Historisk nøyaktighet i filmen Agora

Historisk nøyaktighet i filmen Agora


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

I 2009 brakte filmregissør Alejandro Amenabar historien om Hypatia of Alexandria (ca. 370-415 e.Kr.) til skjermen gjennom spillefilmen Agora. Før filmens utgivelse, og mer etterfølgende, kritiserte kristne forfattere filmens historiske unøyaktigheter og skildringen av kristne spesielt. På sin weblogg skriver en John Sanidopoulos: “17. mai 2009 skrev jeg et kort stykke om filmen Agora som snart skal slippes, som jeg ikke hadde sett og fortsatt ikke har sett. Da regnet jeg med at filmen ikke ville behandle denne sensitive historiske perioden rettferdig, og ut fra anmeldelsen nedenfor ser det ut til at jeg hadde rett. ” Deretter skriver han ut en anmeldelse av filmen av en doktor i teologi, Irene A. Artemi ved University of Athens, som begrunner hans bekymringer om filmen angående historisk nøyaktighet og skildringen av det kristne samfunnet. Blant hennes mange kritikk av filmen gjør Dr. Artemi det klart at filmens historiske feil har å gjøre med Amenabars syn på religion: “... det bør bemerkes at regissøren av filmen, Alejandro Amenabar, er en ateist. Etter egen oppfatning ble han født og oppvokst i en kristen familie, for deretter å bli agnostiker og senere ateist. ” Dr. Artemi kritiserer deretter filmen i lys av hvordan Amenabars ateisme påvirker hans skildring av livet og døden til Hypatia of Alexandria.

Det er faktisk mange historiske unøyaktigheter i filmen Agora, som det er i andre nylige og ikke så ferske Hollywood-filmer som behandler historiske epoker og mennesker, enten Gladiator (2000) eller Alexander den store (1956), Alexander ( 2004), eller til og med Troy (2004) som prøvde å bringe en `` realistisk '' versjon av Homers Iliaden til skjermen. Hver av forfatterne og regissørene for disse filmene valgte å endre detaljer i datidens faktiske historie av forskjellige årsaker, men blant dem, ganske enkelt fordi mediet er designet for å underholde, ikke utdanne. Man går ikke på kino for å lære om gammel historie, men for å bli underholdt. Det samme paradigmet oppnås med Agora, og om regissøren er en ateist eller en religiøs tilhenger er irrelevant. Det faktum at Dr. Artemi gjør et poeng med sin ateisme ved å miskreditere filmen, er imidlertid betydelig fordi den peker på det virkelige sentrale spørsmålet kristne unnskyldere protesterer mot i filmen: at den maler tidlige kristne i et uflatterende lys som er ufortjent.

Agora inneholder en rekke historiske unøyaktigheter. Blant disse er: Hypatias alder (hun var nærmere 50 eller 60 år gammel), hennes erkjennelse av det heliosentriske universet, oppfinnelsen av astrolabiet og hydrometeret, og måten hun døde på (de historiske postene forteller at hun ble slått og flådd til død av en mengde kristne munker som deretter brente henne i en kirke). Det er også innsetting av den fiktive slaven Davus, såret av Hypatias far Theon av de kristne, brannen i munken Ammonius og andre slike historiske unøyaktigheter som er lagt til for dramatisk effekt. Skildringen av det kristne samfunnet er imidlertid nøyaktig for årene filmen er satt til. Dr. Artemi og andre kritiserer filmens skildring av fundamentalistiske kristne som ødelegger kunst og læring i deres guds navn, men det må erkjennes at måten de første kristne blir fremstilt på, støttes av primære kilder så vel som moderne lærdom av æra under vurdering. Artemi skriver på et tidspunkt "Filmen presenterer de kristne - hovedsakelig medlemmene av" Bath Fraternity " - ikke bare som obscurantister, men også uvitende. I en av samtalene deres imellom blir de vist at jorden og himmelen ligner en kiste og også som avvisende teorier om astronomi. ”

Den tidlige kirkens anti-intellektuelle holdning bekreftes av tidlige kristne forfattere selv, og hvis de kristne i filmen blir avbildet som uvitende, er det fordi de var det ved valg. St. Justin Martyr (ca. 100-165 e.Kr.) var åpenbart fiendtlig overfor klassisk læring og hevdet at alle viktige verdier og tanker uttrykt av forfattere som Platon ble stjålet fra den kristne bibelens gamle testamente. Den tidlig kristne unnskylderen Tertullian (ca. 160-230 e.Kr.) avviste også klassisk læring og uttalte berømt:

Hva har Athen egentlig med Jerusalem å gjøre? Hvilken samsvar er det mellom akademiet og kirken? Hva mellom kjettere og kristne? Vår instruksjon kommer fra "verandaen til Salomo", som selv hadde lært at "Herren bør søkes i hjertets enkelhet." Bort med alle forsøk på å produsere en flettet kristendom av stoisk, platonisk og dialektisk komposisjon! Vi ønsker ingen merkelig tvist etter å ha besatt Kristus Jesus, ingen inkvisisjon etter å ha gledet oss over evangeliet! Med vår tro ønsker vi ingen ytterligere tro.

I disse linjene refererer han fra sin 'On the Prescription of Heretics', kapittel 7, til Platons akademi i Athen, det første universitetet i verden, som ble stengt av den kristne keiseren Justinian senere i 529 e.Kr. (selv om det klarte å forbli et sete for læring etterpå). Hans påstand om at "med vår tro, ønsker vi ingen ytterligere tro" er et tegn på den tidlige kristne iveren og hjelper til med å forklare engrosavvisningen av klassisk læring. Nærmere tidsperioden Agora behandler, avviser den kristne forfatteren St. Gregorius av Nazianos (329-390 e.Kr.), tydeligvis en intellektuell og kjent med klassisk gresk litteratur, fortsatt forskriftene om læring til fordel for tro på læren til kirke. Klassisk gresk og romersk litteratur ble ansett som en del av den 'gamle måten' som nå ble erstattet av den nye troen. Sanne kristne, insisterer disse forfatterne, ville avvise all slik læring til fordel for Kristi lære som, som Bibelen sier, gjør “alt nytt igjen”. Som lærde Walter Nigg skriver: “Den kristne som seirer og vinner prestisje, vandrer ikke lenger i evangeliets vei. I den ekte kristendommens øyne vil all verdslig suksess være mistenksom ”(15). På samme måte ville noen som vendte seg tilbake for å anse fortidens skrifter som gyldige være mistenkt. Akkurat som kona til Lot snudde seg tilbake for å se på ruinene av hennes gamle hjem og ble omgjort til en saltstøtte (1 Mos 19:26), ville en troende sette sjelen i fare ved å lese tidligere, ikke-kristent, skriving.

En tidlig scene i Agora der den kristne Ammonius håner de `` døde '' statuene til de hedenske gudene mens han forkynte om sin 'levende' gud, er nettopp argumentet de første kristne brukte.

