaeological Society, were surveying the King’s Knot at Stirling Castle. The Kings Knot was constructed in the 1620’s for Charles I, but the survey uncovered a much older, ancient would probably be a better word, earthwork than was previously thought. It has been suggested that maybe this was Arthur’s burial ground, or maybe it had something to do with The Round Table. King Arthur has been long associated with Stirling Castle, which would hardly be surprising if he was Scottish, but such a link, or rumour, which ever you want to call it, first seemed to come about in c.1375, when John Barbour, a Scottish poet claimed that Arthur’s Round Table was south of Stirling Castle. In 1478 the English chronicler, William of Worcester, claimed that

“King Arthur kept the Round Table at Stirling Castle.”

And so it continued, as legends often do. they seem to get better with the retelling. Whether there is any truth in them, I don’t know.

So how about Avalon. If not at Glastonbury, then where is it? Ardrey states

“Iona fits all the criteria. It’s an island where hundreds of kings were buried. Some say 128. Other members of Arthur Mac Aedan’s family were buried there too. I say Arthur was also buried there.”

There are places in Scotland that have been put forwards as a possible Avalon but Iona makes logistical sense. As for the Sword in the Stone. what do you think?

There are so many what if and maybes, so many contenders who could be Arthur. But maybe, in Artúr mac Aedan, we have stumbled upon the real man behind the legend of The Once and Future King.

Adam Ardrey Finding Arthur: The Truth Behind The Legend Of The Once and Future King (2013)
Adomnan Life of St.Columbia Adomnan's (c. AD 697/700)
The Annals of Tighernac
The Martyrology of Oengus the Culdee

David Francis Carroll Arturius: Quest for Camelot (1996)
Simon Andrew Stirling The King Arthur Conspiracy: How a Scottish Prince Became a Mythical Hero (2012)
Robin Crichton On the Trail of King Arthur: A Journey into Dark Age Scotland (2013)

All illustrations are in the public domain and are part of the British Library's Catalogue of Illuminated Manuscripts and Wikipedia.

Born in Bath, England, Mary Anne Yarde grew up in the southwest of England, surrounded and influenced by centuries of history and mythology. Glastonbury—the fabled Isle of Avalon—was a mere fifteen-minute drive from her home, and tales of King Arthur and his knights were part of her childhood. Her debut novel The Du Lac Chronicles is out in the spring of 2016.

The Du Lac Chronicles

A generation after Arthur Pendragon ruled, Briton lies fragmented into warring kingdoms and principalities.
Wounded and left to die in the cold, young Alden du Lac has lost his army, his kingdom, and his friends. Is the shadowy figure approaching death or salvation?


The Evidence for King Arthur: Man or Myth? - Historie

A publication of the Archaeological Institute of America

Possible evidence of the existence of Arthur, the legendary warrior king, has been found at Tintagel in Cornwall. A Cornish slate with sixth-century engravings was found in July on the eastern terraces of Tintagel on the edge of a cliff overlooking the place traditionally known as Merlin's Cave. It was discovered under broken pottery and glass from the late sixth or seventh centuries during the re-excavations of an area last dug in the 1930s.

The 8 inch by 14 inch slate bears two inscriptions. The older, upper letters have been broken off and cannot be deciphered. The lower inscription, translated by Charles Thomas of the University of Glasgow, reads "Pater Coliavi ficit Artognov--Artognou, father of a descendant of Coll, has had this built." The inscription is basically in Latin, perhaps with some primitive Irish and British elements, according to Thomas. The British name represented by the Latin Atrognov is Arthnou. Geoffrey Wainwright of English Heritage says that the name is close enough to refer to Arthur, the legendary king and warrior. Thomas, however, believes that we must dismiss ideas that the name is associated with King Arthur. Christopher Morris, professor of archaeology at the University of Glasgow and the director of the excavations, feels that the script does not necessarily refer to Arthur, because King Arthur first entered the historical domain in the twelfth century.

The slate, part of a collapsed wall, was reused as a drain cover in the sixth century. The first secular inscription ever found at a site from the Dark Ages in England, the find demonstrates that Latin literacy and the Roman way of life survived the collapse of Roman Britain. It is the first evidence that the skills of reading and writing were handed down in a nonreligious context, according to Morris.

Also found were sherds of Mediterranean amphorae, large vessels used for storing and transporting commodities, and a cache of fragments from a single glass vessel. The latter are from a large glass flagon of a type not found elsewhere in Britain or Ireland during this period, but found in Malaga and Cadiz from the sixth or seventh century. The find indicates, for the first time, a direct link between Spain and Western Britain at this time.

Tintagel has come to be associated with King Arthur as his birthplace, depicted by the Welsh monk Geoffrey of Monmouth in A History of the Kings of Britain (ca. 1139), and renewed by Alfred Lord Tennyson in Idylls of the King in the 1870s.

The Tintagel Excavations are a joint project sponsored by English Heritage and the University of Glasgow.


The Evidence for King Arthur: Man or Myth? - Historie

King Arthur has captured the popular imagination in a way that very few legendary characters ever have. The extensive list of books, television shows, movies, and video games that are based on Arthurian lore demonstrates just how ingrained he has become in world culture. But one contentious question has divided both scholars and enthusiasts for centuries: Was there an actual King Arthur who ruled Britain during the Dark Ages?

