Sykdom på 1300 -tallet

Sykdom på 1300 -tallet


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dødsfall av sykdom var en konstant frykt for mennesker som levde i middelalderen. Sannsynligvis var sykdommen som bekymret dem mest spedalskhet. Selv om det ikke alltid drepte ofrene, var konsekvensene av spedalskhet skremmende. Ekstremer og ansiktstrekk råtnet sakte og ansiktet ble til slutt fryktelig vansirket.

I begynnelsen av 1300 -tallet var det utbrudd av tyfus, dysenteri og difteri. Det har blitt anslått at i 1316 døde omtrent 10% av befolkningen av disse tre sykdommene.

To andre sykdommer, kopper og meslinger forårsaket mye lidelse. Antallet mennesker som døde av meslinger og kopper, falt gradvis i løpet av middelalderen. Folk utviklet en immunitet mot disse infeksjonene, og på 1300 -tallet var det hovedsakelig barn som døde av meslinger og kopper.

Imidlertid var det en ny sykdom, som folk ikke hadde immunitet mot, som førte til det som er blitt beskrevet som den "verste katastrofen i verdens historie." Denne sykdommen, som senere skulle bli kjent som den svarte døden, brøt ut i Sør -Kina på begynnelsen av 1330 -tallet.

Svartedauden flyttet deretter til India. Reisende som kom tilbake fra dette landet fortalte hvordan hele lokalsamfunn hadde blitt fullstendig ødelagt av sykdommen. Disse historiene vekket fryktelig frykt i Europa. Mange trodde at sykdommen varslet verdens ende.

I 1346 hadde svartedauden nådd Krim på den nordlige kysten av Svartehavet. I oktober 1347 brøt det ut en tvist mellom muslimer og genoese bosettere. Muslimene reiste en hær og beleiret den genueske kolonien. Mens han ventet på at genoesen skulle overgi seg, brøt den svarte døden ut blant den muslimske hæren. I sinne og frustrasjon beordret den muslimske kommandanten sine overlevende tropper til å laste pestofrene på katapulter og skyte dem inn i den genueske bosetningen. Da de innså hva som skjedde, tok genoenerne skipene sine og seilte tilbake til Italia. Da skipene ankom Genova, var de om bord enten døde eller døende. Havnesjefene, i et forsøk på å beskytte innbyggerne i Genova, nektet tillatelse for at sjømennene fortsatt lever for å forlate skipene sine. Men i løpet av få dager begynte lokalbefolkningen å dø. Svartedauden spredte seg raskt over hele Europa. Våren 1348 brakte soldater tilbake fra krigen med Frankrike tilbake fryktelige historier om mennesker som døde i stor smerte. Folk i England strømmet til kirkene for å be om beskyttelse mot denne nye sykdommen.

Det første tilfellet i England ble rapportert i Dorset -havnen i Melcombe Regis i september 1348. Fra Dorset spredte det seg vestover til Devon, Cornwall og Somerset. Havnen i Bristol, Englands nest største by, ble svært hardt rammet. Det er anslått at omtrent 40% av Bristols befolkning døde av sykdommen. Sykdommen begynte deretter å bevege seg østover. Den nådde Sussex og Kent våren 1349.

En metode som historikere bruker for å regne ut dødeligheten er å undersøke navnene på prestene i et bestemt sogn. De fleste kirker førte detaljerte opptegnelser over prestene sine, og historikere har beregnet at over 50% av kirkeprestene ble erstattet mellom 1348 og 1350.

Da den svarte døden ankom en landsby var det en sterk fristelse for folk å flykte. Flyktninger skapte fiendtlighet fra mennesker som bodde i andre landsbyer som fryktet at de nyankomne ville få sykdommen med seg.

De tidlige symptomene på svartedauden inkluderte høy temperatur, tretthet, skjelvinger og smerter over hele kroppen. Det neste trinnet var utseendet på små røde byller i nakken, i armhulen eller lysken. Disse klumpene, kalt buboer, ble større og mørkere i fargen. Øyenvitnekontoer snakker om buboer som vokser til størrelsen på epler. Det siste stadiet av sykdommen var utseendet på små, røde flekker på magen og andre deler av kroppen. Dette var forårsaket av indre blødninger og døden fulgte veldig raskt. Historikere har estimert at i en treårsperiode (1348-50) døde mellom 30% og 50% av den engelske befolkningen av svartedauden. Alt i alt døde anslagsvis 35 millioner mennesker, to tredjedeler av verdens befolkning, av sykdommen.

Leger kunne gjøre lite for å hjelpe dem som lider av sykdommen. Den vanligste behandlingsformen var å lanse buboene. Denne tilnærmingen ble tatt i bruk etter at legene la merke til at pasientene hvis buboer sprakk, som drev ut en illeluktende, svartaktig væske, hadde en tendens til å overleve sykdommen. Den tradisjonelle formen for blødning ble også brukt. Ettersom blødningen svekket pasienten alvorlig, bidro dette bare til å fremskynde dødsprosessen. Vasking av kroppen med eddik var også en annen populær behandlingsform.

I 1348 og 1349 herjet en pest av en art som aldri har blitt møtt før vi herjet i vårt land England. Biskopen av Rochester, som bare opprettholdt en liten husstand, mistet fire prester, fem esquires, ti tjenere, syv unge geistlige og seks sider, slik at ingen sto igjen for å tjene ham.

I Mailing Abbey utnevnte biskopen to abbedesser, men begge døde nesten umiddelbart og etterlot bare fire nonner og fire nybegynnere. En av disse la biskopen i klosteret for det viste seg å være umulig å finne noen som var egnet til å opptre som abbedisse.

Til vår store sorg bar pesten så mange mennesker av begge kjønn ut at det ikke ble funnet noen som ville bære likene i graven. Menn og kvinner bar sine egne barn på skuldrene til kirken og kastet dem i en felles grop. Fra disse gropene ble det gitt en så fryktelig stank at nesten ingen turte å gå ved siden av kirkegårdene.

Det var så markant mangel på arbeidere og arbeidere av alle slag i den perioden at mer enn en tredjedel av landet i hele riket ble liggende inaktiv. Alle arbeiderne, dyktige eller ufaglærte, ble så revet med av opprørsånden at verken konge, lov eller rettferdighet kunne holde dem tilbake.

I hele den vinteren og våren etter ble biskopen av Rochester, gammel og syk, igjen på Trottiscliffe (hjemstedet hans nær Sevenoaks). I hver herregård i bispedømmet var bygninger i ferd med å forfalle, og det var knapt en herregård som returnerte så mye som £ 100.

I klosteret i Rochester gikk forsyningene korte og brødrene hadde store problemer med å få nok å spise; til et slikt punkt at munkene var forpliktet til enten å male sitt eget brød eller å gå uten. Forrige spiste imidlertid alt av det beste.

Hele befolkningen, eller størstedelen av den, har blitt enda mer fordervet ... mer klar til å unne seg ondskap og synd.

1. Beskriv problemene forårsaket av utbruddet av svartedauden i Rochester i 1348.


Dette er ikke den første globale pandemien, og det vil ikke være den siste. Her er det vi har lært av 4 andre gjennom historien

Forfatterne jobber ikke for, konsulterer, eier aksjer i eller mottar finansiering fra noe selskap eller organisasjon som vil ha fordeler av denne artikkelen, og har ikke avslørt relevante tilknytninger utover deres akademiske utnevnelse.

Partnere

Monash University gir finansiering som grunnlegger av The Conversation AU.

The Conversation UK mottar finansiering fra disse organisasjonene

Språk

Menneskets historie har blitt formet av smittsomme sykdommer, og den nåværende krisen vil absolutt ikke være siste gangen.

Imidlertid kan vi utnytte kunnskapen fra tidligere erfaringer, og reflektere over hvordan vi har det bedre denne gangen.


Opprinnelig bruk av 'sykdom'

Det er riktig: når sykdom ble brukt første gang, refererte det ikke til en sykdom - det vil si (som vår definisjon uttrykker det) "en tilstand av det levende dyret eller plantelegemet eller en av dets deler som svekker normal funksjon og vanligvis manifesteres ved å skille tegn og symptomer. " Nei, den første betydningen av sykdom var langt mer gjennomsiktig enn det. Som tillegg av det andre elementet til prefikset dis- antyder, handlet det hele om mangel på letthet.