Fremstillingen i Agora av tidlige kristne som `` uvitende '' i den moderne betydningen av dette ordet, er da i tråd med tradisjonen som kristne forfattere selv har forlatt oss som sin arv. Når det gjelder anklagene om at filmen presenterer tidlige kristne som `` obscurantists '' (de som mørkner eller skjuler en sak), er det klart at en gruppe individer som aktivt avviser den betydelige mengden læring som var tilgjengelig for datidens litterære mennesker, ville ha en tendens til å uklart, i stedet for å opplyse, var ethvert emne som ikke falt sammen med det de allerede hadde bestemt seg for. En tidlig scene i Agora der den kristne Ammonius håner de `` døde '' statuene til de hedenske gudene mens han forkynte om sin 'levende' gud, er nettopp argumentet de første kristne brukte og ligner argumentet St. Paul bruker blant athenerne i Apostlenes gjerninger 17: 16-34. Ammonius blir senere sett i filmen som engasjerer seg i handlinger som vil bli ansett som `` obskurantistiske '', men for et slikt individ på den tiden var det ingenting om fortiden som var verdt å lære i klassisk litteratur.

Elsker historien?

Registrer deg for vårt gratis ukentlige nyhetsbrev på e -post!

I den tidlige kristendommen trodde tilhengerne at Kristus skulle komme tilbake hver dag. Det var derfor lite behov for bøker eller intellektuell tenkning ettersom Kristus hadde brakt et nytt paradigme for mennesker: tro på en levende, nåtidig gud som fullstendig sørget for troende. Når man tror man vet den eksistensen av eksistens, er man ikke interessert i andres teorier og tanker om emnet. Kristendommen var den nye sannheten og hedenskapen, og alle ting hedensk var fienden til den sannheten. Augustinus av Hippo (354-430 e.Kr.) som levde omtrent på samme tid som Hypatia, skrev at hedenske templer måtte `` innløses '' på samme måte som hedenske sjeler, og denne `` forløsningen '' tok ofte form av å avskjedige templene, ødelegge dem og bygge kristne kirker på grunnlaget.

Likevel, som lærde Helen Saradi-Mendelovici skriver, "En systematisk ødeleggelse av hedenske helligdommer var aldri meningen med den keiserlige politikken" (49). Det ser oftere ut til at ødeleggelsen av hedenske steder var et resultat av de kristnes iver i samfunnet og "biskoper, spesielt i øst og i Afrika, brukte ofte munkenes religiøse iver som et middel til å ødelegge templer. Vi hører også om ødeleggelsen av hedenske helligdommer av nyomvendte kristne. Kildene presenterer slike handlinger som en manifestasjon av deres overholdelse av kristendommen ”(49). Ofte var ødeleggelsen av hedenske steder ganske enkelt et resultat av at mennesker i området bar bort byggemateriale fra templer og helligdommer som hadde blitt forlatt, men forsettlig riving av hedenske templer og helligdommer av kristne har blitt fastslått som historisk faktum.

Dette gjelder også skildringen av Cyril i filmen (senere Saint Cyril) som spiller rollen som 'læringsfienden' motsatt Hypatias rolle som 'forkjemper for kunnskap og sannhet'. Selv om Cyrils rolle i Hypatias død aldri ble begrunnet, ble det sikkert antydet sterkt av gamle forfattere i hovedkildene om mordet hennes, inkludert Suda, skriftene til Socrates Scholasticus og The Chronicles of John, biskop av Nikiu. En moderne kritikk av filmen er at det ikke er bevis for at Cyril trodde kvinner var dårligere enn menn, og derfor kan filmens skildring av ham som en kvinnefiendtlig person, og scenen der han leser fra 1.Timoteus 2:12, anfektes av moderne kristne. Amenabar skrev imidlertid ikke avsnittet, "Men jeg lar ikke en kvinne undervise, eller å bruke myndighet over mannen, men å være i stillhet" - som finnes i Bibelen og som ofte leses i kirker rundt om i verden i dag. Cyril var kjent som en "trossøyle" og en forkjemper for kirken, noe som bidro til hans helgedom, og hans motsetning til Hypatia og alt hun sto for ville ha vært helt i tråd med hans karakter som beskrevet av gamle forfattere.

På denne bakgrunn presenterer Amenabar historien om lærde og læreren Hypatia fra Alexandria. Ødeleggelsen av biblioteket i Alexandria av de kristne ildsjelene som presenteres i filmen, har blitt kritisert som unøyaktig av mange grunner, men først og fremst fordi den presenterer kristne i et dårlig lys. Sannheten er imidlertid at kristne faktisk oppførte seg slik i ca. 415 e.Kr. Den dramatiske lisensen ble tatt med presentasjonen er ikke omstridt, men den historiske nøyaktigheten til lignende scener vedtatt i den gamle verden på den tiden er sikker. Dagens kristnes innvendinger mot skildringen av gamle kristne i filmen er ufortjent. Tidlig kristendom måtte utslette hedensk tankegang og praksis som et rivaliserende trossystem og livsstil. For å være rettferdig, før Konstantin legitimerte kristendommen, forsøkte hedningene å kvitte seg med kristne på lignende måte. De første kristne ble sett på som `` bråkmakere '' som nektet å hedre gudene i samfunnet og så forstyrret forholdet og harmonien mellom folket og deres guddommer. Likevel resulterte den tidlige forfølgelsen av kristne ikke i samme dybde av tap som den senere forfølgelsen av hedningene av de kristne. Tapet av gammel kunnskap i hedenske skrifter til side, fremveksten av kristendommen resulterte i en nedgang i personlig hygiene, uvitenhet om noen av de mest grunnleggende instrumentene og metodene som brukes i medisinsk og tannlegepraksis, en nedgang i kvinners status, en brå stoppe praktiseringen av filosofisk etterforskning og den generelle forsømmelsen av tingene i denne verden, inkludert grunnleggende vedlikehold av byer, til fordel for kontemplasjon av den større, bedre, kommende verden.

Enten man tror på den kristne ødeleggelsen av biblioteket i Alexandria eller ikke, er det ingen argumenter for at tidlig kristendom ødela en enorm mengde gammel kunnskap og knust intellektuell tanke. De gamle verkene vi har i dag (for eksempel Platon, Aristoteles og Plotinus) ble bevart av kirken fordi de støttet ideen om en ultimate, objektiv sannhet. Fra fragmenter av andre gamle forfattere og referanser i eksisterende tekster vet vi at det var mange andre forfatteres arbeider som ikke overlevde. Som nevnt tidligere, var dette ikke en systematisk politikk for den tidlige kirken. Det var ingen offisiell agenda for ødeleggelse av templer eller drap på hedninger. Walter Nigg skriver, "Tertullian forsvarte kraftig synet om at ingen noensinne må tvinges til å delta i en religiøs funksjon, for det ville være i strid med troens natur og` ingen ville bli hedret av noen som ikke gjør det gjerne '”(209). På tidspunktet for Hypatia var det kristne som ble utdannet og som verdsatte læring og toleranse, men det var mange som ikke var kunnskapsrike, ikke hadde noe ønske om å være det, og følte troen truet av de som var det. Om det var en offisiell ødeleggelses- og drapspolitikk, er derfor nesten uaktuelt; ødeleggelse og drap fant sted og gjorde det på grunn av religiøs iver.