The main source for the Arthurian legend is Geoffrey of Monmouth’s twelfth-century book The History of the Kings of Britain, which chronicles the lives of the earliest British rulers. Although there are a few sparse references to an “Arthur” figure in documents from the ninth and tenth centuries, Geoffrey gives the first extensive account of King Arthur’s life and exploits. The story begins when Arthur is conceived at Tintagel Castle, where the wizard Merlin transforms King Uther Pendragon into the likeness of Gorlois, the Duke of Cornwall, so that Uther can spend the evening with Gorlois’ wife Ygerna. Arthur later inherits the British throne at the age of 15 and leads the Britons in several epic battles against the invading Saxons, eventually defeating them. He goes on to extend his empire to Ireland, Iceland, Norway, and Gaul, before being betrayed by his nephew Mordred and killed in battle.

While many familiar aspects of King Arthur’s story are included in Monmouth’s version, he does not mention Camelot, Lancelot, the Holy Grail, the sword in the stone, or the chivalric Knights of the Round Table. According to Bournemouth University archaeologist Miles Russell, many details were added to the stories centuries later to make Arthur a more appealing figure. “Truth be told, the Arthur of Geoffrey of Monmouth is a deeply unlikable sociopath, a violent, quick-to-anger, murderous thug,” says Russell. “He is someone who very much fits the Dark Age idea of a successful king, but not a hero for the Middle Ages.”

Monmouth’s account of Arthur is frequently derided by today’s historians, as it was even by his own peers. At best, he is chastised for getting his facts wrong at worst, he is accused of inventing the entire tale. Monmouth himself claimed to have simply translated a very ancient book into Latin, but that source material has never been identified. Furthermore, no proof of Arthur’s existence has been uncovered, even at Tintagel. “There is no evidence that anyone called Arthur lived there,” says Russell. “Nor is there any archaeological evidence to support the existence of Arthur as a real person.”

Russell believes that Monmouth cobbled together various different ancient tales, characters, and episodes to create his now-beloved Arthur figure. It is not an entirely original story, as it borrows heavily from the exploits of other well-known legendary rulers, especially Ambrosius Aurelianus, another British warlord who won a decisive battle against the invading Anglo-Saxons. “It’s clear that rather than inventing everything, Geoffrey used a variety of sources, including folklore, chronicles, king lists, dynastic tables, oral tales, and bardic praise poems, in order to create a patriotic British narrative,” he says. “Arthur is an amalgam of at least five characters. He is, in effect, a composite Celtic superhero—the ultimate warrior for the Britons.”


Kong Arthur

Arthur was a legendary king of ancient Britain. He appears in a group of stories that together are known as the Arthurian legend. The stories are a combination of history, myth, romance, fairy tale, and religion. They have captured people’s imagination for many hundreds of years.

The Real Arthur

Some scholars believe that Arthur was a real person who lived in Britain in the ad 400s or 500s. According to these scholars he led the Celts in wars against Saxon invaders. After Arthur was killed in battle, his people fled to Wales and to Brittany in France. There they told stories of Arthur’s bravery and goodness. Eventually he was remembered as a hero and a wise and all-powerful king.

The Legend of Arthur

According to the stories, Arthur was the son of King Uther Pendragon. As an infant, Arthur was given to Merlin the magician. The young Arthur pulled a sword called Excalibur from a stone in which it had been magically fixed. This proved that he should be king because no one else had been able to pull the sword from the stone. In another version of the story, the Lady of the Lake handed Arthur the sword, with only her arm visible above the water.

King Arthur married Guinevere and held court at Camelot. He and his strong and brave knights all sat as equals around a great round table. They came to be known as the Order of the Round Table. Sir Lancelot was the greatest of the knights Sir Galahad, the most noble and Perceval, the most innocent.

Knights were soldiers who swore loyalty to a lord. The real Arthur, if he existed, lived long before the age of knighthood. Nevertheless, poets of the Middle Ages depicted him as a knight, which was their model of an ideal man.

King Arthur was a mighty warrior. However, his traitorous nephew, Mordred, rose in rebellion. (Some stories say that Mordred was Arthur’s son.) Arthur was badly wounded in battle. His body was carried to the island of Avalon to be healed. At some future time, according to the legend, he will return to rule again.


Se videoen: Coldplay: NPR Music Tiny Desk Concert


Kommentarer:

 1. Euryalus

  Etter min mening var dette allerede diskutert

 2. Gardagis

  This conditionality, no more, no less

 3. Nu'man

  Villig godtar jeg. In my opinion, it is an interesting question, I will take part in discussion. Sammen kan vi komme til et riktig svar.

 4. Meztilkree

  Jeg bekrefter. It was with me too. We can communicate on this theme.

 5. Tyrelle

  er ikke mer nøyaktig

 6. Toshura

  Det bare reservere, ikke mer

 7. Tudal

  Du gjør en feil. Jeg kan bevise det. Send meg en e -post på PM, vi snakker.Skrive en melding