Letthet ikke har endret seg så mye i løpet av sin 800 år lange historie, betydningen den har knyttet til tilstanden til å være komfortabel, inkludert frihet fra smerte eller ubehag, var veletablert da sykdom kom på banen på 1300 -tallet med sin "mangel på letthet", noe som betyr at vi også kan forstå det som "trøbbel, ubehag, uro, nød".

Hvor vi går, det tørker vi med oss.

For at wol turne rancor og disese

T'acord og kjærlighet og mange feil ape.

Dette kan gjengis på moderne engelsk som:

Hvor enn vi går, god drikke med oss

For det vil bli rancor og alt uro

Å innvilge og elske, og mange en feil blid.


Sykdom på 1300 -tallet - Historie

Abstrakt

I løpet av 1300- og 1400 -tallet tok flere fryktelige hendelser sin europeiske livsstil. Hungersnød, sykdom og krig førte til død og ødeleggelse i mange former. Mange gudfryktige mennesker trodde at verdens ende hadde kommet, ettersom - ifølge den kristne bibelen - disse hendelsene signaliserte ankomsten av de fire ryttere i apokalypsen, mytiske skikkelser hvis ødeleggelse av jorden forut for Kristi annet komme og dommens dag. Den store hungersnøden 1315-1317 kom først inn med en endring i klimaet og deretter utmattende effekter på avlingene. Den ble snart fulgt av den svarte døden, et kraftig angrep av bubonic pest som vil bli husket som et av de dødeligste utbruddene i historien. Svartedauden falt sammen med begynnelsen av hundreårskrigen, som dramatisk ville endre forholdet mellom England og Frankrike, de to mektigste landene i middelalderens Europa.

Historisk bakgrunn

I to hundre år hadde verden opplevd en varm epoke og høstet fordelene av en lang vekstsesong. Korn ble dyrket i overflod, og maten var rikelig. På 1300 -tallet hadde været imidlertid begynt å kjøle seg litt. Det så ikke ut til å gjøre for stor forskjell bortsett fra å skyve våren tint litt tilbake og bringe høsttiden tidligere. 1315 betydde en vending til det verre, og ett års dårlig vær sendte Europa til en av de verste hungersnødene i europeisk historie.
Medisinsk praksis hadde ikke kommet videre i årene frem til denne tiden, og mange sykdommer ble fortsatt behandlet med hjemmemedisiner og overtroiske behandlinger. . Tradisjonelle behandlinger viste seg for det meste å være ineffektive, og frykten for sykdommen sendte mennesker spredt utover kontinentet, uten at de med vilje bar pesten med seg. Uten effektiv beskyttelse mot sykdommen, noen holdt fast ved deres overtroiske drikker og besvergelser, noen ba i håp om at troen ville redde dem, men mange ventet bare i frykt for dagen da pesten skulle nå byen deres.
Konstant mislykkede forsøk på å reparere kløften mellom England og Frankrike hadde ført til en enda mer vanskelig situasjon på Henry IIs tid, kongen av England hadde krav på mer fransk land enn kongen av Frankrike. Da hans oldebarnsbarn Edward II giftet seg med Isabella, datter til Filip IV, konge av Frankrike, møtte de to landene en enda fremmed vanskelighet, den eneste mannlige arvingen til Frankrikes trone etter Filips død var Edward III, konge av England. Frankrikes forsøk på å hindre ham i å hevde tronen gjorde Edward sint og skapte drivkraften til å starte en krig som skulle vare de neste 117 årene.

I det sjette kapittelet i Åpenbaringen, den siste boken i Bibelen, beskriver John fryktene som ble invitert til verden ved åpningen av Livets bok. Denne boken har syv segl, og etter hvert som hver åpnes, introduseres nye og forferdelige ting for jorden. De fire første av disse selene frigjør de fire rytterne, instrumenter for død, krig, pest og hungersnød. Mens avskyene som følger er like skremmende, fremstår de fire rytterne i historien som advarselsskilt for verdens ende, og på 1300 -tallet besøkte de Europa og omegn.

Bakgrunn for de fire rytterne
Den første rytteren rir på en hvit hest, og han representerer antikrist, forkynner falske profetier og gråter slutten hvis verden. Han bærer en gylden krone og bærer en sløyfe i hånden. Han er listig, sprer en falsk følelse av Guds vilje mens han gjemmer seg bak fasaden av guddommelig gunst.
Den andre rytteren kommer farget i konfliktens blod. For å grovt oversette det Emil Bock skriver, rider den røde rytteren for å ødelegge fred på jorden og så kamp mellom folket. Med sin ankomst vil landets ledere kjempe mot hverandre, mens rytteren undertrykker de trofaste til Guds barn .
Black Horsemen tar med seg sykdom og hungersnød. Handlingen hans er rettet mot å påvirke økonomien i et samfunn hovedsakelig, øke matprisene når avlingene mislykkes, og gjøre arbeidskraft mer verdifull når pesten dreper arbeidere. Under ham trives de velstående med de fattiges ulykke, som ikke klarer å betale for varene de trenger for å overleve.
Til slutt kommer Døden, på en blek hest - en som ofte beskrives som askegrønn eller grønn -gul, fargen på et lik. Døden bringer med seg Satans tjenestefolk, og de på sin side ødelegger menneskehetens sjeler og kaster millioner inn i «Den store gropen», som går direkte ned til helvete. Målet hans er å ødelegge alt som har liv på jorden.