At tidlige kristne skulle engasjere seg i ødeleggelsen av det gamle paradigmet, skulle ikke komme som en overraskelse for moderne troende på troen. Å nekte disse handlingene fra den tidlige kirken for å prøve å erstatte fortidenes tro, sett på som avstøtende i dagens klima, er like farlig som å prøve å fornekte eller sløyfe de tåpelige tingene man gjorde i sin egen ungdom. Alle har gjort ting på et tidspunkt, som man senere, med mer modenhet og visdom, innser var feil og til og med angrer. Som med individet, så med en tro eller med fremveksten av et land; mennesker gjør feil i sin iver for å oppnå ønsket mål. Et avslag på å innrømme sine tidligere feil er en invitasjon til å gjenta dem. I dag ser man på kristne fra 500 -tallet og deres ødeleggelse av læring og kultur i filmen Agora og synes handlingene deres er beklagelige; på den tiden var de imidlertid prisverdig for mange, om ikke flertallet, av tilhengerne av den unge troen som forsøkte å følge Kristus og gjøre alt nytt for hans andre komme.


Et nærmere blikk på Hollywoods historiske nøyaktighet i filmen 1963 ‘Cleopatra ’

Ekstravagant ’ er kanskje det perfekte ordet å beskrive Kleopatra, den Oscar-vinnende filmen fra 1963. Et nesten fem timers epos med Elizabeth Taylor (Cleopatra), Richard Burton (MarkAntony) og Rex Harrison (Julius Caesar), Kleopatra tar publikum gjennom historien om den berømte gamle egyptiske dronningen - fra hennes krav til tronen og kjærlighetsforholdet til Julius Caesar, til hennes romantikk med Mark Antony og eventuell undergang.

Rett etter utgivelsen ble filmen nominert til ni Oscars, og vant til slutt fire: Beste kunstretning, beste kinematografi, beste visuelle effekter og beste kostyme. Alle disse elementene, og viktigst av kostymene, var virkelig ekstravagante. Tross alt, Kleopatra var den dyreste filmen som noen gang hadde blitt laget på tidspunktet for utgivelsen.

Ja, kostymene var levende fargerike, luksuriøse og ærefryktinngytende, men var de nøyaktige? Ikke helt. For det meste er filmens skildring av hvordan ting faktisk ville ha vært i det gamle Egypt og Roma mest sannsynlig langt fra virkeligheten.

Dette gjelder spesielt når det gjelder kostymer fra Cleopatra. Mens gamle egyptere (spesielt kongelige) var kjent for å smykke seg med juveler og forseggjorte smykker, forestiller filmens kostymer seg en gammel egyptisk sans for stil som inneholder veldig moderne 1960-talls estetikk når det gjelder snitt og formtilpassede kjoler.

Gamle egyptere var også kjent for å ha parykker mens de benytter seg av dette historiske faktum i filmen. Taylors hår vil ofte også bli presentert i frisyrer på 1960 -tallet. I tillegg til kostymer og hår, er Cleopatras sminke, men i stor grad eldgammel egyptisk inspirert, et snev av 1960-talls glam til det generelle utseendet.

I tillegg til dette var det visse elementer i filmen som virket ganske langt unna skildringen av tiden. Dette var spesielt tydelig i den tvilsomme - og svært dramatiske - inngangen til Cleopatra til Roma. Inngangen var veldig 'Prince Ali' Aladdin-esque, med mange dansere kledd i tvilsomme kostymer, flotte ornamenter, flygende duer og så mye mer.

I tillegg til det visuelle aspektet, er det også spørsmålet om den historiske nøyaktigheten til selve historien eller hendelsene som finner sted. Filmens historie gir faktisk en ganske nøyaktig redegjørelse for historien, og bryter Cleopatras engasjement med Cæsar og hennes tronoppgang i første halvdel av filmen, og deretter hennes engasjement med Mark Anthony etter Cæsars død og hennes endelige undergang i andre halvdel av filmen. Det kan ha skjedd noen endringer av hensyn til drama, spesielt med romanser og skuespillernes generelle forestillinger, men bortsett fra det er hendelsene ganske sanne for historien.

Til syvende og sist er filmen faktisk en god klokke for de som ønsker å lære mer om Cleopatras liv og hendelsene som fant sted i historien på den tiden, med tanke på at det er ganske mange dramatiske utdypelser og overdrivelser her og der .

I motsetning til historien er imidlertid filmens generelle estetikk ikke den mest nøyaktige fremstillingen av historien - den er tross alt en Hollywood -film som er laget for å underholde og gi folk noe de ønsker eller vil se.

Med den kommende utgivelsen av en ny Cleopatra -biografi, og kontroversen som castingsvalget har blitt møtt, er det verdt å merke seg hvor langt vi har kommet når det gjelder sosiale endringer. Selv om virkeligheten er at Hollywood har en tendens til å velge lukrative bestrebelser - og dette kan komme i form av å ha en skuespillerinne som Gal Gadot stjerne i den kommende nyinnspilningen - er det verdt å merke seg at folks stemmer nå er høyt nok til å bli hørt når det gjelder valg av avstøpning.

Selv om castingen til nyinnspilling er tvilsom, vil tiden vise om Hollywood vil gi oss enda en ekstravagant storfilm, eller om den vil prøve å fortelle oss en historie som forblir tro mot storheten i egyptisk historie.


Hvor mye av "Agora" er historisk nøyaktig?

Jeg hadde et innlegg i går om filmen Agora. I en av kommentarene pekte forfatteren Faith L. Justice på hennes tre del blogginnlegg om filmens historiske nøyaktighet. Alle tre delene er fascinerende og gir fin bakgrunnsinformasjon om hendelsene som er avbildet i filmen. Hun vet kanskje noe om denne historien, da hennes første historiske roman, Selene fra Alexandria, ligger i samme tidsperiode og inneholder noen av de samme karakterene. Totalt sett finner hun ut at Agora får det meste av det store bildet riktig, men noen av detaljene er feil. Hei - vi må gi disse regissørene litt slakk også. I det minste gjorde Alexander Amenabar et forsøk på å gjøre ting riktig, og hadde til og med en historisk rådgiver (Justin Pollard - medforfatter av Alexandrias oppgang og fall).

Jeg vil bare legge ut deler som omhandlet Hypatia og ødeleggelsen av biblioteket. For resten bør du lese innleggene direkte - og du bør (se del I, del II og del III). Det er mange SPOILERS her inne - så vær advart. Les dette etter at du har sett filmen.

Om Hypatias vitenskap og studentene hennes (fra Agora: "Reel" vs. "Real - Part I):

Nyt! Besøk også bloggen til Faith L. Justice for å lese alle tre delene.


History vs Fiction: Hvordan jakten på historisk nøyaktighet ødelegger underholdning

Hva skjedde med den undringen, det trosspranget vi pleide å ta når vi startet en bok, så på en film eller en TV -serie? Når ble det erstattet av vår know-it-all, nitpicker, og konsulterte Wikipedia på en helt annen måte?

Det hele begynte med det ærlige og rene søket etter mer inkluderende representasjon i underholdning. Er det mulig at ingen var svarte i New York på 821790 -tallet i Venner? Skal vi slå oss til ro i Pocahontas og John Smiths romantikk? Kan du tro Sex og byen‘s Carrie Bradshaw hadde råd til den leiligheten på Manhattan? Nei, selvfølgelig kan vi ikke. Så vi kunne ikke la være å lure på hva mer det var underholdning som lå om?

Og det gikk nedoverbakke derfra.

Shondaland Bridgerton er bare det siste skriftet som går gjennom denne uforklarlige harde granskingen. TV -sensasjonen fra Regency era er en tilpasning av boken til Julia Quinn. Så vi snakker om at en amerikansk forfatter satte sine rent romantiske og eskapistiske kjærlighetshistorier i London på 1800 -tallet.

Du skjønner, dette er den første ledetråden om mangel på bekymring for historisk nøyaktighet. Og hva er galt med det? Quinn hadde sikkert undersøkt før han skapte den fascinerende verden av Bridgerton, som enhver forfatter burde - men det er det. Du trenger en troverdig setting, rimelige samfunnsbegrensninger og mye fantasi. Hva annet? Hvorfor bør en romantisk skribent strebe etter historisk nøyaktighet? Folk leser romanene hennes for den sprudlende, nydelige, unike følelsen av å bli projisert i en annen verden. De drar hjem fra en lang arbeidsdag, eller lukker soveromsdøren etter utmattende timer med foreldreaktivitet og kunne ikke bry seg mindre om den eksakte datoen da et bestemt palass eller en kjolestil eller vogn var på mote i London. De vil rømme.

Og er det ikke det vi alle spør om underholdning? Enten det er å lese, se på en film eller etter år og år med en TV -serie, ønsker vi å forlate vår verden med ansvar og plikter og kjedsomhet. Vi vil drømme med karakterene, le og gråte og smile og bli rørt av dem, med dem. Vi vil føle hvordan det liker å være en del av en verden, det være seg for århundrer siden eller år inn i fremtiden eller i et mystisk land som ikke eksisterer. Ikke vi? Så hvorfor ser vi på Kronen med vår Wikipedia -side åpen og klar, hvorfor sjekker vi hele tiden om alt er riktig? Hvorfor skriver vi sinte essays om glitter som ikke eksisterte i 1800? Vi ønsker både sannheten og den narrative fabrikasjonen, og det er bare ikke mulig.

“Livet gir ikke narrativ mening ” er en linje fra en av de vakreste sangene - ‘The End of The Movie ‘ - i den musikalske TV -serien Sprø eks kjæreste. Og det er helt sant. Livet, det virkelige livet, kan være spennende og fantastisk, skremmende og romantisk, magisk og tragisk. Men den kan ikke ha den fortellende rytmen et manus eller en bok krever. Det er regler i skjønnlitterær skriving, selv når historien er inspirert av virkelige hendelser. Hver profesjonell skribent vil fortelle deg det: du kan ikke bare ta en god historie og skrive den som den er. Vel, du kan, men det vil ikke gi et overbevisende stykke litteratur. Et manus eller en roman krever et visst tempo i fortellingen, den må følge forskjellige karakterer på forskjellige tidspunkter i livet eller glans over hendelser som ikke er interessante nok. Det kan til og med endre en hendelse eller et tegn for å lage en mer forseggjort historie.

Dette skjedde også med Bohemian Rhapsody. Den Oscar-verdige filmen om Freddie Mercury og dets verdensomspennende suksessband har blitt kritisert for denne typen unøyaktigheter. Case in point: scenen der Queen samlet skriver ‘We Will Rock You ’ et par år før det faktisk skjedde. Det er ikke det riktige året, ropte rasende fans over hele verden. Men de resterende medlemmene av bandet hadde vært involvert i hvert trinn i prosessen. Visst visste de når de hadde skrevet en av sine mest kjente sanger? Kanskje var det bare ikke så farlig å sette den tilbake et par år for å øke tempoet og gjøre filmen bedre? Det samlede resultatet er viktigere enn en enkelt detalj. Mest av alt, når det gjelder skriving, er historien det viktigste som finnes.

En skjønnlitterær forfatter vet det. Det vet en fantasiforfatter. En skrekkforfatter vet det. Hvorfor skulle ikke en historisk skjønnlitterær skribent? Hver gang vi setter etiketten "historisk" på noe, krever vi perfekt samsvar med de virkelige hendelsene. Men vi ønsker også å bli transportert av en elektrifiserende, uventet historie. Hvordan kan vi ha begge? Svaret er ganske enkelt. Bare stopp. Slutt å insistere på en helt ekte og samtidig helt uvirkelig historie. Nyt den gode skrivingen, gå deg vill i de fantastiske historielinjene, le og gråte og bli så emosjonell som du vil når du leser en bok eller ser på en film.

Så, når den er ferdig, kan du se en dokumentar eller lese et akademisk skrift om elementene du syntes var interessante. Var dronning Charlotte svart? La oss se. Når ble ‘Bohemian Rhapsody ’ skrevet? Sjekk en offisiell biografi. Var John Smith en pedofil? Vel, ja, utdann deg selv. Begge versjonene kan eksistere i ditt sinn. Franz Joseph er både den attraktive Prince Charming i 1950 -tallets trilogi om Sissi og hovedskurken i den italienske uavhengighetskrigen jeg studerte mye senere. Og det er greit.


13 Undergang (2004)

Selv om det var fødestedet til tusen memer, Fall var en film som trofast gjenskapte Adolf Hitlers siste dager under slaget ved Berlin høsten andre verdenskrig. Filmen gir et innblikk dypt inn i tarmen til Hitlers Wolf's Den da Tyskland taper krigen.

Selv om Fuhrer på ingen måte er en sympatisk eller heroisk karakter i denne filmen, er det fortsatt ganske bemerkelsesverdig å se mannen i spissen for bildet i stedet for en stereotypisk nazistisk kommandør eller en over-the-top karikatur.


Noen gammel/middelaldersk film det siste tiåret med anstendig historisk nøyaktighet?

Når det gjelder dens historiske nøyaktighet, så er Idk for mye om perioden. Men jeg husker at jeg likte det.

Valhalla Rising var bra. Men den samme ansvarsfraskrivelsen ovenfor gjelder.

Det er en Macbeth -film fra 2015 med Michael Fassbender. har ikke sett det skjønt.

There's Silence, en film om jesuittprester i det føydale Japan, jeg likte den godt.

Åpen sinn

Agora (film) - Wikipedia

Når det gjelder dens historiske nøyaktighet, så er Idk for mye om perioden. Men jeg husker at jeg likte det.

Valhalla Rising var bra. Men den samme ansvarsfraskrivelsen ovenfor gjelder.

Det er en Macbeth -film fra 2015 med Michael Fassbender. har ikke sett det skjønt.

There's Silence, en film om jesuittprester i det føydale Japan, jeg likte den godt.

Mensjevik

Ikke "film", men jeg begynte å se Maximilian. Så langt holder det min interesse.

Maximilian - IMDb

www.imdb.com

Abraham95

Åpen sinn

Wow, bortsett fra mensjevik (hvis forslag blir satt stor pris på) var det ingen andre som foreslo noen film. Antar at alternativene er veldig slanke.

Jeg håper denne blir grei: Medieval (2020) - IMDb

Jeg har også sett Red Cliff -serien og Yi Sun Sin -filmen. Begge veldig underholdende, men unøyaktige.

Åpen sinn

Agora (film) - Wikipedia

Når det gjelder dens historiske nøyaktighet, så er Idk for mye om perioden. Men jeg husker at jeg likte det.

Valhalla Rising var bra. Men den samme ansvarsfraskrivelsen ovenfor gjelder.

Det er en Macbeth -film fra 2015 med Michael Fassbender. har ikke sett det skjønt.

There's Silence, en film om jesuittprester i det føydale Japan, jeg likte den godt.

Mensjevik

Abraham95

1) Kristne brente ikke biblioteket i Alexandria. Biblioteket ble brent århundrer før - alt fra Cæsar til Diocletians tid.
2) Hypatia var ikke ateist. Det er filmen som gir et moderne publikum. Hun var snarere en mystisk pytagoreansk/neoplatonist.