TEKNER PÅ APOKALYPEN I EUROPA fra 1400 -tallet

Den store hungersnøden fra 1315-1317

I sannhet varte den store hungersnøden syv år, fra 1315 til 1322, og derfor blir den noen ganger sammenlignet med hungersnøden i Egypt i 1. Mosebok 41. De tre første årene var imidlertid de alvorligste, og de påvirket det neste tiåret negativt. . Selv kronikere på 1700- og 1800-tallet påpekte den alvorlige matmangel og voldsomme værmønstre fra 1310-1320.
En viktig årsak til hungersnøden var plutselige værendringer. Den lille istiden, den første store istiden på 10 000 år, var i begynnelsen og satte en stopper for den middelalderske varme perioden som hadde rådet de to foregående århundrene. Denne kalde trenden begynte på forskjellige steder til forskjellige tider, men mellom 1250 og 1400 overga hele planeten seg til kaldere klima. Ekstremt kalde deler av den lille istiden har blitt tilskrevet mangel på solflekker, ekstremt varme flekker på soloverflaten og vulkanen Tambora (Indonesia) 1815, som gikk før året uten sommer i New England og Nord -Europa. Isbreer avanserte fra nord og fra fjellene, og gjennomsnittstemperaturene falt så mye som ni grader, noe som faktisk gjorde klimaet likt dagens, men likevel kaldere enn Europa og Asia hadde sett i årtusener. Nordsjøen frøs, og Kinas gamle appelsinlunder døde i de harde vintrene. Til tross for kaldere vintre var somrene omtrent de samme i temperatur, men de var våtere og kom senere. Etter hvert lærte Europa å takle det nye klimaet, med London som hadde Frostmesser da Themsen frøs, og Mary Shelleys Frankenstein var et produkt av en sommerferie ødelagt av det dårlige været i den lille istiden. Langt før disse hendelsene slet imidlertid Nord -Europa med to store klimatologiske fenomener: unormalt kalde vintre mellom 1310 og 1330 og veldig regnfulle somre fra 1310 til 1320, de verste var 1315 og 1316.
Mange mennesker på den tiden så hungersnøden som et resultat av overnaturlige hendelser. En komet var synlig fra 1315 til 1316, og den er spilt inn i kinesiske så vel som europeiske krøniker. Kometer brakte tradisjonelt hungersnød og strid. Svensker og briter var vitne til røde lys som minner om sølt blod på nattehimmelen, og de ble sett på som tegn på pest eller krig. En annen illevarslende himmelsk hendelse, Europa så en måneformørkelse i oktober 1316, og Frankrike ble rystet av jordskjelv i 1316 og 1317. I ettertid ble alle disse hendelsene sett på som varsler om den store hungersnøden.
Regnet begynte tidlig i mai 1315, og de slapp ikke før i september. Følgelig kunne ikke korn modnes i det tørre, solfylte været det trengte, og brød var vanskelig å få tak i. Dårlig jordsmonn og oppdrettspraksis bidro til lave utbytter lenge før denne tiden, men det ubøyelige været garanterte at høsten i 1315 ville bli langt mer ødeleggende. Regnet fortsatte å komme tilbake, og endret vår- og høsthøst til 1321. Herregårder i England rapporterte hveteavkastning fra 1315 til 1317 så mye som 20 prosent under normalen for perioden, og 30 prosent eller mer under gjennomsnittlig utbytte for forrige tiår. Fra slutten av 1100 -tallet til slutten av 1300 -tallet var kornprisene på sitt høyeste i løpet av dette tiåret.
Korn var imidlertid ikke de eneste avlingene som ble påvirket. Friedrich Dochnal i vinbyen Neustadt, Tyskland, rapporterte om sparsom vinproduksjon i 1316 og 1317. Sporadiske gode vinår (i mengde) fulgte, men etter Dochnals mening ble det ikke sett vin av god kvalitet i Neustadt før i 1328.
Det kalde været tok også utslag på husdyrene. Westminster herregård i England rapporterte at sauefleece gjennomsnittlig veide 1,35 pund på 1200 -tallet. Kaldt vær oppmuntrer til tykkere, tyngre dyrekåper, og i 1317 veide gjennomsnittlig fleece 1,93 pund. Disse tykkere strøkene gjorde det også vanskelig for sau å reprodusere, og lam var få, noe som gjorde det viktig å få så mye fleece som mulig fra eksisterende sau.
Mangel på mat brakte mange familier og landsbyer til drastiske tiltak. Dyr ble spist til tross for behovet for dem i åkeren. Barn ble forlatt fordi familier ikke kunne mate dem eventyret 'Hansel og Gretel' er et eksempel på slike hendelser, og det hadde sannsynligvis sine røtter i sanne historier om hungersnød. Eldre mennesker sultet for å mate sine yngre, sterkere slektninger, og noen mennesker tok til og med til kannibalisme. Svekket av sult døde mange mennesker av sykdom, og adelsmenn og geistlige hadde det ikke bedre enn bønder. I Bingen, en liten by ved Rhein -elven, står et hvitt tårn omtrent 100 meter utenfor kysten. Legenden forteller at dette tårnet ble bygget av en grådig biskop som holdt mat fra landsbyens folk. Han bygde seg et tårn uten dører slik at ingen kunne stjele maten hans, og han forseglet seg inne, bare for å bli angrepet av sultende rotter fra landsbyen som svømte ut til tårnet etter maten.
Selv om de verste årene av den store hungersnøden var over, slet Europa fortsatt med å hoppe tilbake de neste ti til femten årene. Kornprisene ble til slutt normale, og oppdrett tilpasset den kortere vekstsesongen. Befolkningen ville snart begynne å vokse igjen, men ikke før slutten av rytterens terrorperiode var over.

Svartedauden stammer fra Asia, men hvor er usikkert. Den herjet i India og Midtøsten, og etterlot seg et spor etter døden langs den store silkeruten før den nådde Krim - dagens Ukraina - hvor den til slutt ville bli lastet på genuesskip som var på vei til Italia. Kaffas borgere var bekymret, men de var sikre på at Gud ville beskytte den vestlige verden mot en sykdom som 'straffet' hedninger i det eksotiske øst. Mongolene trodde sykdommen kom fra Italia, og som gjengjeld stormet de byen Kaffa i 1347. Innelåst av bymurene katapulterte de lik av pestofre inn i byen, hvor likene infiserte vannforsyningen. De genueske kjøpmennene som rømte, bar sykdommen til Konstantinopel og videre til Messina, Sicilia, og startet en dødstid som var utenkelig.
De fleste av skipets mannskaper var døde da de nådde Messinas havn, men på en eller annen måte nådde sykdommen fremdeles til bredden. Som med den store hungersnøden, så folk på overnaturlige årsaker til pesten, som de kalte det. De sa at planetene var feil justert, eller at jordskjelv hadde forstyrret en høyere balanse. I sannhet bar rotter på skipene sykdommen i land via loppene som bar bakteriene i blodet i blodet - Yersina pestis, identifisert uavhengig av Alexandre Yersin og Kitasato Shibasabaroo i 1894. Oriental Rat Loppe er den vanligste bæreren av sykdommen, men over 100 arter av lopper har vært kjent for å overføre bakterien. Sykdommen er normalt isolert i rottsamfunnet, men en endring i vær eller mattilførsel drev sannsynligvis rotter til å oppsøke habitater som allerede er okkupert av mennesker, og dermed øke risikoen for overføring gjennom et loppebitt. Bakteriene størkner blodet i en loppemage, noe som gjør det vanskelig for lopper å mate av blod. Når de prøver å suge et dyrs blod - rotter eller mennesker - tvinger blodet i magen dem til å komme opp igjen og føre infisert blod tilbake til vertens blodstrøm.

Sykdommen kommer i tre former - bubonisk, den vanligste, som infiserer lymfesystemet pneumonisk, som sprer seg til luftveiene og septikemi, der bakteriene beveger seg direkte inn i blodet. Bubonic hadde en dødelighet på 60 prosent, mens de to andre formene var nesten 100 prosent dødelige, og alle var ekstremt smertefulle. Overlevende var da immun mot fremtidige angrep av bakterien. Folk nektet å ta vare på de syke, ikke bare fordi de fryktet infeksjon, men også på grunn av den forferdelige stanken som kom fra alle kroppsvæsker, og de ville bære poser med urter og blomster for å “bekjempe” sykdommen og gi rot til barnerimet «Ringen rundt rosien». Ringen symboliserte danse macarbe som overførte sykdommen til alle livets fraksjoner, og'rosie 'beskrev hudfargen til en infisert person. Posies ble båret i sekkene til de friske "øyene" er en etterligning av lyden av nysing, og å falle ned symboliserer døden. Det kanskje mest interessante faktum om bøllepest som påvirker mennesker i dag, er at noen overlevende fra middelalderen utviklet en immunitet som de ga videre gjennom en genetisk mutasjon. Denne mutasjonen kan være knyttet til en immunitet mot HIV, siden viruset angriper kroppen mye som Y. pestis gjør.
Skip nektet på Messina reiste videre til andre europeiske havner, for eksempel Firenze. Et århundre før renessansen ble dette handelssenteret så overveldet av svartedauden at de måtte grave enorme skyttergraver for å begrave de døde, som ble brakt ut av vognen, i stedet for å begrave dem på kirkegårder. Giovanni Boccaccio beskriver i innledningen til prestene i Decameron som gikk til kirkegårdene i Firenze, etterfulgt av tre og fire begravelsesbuer stablet med lik. Han forteller også en sak der griser døde på gaten rett og slett av å trille i fille av en fattig mann som døde av pesten. Mange flyktet til landsbygda for å unnslippe denne patologiske volden, men sykdommen kom uunngåelig inn på dem. Deres bekymringsfrie fester og festligheter ville bli kuttet av dødelighet, slik Poe beskriver i «The Mask of the Red Death». Poeten Francesco Petrarch flyktet til Parma, hvor sykdommen til slutt hevdet kvinnen han elsket.
I Tyskland startet pesten farlig oppførsel. Flagglingernes brorskap stammet fra østeuropeisk praksis, det var en gruppe menn som trodde på å skjære seg selv i Guds navn for å bli reddet fra helvete. De slo seg nådeløst foran byfolket, noen ganger så hardt at blodet deres landet i mengden. Mange tyskere beskyldte også jøder for å ha forårsaket pesten ved å forgifte lokale brønner. De ble torturert og brent på bålet, så mange som 8000 jøder ble «stilt på spørsmålet» slik i byen Strasbourg alene. Til tross for Tysklands religiøse overbevisning var selv kirken usikker på hvordan den skulle gå frem. Pave Clemens VI satt mellom to ildsteder for å forhindre sykdom i tilfluktsstedet i Valence, hjelpeløs til å gjøre alt annet enn å be om livet til sine undersåtter.
Forlatte prosjekter som katedraler stod halvformede, med håndverkerne døde i basene, og skip hvis mannskap var fullstendig eliminert på vei til destinasjonene, fløt målløst på sjøen da England ventet fryktelig på den dagen Svartedauden ville krysse kanalen . Sykdommen hadde kanskje ikke overlevd det første året om ikke for en uvanlig varm vinter, som nå antas å ha vært forårsaket av El Ninos effekter. Skip fra Frankrike og Italia brakte den store dødeligheten til England i flere havner, og bar den oppover Themsen og inn til London. Nesten halvparten av Londons befolkning ble drept, og mangel på presteskap og arbeidere forstyrret fullstendig de tidligere religiøse og økonomiske omgivelsene.
Fra England flyttet pesten til Irland, hvor en munk - bror John Clynn - ville tilbringe sine siste timer alene og skrive om sine erfaringer i håp om at noen vil overleve det som for mange ser ut til å være slutten på verden han døde da han skrev sin krønike. Som mange andre trossamfunn ble bror Clynn helt utslettet av pesten. Mangelen på presteskap betydde at utdanning ikke kunne begrenses til kirken, og universiteter designet for å utdanne den vanlige personen dukket raskt opp i kjølvannet av pesten.