Det plager meg ikke så mye, bortsett fra at filmen ser ut til å være mer en antikristen polemikk enn noe annet - og forsterker den gamle troppen om at vitenskap og religion er i grunnleggende konflikt.


Hvor historisk nøyaktig er filmen Troy

Etter hvert som generasjoner fortsetter å revolusjonere, ligger forskjellige nye muligheter foran de mange innbyggerne på jorden, uansett hvilket hjørne de bor i. I en tid da teknologien endrer seg så raskt, blir historier, tradisjoner og kulturer fra fortiden noen ganger glemt, hvis ikke tapt helt. For å motvirke dette, skaper både regissører og produsenter i Hollywood fantastiske filmer som levendegjør de mange historiene og legendene som blir båret ned gjennom generasjoner, men som har en sjanse til å gå tapt for alltid. En av historiene som ble skrevet ned i stedet for fortalt var Homers episke dikt, "Illiaden" som i utgangspunktet var legenden om den trojanske krigen. Historien som antas å være basert på historie ble i 2004 omgjort til en film av regissør Wolfgang Petersen. Filmenes plot er basert på kongen av Mykene, Agamemnon, som har tvunget kongedømmene i Hellas til en løs allianse etter flere tiår med krig. Menelaus, kongen av Sparta og Agamemnons bror, streber etter å slutte fred med Troy, som er den mektigste rivalen til den fremvoksende nasjonen, men når den trojanske prinsen, Paris, stjeler Menelaus kone, Helen, prøver Agamemnon å få henne tilbake for sin bror og i mellomtiden, ved å bruke hendelsen som en mulighet til å kjempe mot Troja og få den ned, slik at Sparta kan bli den sterkeste greske nasjonen. Selv om et genialt plot, basert på det greske episke diktet, kan mange stilles spørsmålstegn ved det, da det er ukjent om det episke diktet til og med var basert på selve historien. En film som er historisk unøyaktig gir ingen fordel for seerne, ettersom historien kan være så vridd og endret at den ikke lenger er en historie om historie, tradisjon eller kultur. Når den undersøkes grundig, er det imidlertid tydelig at filmen Troy er historisk nøyaktig ettersom den er basert på sanne fakta fra det gamle greske livet. Militæret, skildret gjennom kampformasjoner, våpen og sjøkrigføring, kulturen til grekerne skildret gjennom gravskikker, tro på guder og arkitektur samt klassestruktur, skildret gjennom kvinnens roller, respekten til kongen og respekt for Myrmidons, Achilles kampgruppe, er alle bevis som fører til dommen om at filmen Troy er historisk nøyaktig.

Militæret og dets forskjellige deler det består av er avgjørende for enhver nasjon, spesielt en som viser seg å være den mektigste. Militæret beskytter ikke bare nasjonen mot inntrengere, men hjelper også med å erobre nye territorier for å utvide nasjonen slik at den kan vokse. Utvidelse og erobring av fiender gir alle en nasjonal status, og derfor kjempet grekerne med hverandre for å få makt og respekt fra andre. En del av militærpraksisen som var avgjørende for dens eksistens, var kampformasjoner. Grekernes kampformasjoner var tett dannet og organisert slik at fienden ikke kunne trenge inn. "Kamplinjen er en nøye bygd vegg, krigerne står med skjold som berører skjold i en solid linje. This is likely to have been the position before a battle, with armies drawn up in opposing lines and meeting in this simple formation. The battle probably broke up into a mêlée, only after one side had given way, followed by individual duels and single combat.”  It is evident that the fighting formations were strongly structured so that the army appeared not only more powerful and mighty, but more organized and therefore more likely to intimidate the enemy. Once the formations were broken, the warriors fought individually, trying to kill as many of the opponents as possible. This sort of fighting in formation was also portrayed in the film “Troy” where Hector’s army gathered outside of the Trojan walls standing side by side, with their large rectangular shields touching each other for protection. Once battle was initiated however, the men separated and fought individually. This event in the movie was clearly an accurate portrayal of fighting formations in Greece during 1250 B.C.E and thus starts to prove that the film Troy is historically accurate.

Another division of the military, one of the most important in fact, is the weapons. Without weapons, battle would be very hard to win because warriors would need to be clever and exceptionally strong so that they could overtake their enemy with their bare hands. Luckily, the Greeks had very developed weapons, which proved to be useful against opponents. Weapons like spears and swords were used extensively in the Greek military, although spears were the first weapon of choice. “Swords always seem to have taken second place after spears.”  This is also portrayed in the movie “Troy” as when Hector faces Achilles in one on one combat, they use their spears first and then their swords. Spears in the film were constructed in such a manner that they looked like they were supposed to. “Throwing spears (javelins) were usual, but some were obviously thrusting spears, such as Hector’s, which was supposed to be 11 cubits long. Spear shafts were made of ash wood.”  Although it is impossible to tell the exact length of the thrusting spears used in the film, they were pretty long, visually looking to be about 5 metres, which is approximately the length of 11 cubits. The rod of the spears were all made out of wood, although again, it is impossible to tell whether or not it was particularly out of ash wood, however it was definitely made out of wood. Therefore it is obvious that the film Troy sticks to history because of the materials and props they used on set to film the production, the same materials and objects which were used over three thousand years ago.

The last division in the military which was of high importance to the Greeks, was naval or the sea category. Without naval ships, armies could not have gotten around and travelled to other areas to expand their territories or challenge their enemy as a consequence for a wrongdoing. The Greeks used many different types of warships, although the ones that were most common during the Trojan War and which were described in Homer’s epic poem “Illiad” were Pentekonters. “Two types of ships are mentioned by Homer: light, fast ships powered by 20 oars, and heavier warships powered by 50 oars. These 50-oared galleys had one level only. They appear to have been built mainly from pine wood, with oars of polished spruce. while the bow terminated in a nearly vertical prow with a metal sheathed ram at the waterline. Pentekonters had a mast with a square sail that was taken down before going into battle”. In the movie “Troy” the ships used also had one level of oarsmen and about 50 men rowing with oars. The front of the ship had an almost vertical prow that was slightly curved to the shape of the ship that helped stop the ship when it reached the shores. The ships used in the film also had square shaped white masts that were lowered when the ship reached the shore. Evidently, the portrayal of the military in the film, whether naval or on land, was historically accurate because the things depicted were truthful to history and actual Greek objects and occurrences.

The culture of any nation, whether emerging or already established plays an important role in the everyday lives of citizens. Culture is a development in inhabited area that shows how prosperous the place is, because the main focus is no longer on just mere survival, as there are things to do. Religion, architecture, art, beauty, sports are just some of the aspects of culture that show how rich a nation is, because the people can have an average income, but if they are culturally satisfied, they will be happier than those who have no culture. Culture played an important role in the lives of the Greeks and they had advanced burial customs, religion and architecture, which made their nation a better place to live. Burial customs are one aspect of culture that was sophisticated and there was always a belief in the afterlife in the Greek culture, no matter what religion. “Inhumation was most common in Mycenaean times, but by c. 1200 BC cremation became the main method of burial and was universal” Evidently, by the time of the Trojan War, cremation was used most often and this is depicted in the film as well because everyone who dies in the film, whether it was Patroclus, Hector or any other warrior they were all collected and burned. “In cremation, bodies were burned on a pyre soldiers killed in warfare were only rarely buried on the battlefield. Very often they were cremated on the battle site and their ashes taken home.”  It is obvious that soldiers were generally not buried at the site of the battle in which they fought, rather just cremated and the ashes were gathered and taken home. This was the case in the film “Troy” when many soldiers died chariots collected the bodies and carried them just outside of the battle field where there was a huge fire where other soldiers would cremate the bodies. Again it is clearly portrayed that the film “Troy” was historically accurate because it followed the burial customs that the ancient Greeks practiced themselves.