Hundreårskrigen (1336-1453)

(Dette blir forvirrende! Klikk her for å se et slektstre for de britiske og franske kongefamiliene)
I århundrer hadde England og Frankrike en bitter rivalisering som herskere kontinuerlig forgjeves prøvde å endre, ofte ved inngifte. Da Henry II av England giftet seg med Eleanor av Aquitaine, ga territoriet som fulgte med unionen kongen av England kontroll over flere franske landområder enn kongen av Frankrike. Denne sjongleringa med land ville til slutt komme til hodet på begynnelsen av 1300 -tallet, da begge land slet med kontrollen over Flandern. Det franskstyrte territoriet ble et mål for England, ettersom det var et ideelt område for dyrking av de ettertraktede vindruene, og den blomstrende klutindustrien ga England et marked for ulleksport. De påfølgende kampene mellom Frankrike og England sendte Flandern inn i en borgerkrig, med kjøpmennene på den ene siden og adelen på den andre.
For å gjøre saken verre, døde Karl IV i 1328, den siste sønnen til Filip IV og, som brødrene før ham, uten å etterlate seg en mannlig arving. Charles søster, Isabella, hadde en sønn med mannen sin, Edward II av England - en sønn som etterfulgte sin far til tronen året før. For å forhindre at den unge Edward III også stiger opp den franske tronen, gjeninnførte franske tjenestemenn den gamle saliloven, og uttalte at en kvinne ikke kunne overføre noen arv fra faren til sønnen hennes (kvinner kunne allerede ikke arve noe selv utenfor medgift). I stedet endte det kapetiske styre i Frankrike, og Filips nevø, Filip V av familien Valois, regjerte som konge. Likevel følte Edward at kronen burde vært hans, og han planla å angripe Frankrike med hevn.
Før han kunne overta Frankrike, måtte Edward imidlertid først sikre seg posisjonen som hersker over England. Hans mor og kjæresten, Roger Mortimer, hadde styrt England i hans sted, og i 1330 invaderte Edward Nottingham Castle, fjernet dem fra makten og beordret Mortimers henrettelse og Isabellas institusjonalisering. Etter å ha beseiret fransk sympati i Skottland, flyttet Edward deretter til fastlandet. Frankrike samlet en blokade i 1340 for å hindre britiske skip i å handle med Flandern, men den engelske marinen viste seg for sterk. De knuste de franske skipene, fikk full kontroll over trafikken i kanalen og Nordsjøen og forsikret om at alle kamper fremover ville være i Frankrike. Edward begynte et nytt angrep i 1345, bare for å få hæren hans herjet av den svarte pesten. Franskmennene presset britene tilbake til Crecy, hvor England tok igjen for å beseire dem ved hjelp av langbue og fordelen av deres posisjon på toppen av en høyde. Frankrike lærte imidlertid ikke sin leksjon umiddelbart, og de ble beseiret i en lignende situasjon på Poitiers i 1356. En endring i kamptaktikk utlignet feltet så å si, og i 1360 endte første fase av hundreårskrigen i en traktat signert i 1360 på Bretigny.
Kampene begynte snart igjen, med de fleste kampene fra 1376-1381 konsentrert i Bretagne, engelsk land i Frankrike. Thomas Woodstock ledet en marsj fra Bretagne til Paris og tilbake i 1380, en hendelse som førte til bøndenes opprør i England i 1381, et av mange opprør og borgerkrig forårsaket av kamp mellom England og Frankrike på den tiden. Undertrykt ved å kjempe hjemme og motet av nederlag i Frankrike, trakk England seg tilbake på 1380 -tallet, og konflikten ble redusert til piratkopiering på Den engelske kanal. Richard II var mer forundret over den franske domstolen enn hans egen, og han gjorde store anstrengelser for å slutte fred med Charles VI, den gang konge av Frankrike. Etter hans første kones død giftet Richard seg med Charles datter Isabella. Deretter vendte han kampanjene sine mot Irland, hvor han døde i 1399. Hans fetter, Henry IV, fortsatte Richards fredelige politikk, undertegnet en traktat i 1406 med Frankrike og fortsatte å kjempe i Irland og Wales.
Henry V vendte tilbake til Frankrike og marsjerte mot Normandie i en kampanje som strakte seg fra 1413-1422. Frankrike hadde blitt svekket av intern konflikt, som begynte i 1407 da hertugen av Orleans drepte hertugen av Burgund. Henry slo til med å kreve forfedres arv fra Frankrike, inkludert den franske kronen og alle landområder som ble tilegnet i 1360 -traktaten. Han spilte begge sider av feiden, til og med gikk så langt som å gifte seg med Charles VIs datter Catherine, hele tiden mens han planla invasjonen. Etter hans plutselige død fortsatte sønnen Henry VI kampanjen og besteg den franske tronen kort tid etter.
Henry V.s bror John, hertugen av Bedford, var sjef for regjeringen i Frankrike med sete i Rouen i slottet Joyeux Repos. Han undertegnet Amiens -traktaten med hertugen av Burgund i 1423, og giftet seg med hertugens søster. I mellomtiden giftet Johns bror Humphrey, hertugen av Gloucester, Jaqueline av Hainault, og invaderte territoriet hennes i 1424 og forårsaket friksjon med Burgund. England brukte 1422-1428 på å utvide kontrollen i Frankrike, tok hele Nord-Frankrike og gikk frem til beleiringen av Orleans i slutten av 1428.
I 1429 kom en ung bondejente ved navn Joan of Arc til Karl VII for å hjelpe ham med å gjenvinne tronen. Basert på en visjon fra Gud, godtok hun kontrollen over den franske hæren, beseiret engelskmennene i Orleans og gjenopplivet fransk ånd. Engelskmennene ble drevet av tronen, og Charles inntok stillingen der i juli samme år. Joan ble tatt til fange neste år og solgt til engelskmennene, som prøvde og henrettet henne for kjetteri og trolldom. Likevel fortsatte England å miste terreng i Frankrike, og parlamentet nektet å fortsette å finansiere krigen. Etter døden til Bedfords kone, lovet Burgund sin troskap til Charles. Paven innkalte til et møte i Arras i 1435 mellom England, Frankrike og Burgund for å prøve å finne en fredelig løsning. Burgund og Frankrike sikret sin allianse, og England ble tvunget til å overgi Paris i 1436.
Burgundy made further no moves against England, but the French continued to push the English out of northern France. In 1438, they also began attacking English Gascony, in the south. The Earl of Suffolk traveled to France in 1444 to negotiate peace, arranging the marriage of Henry and Margaret of Anjou in 1445. Fighting ceased until 1449, when British mercenaries attacked Fougeres in Brittany. Charles VII compensated by seizing Rouen. Thomas Kyriel made one last effort to regain England s holds in Normandy, but he was defeated at Formigny. France gained control of Gascony by 1453. England now controlled no land on the French side of the Channel except for the port of Calais.

These three events piled upon each other pummeled Europe with devastating results. Medieval European life was centered around the Catholic Church and its teachings. Famine, Plague, and War all paved the way for Death to ride through, flinging millions of God-fearing people - peasant and noble alike - into the Great Pit. Although the world survived beyond the Middle Ages, for Medieval Europeans, the prophecies of the Book of Revelation seemed to be coming true right before their eyes Judgement Day had arrived.

Historical Significance

The predicaments of the 14th century drastically changed the ways of thinking in Medieval Europe. A way of life once centered around the Catholic Church and a feudal government was shattered when faith in God could not make the crises disappear and lords could not supply their subjects with enough food and protection. Peasants turned to the Church and the wealthy for prayers and support in light of the Great Famine and the Black Death, but priests and nobles were at a loss to help them they were just as susceptible to hunger and disease. In some cases, entire communities of religious ministers were wiped out by the plague, because such communities were refuges for the travellers who carried the disease to various parts of Europe. The war raged off and on for more than a century, and the peasants were caught in the middle nobles battled each other on the side, and the unrest caused by the rivalry between England and France led to several civil wars. These events were precursors to the Reformation and the radical changes in government that would occur in the following centuries.

Apokalypse: Betrachtungen über die Offenbarung des Johannes, Emil Bock Ó 1952, Verlag Urachhaus
Decameron, Giovanni Boccaccio, translated by Mark Musa and Peter E. Bondanella Ó 1977, W. W. Norton and Company, Inc.
The Great Famine: Northern Europe in the Early Fourteenth Century, William Chester Jordan Ó 1996, Princeton University Press
The One Hundred Years' War, Robin Neillands Ó 1990, Robin Neillands
Knights and Peasants: The One Hundred Years' War in the French Countryside, Nicholas Wright Ó 1998 Boydell Press


Explore the world’s most intriguing Biblical scholarship

Dig into more than 9,000 articles in the Biblical Archaeology Society’s vast library plus much more with an All-Access pass.

Pandemics of Biblical Times

Classical Corner: The Antonine Plague and the Spread of Christianity

The Antonine Plague, described as similar to smallpox, may have killed as much as ten percent of the Roman population over a 23-year period in the late second century C.E. Aside from practical consequences of the outbreak, the destabilization of the Roman military and economy, the psychological impact must have been substantial. Ancient Romans must have felt fear and helplessness in the face of such a ruthless, and frequently fatal disease. It is not difficult to understand, then, the apparent shifts in religious practices that came about as a result of the Antonine Plague.

Justinian Plague Linked to the Black Death

The Justinian Plague, linked via bacterial research to the Black Death, claimed the lives of tens of millions of people in the 540s, and shaped world history for centuries to come. When Justinian’s troops had conquered nearly all of Italy and the Mediterranean coast, they were struck by plague and could not continue the conquest through Europe, ultimately losing much of the conquered territory after Justinian’s death. The Justinian Plague halved the European population and weakened the Byzantine Empire, making it vulnerable to the Arab conquests of the seventh century.

The Cyprian Plague

Between about 250 and 271 C.E., a plague—now known as the Cyprian Plague—swept across Egypt and the rest of the Roman Empire, reportedly claiming more than 5,000 victims a day in Rome alone. Researchers believe they have uncovered the burial site of the Theban plague victims.

Ancient Medicine

Medicine in the Ancient World

Entire cults and professions dedicated to health dotted the spiritual, physical, and professional landscapes of the ancient world. So what exactly did ancient cultures do to combat disease and injury, and did these methods have any real basis in science as we know it today? A survey of medical practices and how they interacted with religious practices in various ancient cultures.

Doctors, Diseases and Deities: Epidemic Crises and Medicine in Ancient Rome

In this lecture presented at The Explorers Club in New York, Sarah Yeomans examines a recently excavated archaeological site that has substantially contributed to our understanding of what ancient Romans did to combat disease and injury. This is a 48-minute video.

The Ten Plagues of Exodus

Exodus in the Bible and the Egyptian Plagues

The Book of Exodus describes ten Egyptian plagues that bring suffering to the land of pharaoh. Are these Biblical plagues plausible on any level?

The Bible in the News

In his column The Bible in the News, Leonard J. Greenspoon looks at the various ways the famous Biblical story of the ten plagues of Egypt is used by today’s media.


Disease in the Middle Ages

Especially when that head is teeming with head lice, as Adam of Usk reported when he attended King Henry IV’s coronation on 13th October 1399!

King Henry’s affliction was commonplace in medieval times, and lice were certainly no respecter of social status.

Filth was a fact of life for all classes in the Middle Ages. Towns and cities were filthy, the streets open sewers there was no running water and knowledge of hygiene was non-existent. Dung, garbage and animal carcasses were thrown into rivers and ditches, poisoning the water and the neighbouring areas. Fleas, rats and mice flourished in these conditions. Indeed this was the perfect environment for the spread of infectious disease and plague: the Black Death was to kill over half of England’s population between 1348 and 1350.

As there was no knowledge of germs or how diseases spread in the Middle Ages, the Church explained away illness as ‘divine retribution’ for leading a sinful life.

Common diseases in the Middle Ages included dysentery (‘the flux’), tuberculosis, arthritis and ‘sweating sickness’ (probably influenza). Infant mortality was high and childbirth was risky for both mother and child.

Rushes and grasses used as floor coverings presented a very real hygiene problem. Whilst the top layer might be replaced, the base level was often left to fester. As Erasmus noted:

The floors are, in general, laid with white clay, and are covered with rushes, occasionally renewed, but so imperfectly that the bottom layer is left undisturbed, sometimes for twenty years, harbouring expectoration, vomiting, the leakage of dogs and men, ale droppings, scraps of fish, and other abominations not fit to be mentioned.”

A lack of hygiene amongst medieval people led to horrific skin complaints. Poor people washed in cold water, without soap, so this did little to prevent infection. The more disfiguring skin diseases were generally classed as leprosy and indeed leprosy, caused by the bacterium mycobacterium leprae, can arise from dirty conditions. It attacks and destroys the extremities of the body, particularly the toes and fingers, and sometimes the nose.

(Pictured right: Richard of Wallingford, Abbot of St Albans his face is disfigured by leprosy.)

Leprosy was not the only disease that could affect someone in this way: the affliction known as St Anthony’s Fire could also lead to gangrene and convulsions. This condition was caused by a fungus, ergot, that grows on rye. When the grain was ground to make bread, people who ate the bread became poisoned.

Sexually transmitted diseases such as syphilis were common among all social classes. Symptoms included unsightly skin rashes, recurring bouts of fever, blindness, mental illness and ultimately, death.

Whilst the poor had to make do with traditional herbal remedies and superstition to cure their ailments, the rich could afford to pay physicians.

Employing a physician did not however ensure that the patient would recover. The success of any treatment was largely down to luck indeed, many of the ’cures’ appear quite bizarre to us today.

It was quite widely believed that the body had four ‘humours’ and if these became unbalanced, you became ill. A patient’s urine was used to determine whether there was indeed an unbalance. Bleeding (with or without leeches), sweating and induced vomiting were the remedies of choice to re-balance the humours.

Even the princely sport of jousting was not without its dangers – and not just broken limbs. For example, King Henry IV is believed to have suffered from seizures, perhaps as a consequence of repeated blows to the head received whilst jousting in his youth.

Crusading could also be bad for your health: wounds, infections, disease and broken bones were just some of the hazards to be faced in the Holy Land.

Should an unfortunate patient require an operation or amputation, this would be carried out by a ‘surgeon’, often a butcher or barber by trade, and would be performed without anesthetic. As the instruments were not sterilized, post-operative infections were often fatal.

A reminder of the horrors of medieval surgery survives to this day: the red and white barber’s pole traditionally found outside a barber’s shop dates back to the Middle Ages. Its red stripe represents the blood spilled and the white stripe, the bandages used during an operation.

*At this point in Shakespeare’s play Henry IV, unwell, facing rebellion and with all the responsibilities of kingship, is feeling the insecurities of his crown.