Religion was another important aspect of the ancient Greeks life and they all worshipped some gods. To some Greeks, certain gods were unimportant, but others were considered almighty to them. To the Trojans, the God Apollo was of high importance. “A god worshipped throughout the Greek world, and the embodiment of moral excellence… He was the god of prophecy, healing, archery. He was also a god of light (sometimes being identified with the Sun and with the god Helios).”  In the film “Troy” the main worship was to Apollo and this is portrayed through frequent reference to Apollo, when King Priam or his men were prophesising. Everything centered on Apollo, who Priam prayed to nightly and to whom he assumed the wooden Trojan horse by the Greeks was built. “The precious temple of Troy’s patron god Apollo (complete with 5 foot high solid gold statue of Apollo) is located outside the city, down the beach.” This was the case in the film because the Trojans created a temple just outside the city and in front of it was a massive gold statue of Apollo. Clearly, the historical accuracy of the film “Troy” is yet again proved as it supports the facts from ancient Greek religion.

Another form of culture is the art through mainly architecture that is apparent in any nation that is on the rise to being one of the best. Architecture shows how culturally rich a society is because again the main focus is no longer survival, but other things as well, which show how prosperous a nation may be. Troy had a massive wall that protected the city on the inside and that was their main form of architecture. “The walls of fortifications are an average of 16.5 ft thick and are built of massive stones weighing up to 10 tons.  Evidently the fortifications at Troy were extremely large which is why no one could penetrate them until the Greeks created the Trojan horse. This is also portrayed in the movie “Troy” when the Greeks attack but cannot penetrate the walls until they sneak in through the horse. The walls used in the film are visibly made out of stone and very large, although it is impossible to tell the exact measurements of the fortification. Overall, the portrayal of culture in the film “Troy” is historically accurate because the burial customs, religion and architecture portrayed in the film is the same as that of the ancient Greek world.

The class structure of the ancient Greek world was much different than ours today, although some things are similar to today’s world. Historical accuracy in the class structure system is key to a successful depiction of the ancient Greek world in film. The respect given to women, to the king, and to Achilles’ elite warrior group, the Myrmidons, all are historically accurate because it is very similar to the respect given in the ancient Greek world. The respect given to women in the ancient Greek time period was small but there were enjoyable parts to it. “Female characters of the upper class led a relatively independent life…. Although women were technically of citizen status, they had no rights of citizenship. Women had no political rights and could take no part whatsoever in government.” Evidently women had small respect but those of the upper class were fairly independent, being allowed to do more than the poorer women, although none of them could participate in politics. This is also portrayed in the film “Troy.” The women of the palace who were princesses or so took no part in the politics of the palace where all the men assembled, led by the king and his princes to plan out things for Troy. Although women had no role in politics and government, they played an important role in religion. “Within religion women did play an important role, such as a dominant role at funerals, weddings…. There were many priestesses. This is also portrayed within the film “Troy” as when Briseis, the cousin of Hector and Paris, decided to become Apollo’s servant she was commended and it was said that Apollo is going to have a wonderful servant. Although women had this advantage, they were considered weak and a reference to this is made in the movie when it is said that “peace is for women and weak” by Agamemnon. Evidently using that metaphor, women were considered fragile and therefore peace went straight along with women since peace did not show off nations might or power. Evidently, the film “Troy” is historically accurate because it correctly portrays the respect given to women in the ancient Greek class system.

In the ancient Greek world, there was always a lot of respect given to the king of the nation, whether he deserved it or not. Kings were very respected officials and demanded that they were given honour even if they were wrong on something. In the film “Troy” the respect given to the king, particularly Agamemnon was very high although he did not do anything. Odysseus, comments on this to Achilles who gets angry over the fact that warriors are giving the king things that they stole, even though he did nothing at all to deserve the gifts. Odysseus says “War is old men talking, and young men dying.” Evidently it is portrayed that the king had much respect whether he deserved it or not, and in this case, it is evident that Agamemnon did not deserve the respect that he was being given. Nonetheless, the king continued to be showered with gifts, as warriors were honoured to be in his presence and to be given a promise by him.

Achilles’ elite group of warriors, the Myrmidons, were also a group that was given a lot of respect and was allowed to be different because they were necessary to the winnings of many battles. Although the king, particularly Agamemnon disliked Achilles and his group very much because of their individuality, he used them because of their skill. For example, all Greek warships that sailed had white sails but the ship that was used by the Myrmidons, had a black sail and was a showcase of their individuality. The Myrmidons, led by Achilles were so skilled that when they went out on their own onto the beaches of Troy, instead of waiting for the other Greek ships behind them, Agamemnon complained but soon acknowledged that it was the group’s choice to do what they want. Evidently Achilles’ group, the Myrmidons, had a lot of respect from others, even Agamemnon who let them do what they wanted to, because of the Greek need for them and their skill. Overall class structure and the respect that was given in the film “Troy” was historically accurate because it truthfully portrayed women, the king and the Myrmidons.

From the beginning of the film “Troy” directed by Wolfgang Petersen, right to the end, the film proves that it is historically accurate and thus keeps the legend of the Trojan War, written down by Homer through his epic poem the “Illiad” alive. When analyzing the military portrayed in the film through the fighting formations, weapons and naval warfare, it is evident that the producers stuck to history and made an accurate portrayal of the Greek military. Culture as well is an aspect that proves to be truthful to the ancient Greek world through the portrayal of burial customs, religion and architecture. Finally, class structure and respect is yet another part of the film that remains historically faithful through the portrayal of the respect given to women, the king and Achilles’ elite group of warriors, the Myrmidons. Overall, it is apparent how new periods of time can still maintain history and portray legends, traditions and cultures of the past accurately, so that the audience can benefit from the film and the story of the ancient world will never be lost.


'Race' Runs Close To The Truth

American track and field star Jesse Owens is the focus of the movie Løp, in theaters Feb 19. The biopic tells the story of Owens' quest for the gold at the 1936 Olympics in Berlin, which took place amidst the rise of the Nazi party. Owens' four medal victory therefore held an unusual level of significance, and the new movie makes sure to acknowledge this. But just how accurate is Løp ? According to UNC's Niner Times, the answer is "very."

At a college press conference in LA, the cast and crew of Løp — as well as Owens' real-life family — spoke about how the filmmakers strove to accurately depict Owens' character and the events surrounding the Berlin Olympics. Niner Times quoted star Stephan James as saying, "There’s a lot of added pressure in telling these stories, with these characters being notable, real-life people. As an actor in this role, you can’t fake these things. it’s not about just research, it’s about waking up each day and living how these guys lived."

Owens had a limited quantity of reference material available to him given that the events of the film took place in the 1930s, but he did have the opportunity to speak at length with Owens' daughters Marlene and Beverly. Owens' family played a major role in the development and revision of the script, which helped to ensure that both their father and the time period were reflected accurately.