Medicine in the Middle Ages

Medical knowledge in the Middle Ages must have appeared to have stood still. While the Ancient Romans, Greeks and Egyptians had pushed forward medical knowledge, after the demise of these civilisations, the momentum started by these people tended to stagnate and it did not develop at the same pace until the Seventeenth/Eighteenth Centuries. In Britain, as an example, most things linked to the Romans was destroyed – villas were covered up as the Ancient Britons believed that they contained ghosts and evil spirits. With this approach, it is not surprising that anything medical linked to the Romans fell into disuse in Britain.

By the 14th Century, universities had developed in Western Europe that could be classed as medical schools where students could study under a master physician. The University of Montpelier was one such university. Dissections of human bodies were carried out in these universities so anyone wanting to study medicine in the Middle Ages was not totally ignorant of facts about the human body. Public debates were also encouraged about medical issues and it is known that some medical schools encouraged students to actually challenge the ideas of Galen and Hippocrates. As a result of this refusal to take what Galen and Hippocrates had stated at face value some progress was made in the medical world during this time.

However, medicine became steeped in superstition and the Roman Catholic Church effectively dominated what direction the medical world took. Any views different from the established Roman Catholic Church view could veer towards heresy with the punishments that entailed. Therefore, when the Roman Catholic Church stated that illnesses were punishments from God and that those who were ill were so because they were sinners, few argued otherwise.

Medical practitioners were also still heavily influenced by Galen 1000 years after his death. Mondino’s book on the anatomy, “Anathomia”, still relied on observations made by Galen and other Greek writers of medicine.

The diagnosis of disease

No-one knew what really caused diseases. For the Roman Catholic Church they were a punishment from God for sinful behaviour. However, some progress was made in certain areas.

The first authentic description of the symptoms of smallpox were recorded by Rhazes who lived from 860 to 932 AD. However, society was many centuries away from a cure.

Urine charts were also used to help physicians diagnose illnesses. Certain coloured urine indicated certain illnesses. Combined with a table of the planets, these gave physicians enough information to diagnose a disease. Once the disease had been diagnosed, a treatment was decided on.

Physicians still believed that an imbalance of humours played a major part in illnesses. When this happened:

“Several kinds of medicine may be good such as diet, drink, hot bath (whence sweat is growing), with purging, vomiting and letting blood. These taken in due time, not overflowing each malady and infection is withstood.” From a poem from the 11th Century.

Blood letting was a popular treatment for many diseases. Many diseases were thought to be caused by an excess of blood in the body and blood letting was seen as the obvious cure. When a large quantity of blood was required, the appropriate vein was cut. If only a small amount was needed, a leech would be used.

Diagnosis was also influenced by astrology. Medical charts informed physicians what not to do for people born under a certain start sign.

Væren Avoid incisions in the head and face and cut no vein in the head.
Tyren Avoid incisions in the neck and throat and cut no veins there.
Tvillingen Avoid incisions in the shoulders, arms or hands and cut no vein.
Kreft Avoid incisions in the breasts, sides, stomach and lungs and cut no vein that goes to the spleen.
Leo Avoid incisions of the nerves, lesions of the sides and bones, and do not cut the back either by opening and bleeding.
Jomfru Avoid opening a wound in the belly and in the internal parts.
Libra Avoid opening wounds in the umbellicus and parts of the belly and do not open a vein in the back or do cupping.
Scorpio Avoid cutting the testicles and anus.
Skytten Avoid incisions in the thighs and fingers and do not cut blemishes and growths.
Steinbukken Avoid cutting the knees or the veins and sinews in these places.
Vannmannen Avoid cutting the knees or the veins and veins in these places.
Fiskene Avoid cutting the feet.

Some Greek and Muslim physicians believed that the moon and planets played an important part in good health and this belief was continued in the Middle Ages. They believed that the human body and the planets were made up of the same four elements (earth, fire, air and water). For the body to operate well, all four elements had to be in harmony with no imbalances. It was believed that the Moon had the greatest influence on fluids on Earth and that it was the Moon that had the ability to affect positively or negatively the four elements in your body. Where the Moon and planets were – and a knowledge of this – was considered important when making a diagnosis and deciding on a course of treatment. Physicians needed to know when to treat a patient and when not to and where the planets were determined this. A so-called Zodiac Chart also determined when blood letting should be done as it was believed by some that the Moon and planets determined this as well.

Remedies for diseases were still crude and based on herbs, potions or more drastic cures.

There were people in the time of the plague (the Black Death) who believed that they had sinned. They believed that the only way to show their true repentance was to inflict pain on themselves. These were the so-called flaggellants who whipped themselves to show their love of God and their true sorry at being a sinner. Clearly, this was no cure for the plague.


The Great Famine (1315-1317) and the Black Death (1346-1351)

The 14th century was an era of catastrophes. Some of them man-made, such as the Hundred Years' War, the Avignon Papacy, and the Great Schism. These were caused by human beings, and we shall consider them a bit later. There were two more or less natural disasters either of which one would think would have been sufficient to throw medieval Europe into a real "Dark Ages": the Great Famine and the Black Death. Each caused millions of deaths, and each in its way demonstrated in dramatic fashion the existence of new vulnerabilities in Western European society. Together they subjected the population of medieval Europe to tremendous strains, leading many people to challenge old institutions and doubt traditional values, and, by so doing, these calamities altered the path of European development in many areas.

The Great Famine of 1315

By the beginning of the 14th century, however, the population had grown to such an extent that the land could provide enough resources to support it only under the best of conditions. There was no longer any margin for crop failures or even harvest shortfalls. At the same time, however, the Western European climate was undergoing a slight change, with cooler and wetter summers and earlier autumn storms. Conditions were no longer optimum for agriculture.

We have noted that there had been famines before, but none with such a large population to feed, and none that persisted for so long. A wet Spring in the year 1315 made it impossible to plow all of the fields that were ready for cultivation, and heavy rains rotted some of the seed grain before it could germinate. The harvest was far smaller than usual, and the food reserves of many families were quickly depleted. People gathered what food they could from the forests: edible roots, plants, grasses, nuts, and bark. Although many people were badly weakened by malnutrition, the historical evidence suggests that relatively few died. The Spring and Summer of 1316 were cold and wet again, however. Peasant families now had less energy with which to till the land needed for a harvest to make up for the previous shortfall and possessed a much smaller food supply in reserve to sustain them until the next harvest.

By the spring of 1317, all classes of society were suffering, although, as might be expected, the lower classes suffered the most. Draft animals were slaughtered, seed grain was eaten, infants and the younger children were abandoned. Many of the elderly voluntarily starved themselves to death so that the younger members of the family might live to work the fields again. There were numerous reports of cannibalism, although one can never tell if such talk was not simply a matter of rumor-mongering.

You might remember the story of Hansel and Gretel. Abandoned in the woods by their parents during a time of hunger, they were taken in by an old woman living in a cottage made of gingerbread and candy. They saw that the old woman was bringing in wood and heating the oven, and they discovered that she was planning on roasting and eating them. Gretel asked the woman to look inside the oven to see if it was hot enough, and then pushed her in and slammed the door. Like most of Grimm's Fairy Tales, this is a rather late tale, but it is illustrative of the grim possibilities with which the old tales for children are fraught.

The weather had returned to its normal pattern by the summer of 1317, but the pople of Europe were incapable of making a quick recovery. An important factor in this situation was the scarcity of grain available to be used as seed. Although historians are still unsure of the validity of the figures, records of the time seem to indicate that a bushel of seed was needed in order to produce four bushels of wheat. At the height of the hunger in the late Spring of 1317, starving people had eaten much of the grain normally set aside as seed, as wall as many of their draft animals.

Even so, any of the surviving people and animals were simply too weak to work effectively. But about ten to fifteen percent of the population had died from pneumonia, bronchitis, tuberculosis, and other sicknesses that the starving sufferers' weakness had made fatal, and there were consequently fewer mouths to feed. So Europe var able to recover, although only slowly.

It was not until about 1325 that the food supply had returned to a relatively normal state, and population began to increase again. Europeans were badly shaken however. The death rate had been high, and even nobles and clergy had perished from hunger. The world now seemed a less stable and "gentle" place than it had before the Great Famine. Another folk tale that arose about this time suggests a new and more violent attitude among the populace, the story of The Mouse Tower of Bingen

There is an old stone tower in the German city of Bingen, and it is still pointed out to visitors as the famous Mouse Tower of the Bishop of Bingen.