Beverly said at the panel, “I think they did a phenomenal job embracing his character and projecting it. Since we had script approval, we knew from the start that the film was gonna be accurate. The filmmakers were so cooperative in making changes in the script and even after the film was shot, if there was something we wanted tweaked, they obliged us wholeheartedly.”

It's great to hear that filmmakers were so dedicated to the film's historical accuracy, especially since not all sports films demonstrate the same standard. Here's how some other famous films about athletes gave the "Hollywood treatment" to the real-life stories upon which they were based.

The Blind Side

NFL player Michael Oher has spoken out on multiple occasions about how the 2009 film starring Sandra Bullock only tells part of his story. USA Today reports that Oher's journey to greatness, which is detailed in his memoir, I Beat the Odds: From Homelessness to The Blind Side and Beyond, started long before he was taken under the wing of Leigh Anne Tuohy. In fact, Oher's transformation began at 11 — years before the events of The Blind Side — when he first decided to channel his energy into getting out of the ghetto. His self-motivation and work ethic were largely what saved Oher, which the movie glosses over in favor of emphasizing Tuohy's altruism.

Skynde

While the film about two Formula 1 racing rivals was lauded as being accurate in many aspects of its story, there is one detail that was heavily exaggerated: the supposed animosity between the two drivers. Although James Hunt and Niki Lauda were in fact competitors, they were also friends. Vergen reports that Hunt once said, "I got on very well with Niki and always had. We raced against each other but we also teamed up as mates, not just casual acquaintances." Skynde took a more dramatic approach to the relationship, portraying Hunt and Lauda as bitter rivals.

Remember the Titans

The official webpage of the "Original Titans" provides clarification about many events in the film, and reveals that much of the movie was inaccurate in comparison to the real-life occurrences. The dramatization of the events is perhaps best summed up by the site's statement that "The movie never pretends to be a true story, it is based on a true story. This statement can lead to a large range of variance on how certain events are depicted. Of course there are many differences between what really happened and the story presented in the movie."

The Fighter

Selv om The Fighter was lauded for its historical accuracy in regards to the life and career of boxer Mickey Ward, some viewers took issue with inaccuracies surrounding details of Ward's fights. In particular, discrepancies have been noted between Ward's real-life fighting record, weigh-ins at certain matches, and how a few significant matches unfolded.

When making a sports biopic, filmmakers are confronted with the difficult challenge of balancing real-life detail with an engaging cinematic narrative. Based on the comments of the cast and Owens' real family, it appears that Løp definitely succeeds at the former. And from the looks of the trailer, it looks like the movie will be pretty gripping, too.


Tag Archives: historical accuracy

This weekend I caught a showing of Free State of Jones, a movie about a comparatively unknown chapter in the history of the Civil War and Reconstruction, starring Matthew McConaughey. Since I’ve spent nearly three decades teaching and writing about this period of American history, I thought I should check it out.

I should say up front that, as a historian, I have a love/hate relationship with historical movies. On the one hand, I’m generally thankful for any cultural influence that directs our attention to the past. If a fraction of the viewers who turn out to see Free State are inspired to dig deeper—maybe even to read a serious work of history about the period—then I suppose I should be thankful, and to a degree, I am.

On the other hand, however, the medium is generally bad at conveying complexity—and history is nothing if not complex—while the need to turn a profit reinforces the tendency to emphasize entertainment at the expense of accuracy. I know I should be thankful when Hollywood encourages us to pay attention to the past, but I am always left wondering whether the movie in question does more harm than good. In particular, I worry about the implicit lessons that historical movies teach us about what history is and what it means to think historically.

At bottom, I think there are two common audience reactions to movies that claim to be “based on a true story,” and neither one of them is good. The first is to take the claim at face value and assume that, in watching the movie, we have just learned something reliable about the past. I’m reminded of a story that Sam Wineburg tells in his wonderful book Historical Thinking and Other Unnatural Acts. Wineburg, an educational psychologist at Stanford who has spent most of his professional career studying how we think and learn about the past, tells a story of watching the movie Schindlers Liste when it first debuted. When the heart-wrenching film about the holocaust had ended and the subdued audience began to file silently out of the theater, Wineburg heard one viewer whisper to his wife, “I never understood what happened then until now, right now. Now, I know.”

This scares me. I worry that our entertainment-obsessed culture will only take the past seriously when it is packaged in two-hour-length segments of gripping entertainment. And I worry even more that we will confuse these two-hour-length segments for the past itself. History is not the past but an argument about the past, ideally grounded in logically compelling historical evidence. Historians don’t discover the past “as it actually was” in the archives we do our best painstakingly to recreate it, weaving interpretations that are always imperfect and always debatable. Any movie “based on a true story” is similarly offering an interpretation, with the difference that there won’t be footnotes and a bibliography we’ll be invited to accept the interpretation on faith.

So one common response is to take the claim of historical accuracy at face value and assume that we are learning something true the other is to take the claim at face value and question whether accuracy even matters. Read the “critical reviews” that have appeared over the past few days and you’ll find that this is the ubiquitous message. Reviewers praise the movie for director Gary Ross’s “unusual respect for historical truth” and then move directly to the political implications of the movie’s message or the quality of its artistry. Did the pacing lag? Was the plot too sprawling? Was McConaughey really wearing dental prosthetics? “Of course,” I can hear you replying. “That’s what movie critics do.” But when a movie claims to be teaching us about the past, I fear that critics’ calculated indifference to historical accuracy reinforces one of the besetting historical sins of our culture: to evaluate history on the basis of its artistry or political usefulness, rather than its truthfulness.

Oh well—end of sermonette—let’s talk about Free State of Jones. The movie focuses on an area in southeastern Mississippi that became famous for its resistance to Confederate authority. The soil in this region of Mississippi was not well-suited to the production of cash crops, and most of the white families who settled Jones County were small farmers who concentrated on livestock growing and had little connection to slavery or the cotton economy. When the state held a referendum on secession after Abraham Lincoln’s election to the presidency, the white male voters of the county originally opposed secession by a large majority, but when the state as a whole overwhelmingly endorsed disunion, they quickly fell into line.

The exigencies of war have a way of exposing the faults lines of communities at war, however, and pretty soon the support of Jones County’s yeomen for the Confederacy began to erode. The imposition of conscription in the spring of 1862 had a lot to do with this, as did the subsequent passage by the Confederate Congress of a ten-percent “tax-in-kind” on all agricultural products. Soon, the white yeomen of the region believed that they were caught up in a “rich man’s war” in which slaveless farmers would be forced into military service while their families were brought to the brink of starvation by a heartless government interested only in the welfare of large plantation owners.

Over time, more and more of the white Confederate soldiers of Jones County fled the front lines and returned home. These deserters would provide for their families as best as they could, and “lie out” in nearby woods and swamps whenever Confederate troops were rumored to be nearby. Increasingly, they also interfered with Confederate tax agents sent to confiscate a portion of their crops and livestock. Eventually, their resistance to Confederate authority became more organized, thanks in part to the leadership of farmer Newton Knight (played by Matthew McConaughey). When Confederate authorities sent troops into the region to regain control, Knight’s band participated in a series of bloody skirmishes. Whether Knight and his “company” ever formally declared their independence from the Confederacy is highly debatable, but their disenchantment with the Confederacy and willingness to resist Confederate authority with force is undeniable.