The Black Death of 1347-1351

During the next few years, the European economy slowly improved, and agricultural and manufacturing production eventually reached pre-famine levels. This return to normalcy was suddenly ended in the year 1347 by a disaster even worse than the Great Famine.

Since the failure of Justinian's attempt to reconquer the lands of the Western Empire in 540-565, Europe had been relatively isolated, its population sparse, and intercommunication among its villages slight. It was as if the continent were divided up into a number of quarantine districts. Although many diseases were endemic (that is, they were always present), contagious diseases did not spread rapidly or easily. So the last pandemic (an epidemic that strikes literally everywhere within a short time) to strike Europe had been the one brought to the West by Justinian's armies in 547. By the 14th century, however, the revival of commerce and trade and the growth of population had altered that situation. There was much more movement of people from place to place within Europe, and European merchants travelled far afield into many more regions from which they could bring home both profitable wares and contagious diseases. Moreover, the diet, housing, and clothing of the average men and women of Western Europe were relatively poor, and a shortage of wood for fuel had made hot water a luxury and personal hygiene substandard.

Contrary to popular belief, medieval people actually liked to wash. They particularly enjoyed soaking in hot tubs and, as late as the mid- thirteenth century, most towns and even villages had public bath houses not unlike the Japanese do today. The conversion of forest into arable land had reduced the supply of wood, however, and the bath houses began to shut down because of the expense of heating the water. They tried using coal, but decided that burning coal gave off unhealthy fumes (They were right, by the way) and abandoned the use of the stuff. By the mid-fourteenth century, only the rich could afford to bathe during the cold Winter months, and most of the population was dirty most of the time, even if they did not enjoy being so

The Black Death seems to have arisen somewhere in Asia and was brought to Europe from the Genoese trading station of Kaffa in the Crimea (in the Black Sea). The story goes that the Mongols were besieging Kaffa when a sickness broke out among their forces and compelled them to abandon the siege. As a parting shot, the Mongol commander loaded a few of the plague victims onto his catapults and hurled them into the town. Some of the merchants left Kaffa for Constantinople as soon as the Mongols had departed, and they carried the plague with them. It spread from Constantinople along the trade routes, causing tremendous mortality along the way.

The disease was transmitted primarily by fleas and rats. The stomachs of the fleas were infected with bacteria known as Y. Pestis . The bacteria would block the "throat" of an infected flea so that no blood could reach its stomach, and it grew ravenous since it was starving to death. It would attempt to suck up blood from its victim, only to disgorge it back into its prey's bloodstreams. The blood it injected back, however, was now mixed with Y. Pestis. Infected fleas infected rats in this fashion, and the other fleas infesting those rats were soon infected by their host's blood. They then spread the disease to other rats, from which other fleas were infected, and so on. As their rodent hosts died out, the fleas migrated to the bodies of humans and infected them in the same fashion as they had the rats, and so the plague spread

The disease appeared in three forms:
bubonic [infection of the lymph system -- 60% fatal]
pneumonic [respiratory infection -- about 100% fatal], and
septicaemic [infection of the blood and probably 100% fatal]

The plague lasted in each area only about a year, but a third of a district's population would die during that period. People tried to protect themselves by carrying little bags filled with crushed herbs and flowers over their noses, but to little effect. Those individuals infected with bubonic would experience great swellings ("bubos" in the Latin of the times) of their lymph glands and take to their beds. Those with septicaemic would die quickly, before any obvious symptoms had appeared. Those with respiratory also died quickly, but not before developing evident symptoms: a sudden fever that turned the face a dark rose color, a sudden attack of sneezing, followed by coughing, coughing up blood, and death.

It is a popular (although incorrect) belief that this latter sequence is recalled in a children's game-song that most people know and have both played and sung:

According to this conception, the ringe mentioned in the verse is a circular dance, and the plague was often portrayed as the danse macabre, in which a half-decomposed corpse was shown pulling an apparently healthy young man or woman into a ring of dancers that included man and women from all stations and dignities of life as well as corpses and skeletons. De rosie is believed to represent the victim with his or her face suffused with blood, and the posie is the supposedly prophylactic bag of herbs and flowers. Ashes, ashes is the sound of sneezing, and all fall down! is the signal to reenact the death which came so often in those times.

Some Consequences of the Plague

The disease finally played out in Scandinavia in about 1351 [see Ingmar Bergman's film Det syvende seglet], but another wave of the disease came in 1365 and several times after that until -- for some unknown reason -- the Black Death weakened and was replaced by waves of typhoid fever, typhus, or cholera. Europe continued to experience regular waves of such mortality until the mid-19th century. Although bubonic plague is still endemic in many areas, including New Mexico in the American Southwest. it does not spread as did the Black Death of 1347-1351.

The effects of that plague and its successors on the men and women of medieval Europe were profound: new attitudes toward death, the value of life, and of one's self. It kindled a growth of class conflict, a loss of respect for the Church, and the emergence of a new pietism (personal spirituality) that profoundly altered European attitudes toward religion. Still another effect, however, was to kindle a new cultural vigor in Europe, one in which the national languages, rather than Latin, were the vehicle of expression. An example of this movement was Giovanni Boccaccio's The Decameron , a collection of tales written in 1350 and set in a country house where a group of noble young men and women of Florence have fled to escape the plague raging in the city.

These were natural disasters, but they were made all the worse by the inability of the directing elements of society, the princes and clergy, to offer any leadership during these crises. In the next few lectures we will examine the reasons for their failure to do so.

And Innocent Merriment

It was once the custom to follow every drama with a farce or ballet. I suppose that the theory was that the emotions of the audience were so exhausted by the passions that had been enacted, that they (the audience, not the emotions) needed a bit of good clean fun to restore the balance of their humors (I really should tell you about humors sometime). Following this venerable tradition, The Management now offers you a bit of doggerel.

"A sickly season," the merchant said,
"The town I left was filled with dead,
and everywhere these queer red flies
crawled upon the corpses' eyes,
eating them away."

"Fair make you sick," the merchant said,
"They crawled upon the wine and bread.
Pale priests with oil and books,
bulging eyes and crazy looks,
dropping like the flies."

"I had to laugh," the merchant said,
"The doctors purged, and dosed, and bled
"And proved through solemn disputation
"The cause lay in some constellation.
"Then they began to die."

"First they sneezed," the merchant said,
"And then they turned the brightest red,
Begged for water, then fell back.
With bulging eyes and face turned black,
they waited for the flies."

"I came away," the merchant said,
"You can't do business with the dead.
"So I've come here to ply my trade.
"You'll find this to be a fine brocade. "

And then he sneezed.

Next: The Hundred Years War 1336-1453
RETURN TO THE
MEDIEVAL HISTORY LECTURE INDEX

Lynn Harry Nelson
Emeritus Professor of
Middelalderhistorie
The University of Kansas
Lawrence, Kansas


During the reign of the emperor Justinian I (527-565 CE), one of the worst outbreaks of the plague took place, claiming the lives of millions of people. The plague arrived in Constantinople in 542 CE, almost a year after the disease first made its appearance in the outer provinces of the empire. The outbreak continued to sweep throughout the Mediterranean world for another 225 years, finally disappearing in 750 CE.

Plague Origination & Transmission

Originating in China and northeast India, the plague (Yersinia pestis) was carried to the Great Lakes region of Africa via overland and sea trade routes. The point of origin for Justinian's plague was Egypt. The Byzantine historian Procopius of Caesarea (500-565 CE) identified the beginning of the plague in Pelusium on the Nile River's northern and eastern shores. According to Wendy Orent, author of Pest, the disease spread in two directions: north to Alexandria and east to Palestine.

Annonse

The means of transmission of the plague was the black rat (Rattus rattus), which traveled on the grain ships and carts sent to Constantinople as tribute. North Africa, in the 8th century CE, was the primary source of grain for the empire, along with a number of different commodities including paper, oil, ivory, and slaves. Stored in vast warehouses, the grain provided a perfect breeding ground for the fleas and rats, crucial to the transmission of plague. William Rosen, in Justinian's Flea, contends that while rats are known to eat just about anything (including vegetable matter and small animals), grain is their favorite meal. Rosen further observes that rats generally do not travel more than 200 meters from their birthplaces over the course of their lifetimes. However, once aboard the grain boats and carts, the rats were carried throughout the empire.

According to historian Colin Barras, Procopius recorded the climatic changes taking place in southern Italy during the period: unusual incidents of snow and frost in the midst of summer below average temperatures and a decrease of sunshine. So began a decades-long cold snap accompanied by social disruptions, war, and the first recorded outbreak of the plague. The colder than usual weather affected crop harvests, leading to food shortages that resulted in the movements of people throughout the region. Accompanying these reluctant migrants were plague-infected, flea-ridden rats. Cold, tired, hungry people on the go, combined with illness and disease in the midst of warfare, as well as an increased rat population carrying a highly infectious disease, created the perfect conditions for an epidemic. And what an epidemic it would be: named after the Byzantine emperor Justinian I (482-565 CE emperorship 527-565 CE), Justinian's plague affected nearly half the population of Europe.

Annonse

TYPES OF PLAGUE & SYMPTOMS

Based upon DNA analysis of bones found in graves, the type of plague that struck the Byzantine Empire during the reign of Justinian was bubonic (Yersinia pestis), although it was very probable that the other two types of plague, pneumonic and septicemic, were also present. It was also bubonic plague which would devastate 14th-century CE Europe (better known as the Black Death), killing upwards of 50 million people or nearly half the entire population of the continent. Plague was not new to history even in the time of Justinian. Wendy Orent suggests that the first recorded account of bubonic plague is told in the Old Testament in the story of the Philistines who stole the Ark of the Covenant from the Israelites and succumbed to “swellings.”

Procopius, in his Hemmelig historie, describes victims as suffering from delusions, nightmares, fevers and swellings in the groin, armpits, and behind their ears. Procopius recounts that, while some sufferers lapsed into comas, others became highly delusional. Many victims suffered for days before death, while others died almost immediately after the onset of symptoms. Procopius' description of the disease almost certainly confirms the presence of bubonic plague as the main culprit of the outbreak. He laid blame for the outbreak on the emperor, declaring Justinian to be either a devil or that the emperor was being punished by God for his evil ways.

Registrer deg for vårt gratis ukentlige nyhetsbrev!

The Spread of the Plague through the Byzantine Empire

War and trade facilitated the spread of the disease throughout the Byzantine Empire. Justinian spent the early years of his reign defeating a variety of enemies: battling Ostrogoths for control over Italy fighting Vandals and Berbers for control in North Africa and fending off Franks, Slavs, Avars, and other barbarian tribes engaged in raids against the empire. Historians have suggested that soldiers, and the supply trains supporting their military efforts, acted as the means of transmission for the rats and fleas carrying the plague. By 542 CE, Justinian had re-conquered most of his empire but, as Wendy Orent points out, peace, prosperity, and commerce also provided appropriate conditions for facilitating a plague outbreak. Constantinople, the political capital of the eastern Roman Empire, doubled as the center of commercial trade for the empire. The capital's location along the Black and Aegean seas made it the perfect crossroads for trade routes from China, the Middle East, and North Africa. Where trade and commerce went, so went rats, fleas, and the plague.

Wendy Orent chronicles the course of the disease. Following the established trade routes of the empire, the plague moved from Ethiopia to Egypt and then throughout the Mediterranean region. The disease penetrated neither northern Europe nor the countryside, suggesting the black rat was the primary carrier of the infected flea as the rats kept close to the ports and ships. The outbreak lasted about four months in Constantinople but would continue to persist for roughly the next three centuries, with the last outbreak reported in 750 CE. There would be no more large-scale outbreaks of plague until the 14th century CE Black Death episode.

Annonse

The plague was so widespread that no one was safe even the emperor caught the disease, though he did not die. Dead bodies littered the streets of the capital. Justinian ordered troops to assist in the disposal of the dead. Once the graveyards and tombs were filled, burial pits and trenches were dug to handle the overflow. Bodies were disposed of in buildings, dumped into the sea, and placed on boats for burials at sea. And it was not just humans who were affected: animals of all types, including cats and dogs, perished and required proper disposal.

Plague Treatment

Once affected, people had two courses of action: treatment by medical personnel or home remedies. William Rosen identifies the medical personnel as primarily trained physicians. Many of the physicians engaged in a four-year course of study taught by trained practitioners (iastrophists) at Alexandria, then the premier center for medical training. The education received by the students primarily centered on the teachings of the Greek physician Galen (129-217 CE), who was influenced in his understanding of disease by the concept of humorism, a medical system which relied on the treatment of disease based upon bodily fluids, known as "humors".

Lacking access to one of the types of physicians—court, public, private—people often turned to home remedies. Rosen identifies various approaches people took towards treating the plague including cold-water baths, powders “blessed” by saints, magic amulets & rings, and various drugs, especially alkaloids. Failing all the previous approaches to treatment, people turned to hospitals or found themselves subject to quarantining. Those who did survive were credited, according to Rosen, with “good fortune, strong underlying health and an uncompromised immune system”.

Annonse

Effects on the Byzantine Empire

The plague episode contributed to a weakening of the Byzantine Empire in political and economic ways. As the disease spread throughout the Mediterranean world, the empire's ability to resist its enemies weakened. By 568 CE, the Lombards successfully invaded northern Italy and defeated the small Byzantine garrison, leading to the fracturing of the Italian peninsula, which remained divided and split until re-unification in the 19th century CE. In the Roman provinces of North Africa and the Near East, the empire was unable to stem the encroachment of Arabs. The decreased size, and the inability of the Byzantine army to resist outside forces, was largely due to its inability to recruit and train new volunteers due to the spread of illness and death. The decrease in the population not only impacted the military and the empire's defenses, but the economic and administrative structures of the empire began to collapse or disappear.

Trade throughout the empire became disrupted. In particular, the agricultural sector was devastated. Less people meant fewer farmers who produced less grain causing prices to soar and tax revenues to decline. The near collapse of the economic system did not dissuade Justinian from demanding the same level of taxes from his decimated population. In his determination to recreate the former might of the Roman Empire, the emperor continued to wage wars against the Goths in Italy and the Vandals at Carthage lest his empire disintegrate. The emperor also remained committed to a series of public work and church construction projects in the capital including the building of the Hagia Sophia.

Procopius reported in his Hemmelig historie of nearly 10,000 deaths per day afflicting Constantinople. His accuracy has been questioned by modern historians who estimate 5,000 deaths per day in the capital city. Nonetheless, 20-40% of the inhabitants of Constantinople would eventually perish from the disease. Throughout the rest of the empire, nearly 25% of the population died with estimates ranging from 25-50 million people in total.


Preventing the Spread: Surviving the Plague

In Medieval times, people died so swiftly and in such high numbers that burial pits were dug, filled to overflowing, and abandoned bodies, sometimes still living, were shut up in houses which were then burned to the ground, and corpses were left where they died in the streets, all of which only further spread the disease through airborne pathogens.

In order to survive, Europeans, Russians, and Middle Easterners eventually had to quarantine themselves away from the sick, develop better hygiene habits, and even migrate to new locations to escape the ravages of the plague, which tapered off in the late 1350s largely because of these new methods for disease control.

Many practices developed during this time to prevent further spread of the disease including tightly folding clean clothes and storing them in cedar chests far from animals and vermin, killing and burning the corpses of rats in the area, using mint or pennyroyal oils on the skin to discourage flea bites, and keeping fires burning in the home to ward off airborne bacillus.


Se videoen: Parti med 1300 dårlige østers distribuert i Oslo


Kommentarer:

 1. F'enton

  I apologise, but, in my opinion, you commit an error. Jeg kan bevise det. Skriv til meg i PM, vi vil diskutere.

 2. Terr

  Etter min mening har du ikke rett. Jeg kan bevise det. Skriv til meg på PM, så kommuniserer vi.

 3. Osryd

  Theater Accessories come out

 4. Speed

  Has found a site with interesting you a question.

 5. Cranstun

  Jeg tenkte på det og slettet dette spørsmåletSkrive en melding