So what is the historical value of Free State of Jones? I have taught a course on the American Civil War a couple of dozen times over the years, and one of the themes that I stress in each one is that we cannot begin to understand the Civil War accurately as long as we see it as a straightforward struggle between a unified South and a unified North. Both regions experienced extensive internal dissent, and coming to grips with this transforms our understanding of the war’s contemporary and long-term significance. Free State of Jones explodes the myth of a solid Civil-War South, and I think that’s valuable.

A second theme that I always stress in Civil War courses is that, while northern victory resulted in the end of slavery, the question of what “freedom” would mean for former slaves was not remotely settled when Lee surrendered to Grant in April 1865, nor would it be settled for decades to come. At least a third of Free State of Jones involves the post-war Reconstruction era—a period Hollywood almost never acknowledges—and the movie effectively hammers home the reality that the official demise of slavery did little to weakens the ubiquitous racism that had been a bulwark of slavery for at least a century and a half. This also, is valuable.

But the movie is also full of all kinds of historical inaccuracies and outright silliness. Many of the movie’s errors are trivial: the real Newton Knight was 24 years old in 1862 when the movie begins, about half as old as Matthew McConaughey. A villainous Confederate colonel wears three stars on his collar, which was the insignia of a lieutenant general. At a poignant moment in the movie, Knight’s followers lower a Confederate battle flag that is ubiquitous today but would not have flown over a Mississippi courthouse in 1864. (The flag was primarily employed by the Army of Northern Virginia during the war and did not become synonymous with the Confederacy until the 1920s.) Not much here to get worked up about.

Other of the movie’s inaccuracies probably help to make the movie more entertaining. The best example here would be the battle scenes. According to Victoria Bynum, the historian who is by far the leading expert on Jones County’s civil war, there were at least a dozen skirmishes between Knight’s followers and Confederate troops during the latter half of the Civil War, but they were invariably small affairs involving a few dozen individuals at most and never exacting more than a handful of casualties. One of the first major “battles,” for example, just before Christmas 1863, resulted in Confederate casualties of one dead and two wounded. I assume that in a culture utterly inured to violence, director Gary Ross thought that the less bloody reality would simply bore the audience.

If the battles in Jones County were typically small skirmishes, they also mostly pitted white males against white males, with few exceptions. The film, on the other hand, insists on portraying Knight’s band as a “racially and sexually integrated paramilitary utopia,” in the words of one trenchant review. This is Hollywood fabrication. Bynum stresses that both enslaved blacks and white women were important to the success of the Jones County resistance, but in ways that, while still heroic, were more prosaic. Both slaves and the resisters’ wives supported Knight’s company in invaluable ways, but primarily by smuggling food to the deserters when they were lying out and by alerting them to the approach of Confederate soldiers. Director Gary Ross has them in the thick of the fighting.

The most ridiculous scene in the movie comes when Knight has planned an ambush of Confederate soldiers monitoring the funeral of a recently-hanged deserter. The funeral procession consists primarily of middle-aged farm wives who, when the signal is given, pull revolvers from their shawls and, quite literally, begin blowing the heads off of Rebel soldiers at point-blank range. The later portrayal of a shoot-out at the county seat features rifle-toting wives in their bonnets charging Rebel troops, loading cannon, and otherwise striking fear into the heart of the Confederate army. This is manufactured out of whole cloth.

What bothers me most about the movie, however, is not the minor inaccuracies or even the inanities but the egregious way that Ross has made the entire story into a simplistic morality play. Newton Knight is delivered to us as a noble Robin Hood with twenty-first century racial sensibilities who would probably be a Sanders supporter if he were alive today. The real Newton Knight did father at least five children with a former slave who became his common-law wife, but the movie’s depiction of Knight’s racial views is almost entirely conjecture, and Ross has chosen to skip over well documented episodes in Knight’s life that would complicate his heroic persona. (There is evidence that he murdered his brother-in-law in cold blood during the war, for example, as well as testimony suggesting that he urged his mixed-race children to “pass” as white rather than challenge southern mores unnecessarily.) On the other hand, every Confederate character in the movie is either a non-entity (enlisted men with no lines) or smarmy villains devoid of decency.

History can be a wonderful framework for moral reflection, especially when we allow our engagement with the past to expose our own hearts. The best histories of slavery and the Civil War force us to confront our own propensities for moral compromise and injustice. We need to see white Confederates—even white defenders of slavery—as three-dimensional humans no more prone to sin and self-justification than we are. We need to get to know them well enough and gain enough understanding of their circumstances to confess that we might have behaved in the very same way if set down in their shoes. Free State of Jones just encourages us to feel superior.


Historical Accuracy in the Film Agora - History

Image: Jonathan Hessian

I'm pretty sure many people have sat down to watch a series or film based on the past at some point in their lives - Rome, Downton Abbey, Fury, Sharpe, whatever takes your fancy. These sorts of media bring to life a piece of the past for you to enjoy. But a lot of them, although based on the past, take a lot of liberties with it and can be downright inaccurate. There's no real excuse for it, artistic licence or not.

Now obviously there's a line to be drawn here. I don't expect every film or series based on a period of history to be 100% accurate, as that would be ridiculous, but it's where the mistakes are easily avoidable or just glaringly obvious that they should really be criticised. History Channel's Vikings is a serial offender here, especially its costuming department. It's well known from manuscripts and finds what Viking warriors would have worn but the show completely ignores these, taking a ludicrous amount of liberties for no reason other than 'it looks cool'. Rather than wearing kyrtles (a knee-length garment made of wool or linen), accompanied by linen/woollen pants, buckled shoes and mail armour, we have something that looks like it's from Sons of Anarchy: leather armour and clothing (often in black too, a hugely expensive dye), high-top boots and gratuitous amounts of fur. Fine for a fantasy series, but this is a show supposedly based on the past, and one we know a great deal about. For a fairly high budget series like this, one would expect they could at least get the costumes right.

But why is it an issue? Well, to put it simply, it's entirely misleading. If you're going to proclaim that your series is a historical fiction, I expect to see some form of history in it. If you aren't presenting things are they are known to have happened or were, you are deceiving your audience. The sorts of myth that are often bandied around by the average person may indeed have some basis in history, but Hollywood perpetuating them doesn't help. Filmen Enemy At the Gates is a good example of this. In one scene, Russian troops defending Stalingrad are told by their Commissars to charge German machine gun positions head on, many of them without rifles, while NKVD troops watch to make sure none of them retreat. Paints a grim picture of being a Red Army soldier, doesn't it? Well, it would if it were true, but instead the film merely crams all the common myths into one scene: no rifles, no tactics, no retreat. Really, Enemy at the Gates only gets a few things about the battle right: the date, the location, and the inevitable defeat of the Sixth Army. It's a drama with a sort of shoddy historical veneer to it. There's nothing wrong with the plot per se, as we don't exactly know what happened in the battle on a personal basis, but did they have to sacrifice the historical backdrop for it? Not in the slightest.

It does seem like sometimes series simply throw a historical background out for a story because they think it'll look cool. A wholly invented plotline or character is often thrown together with just the flimsiest evidence that the show is supposed to be set in Imperial Rome or wherever else takes their fancy. Men hvorfor? I mean, why write a totally-made up story when you have history to draw upon? Rather than some shoddy action piece (and I know I'm straying into the territory of gaming here, but whatever) like Ryse: Son of Rome, why not use one of the many, many interesting tales from the past? The amount of murder and betrayal in the lifetime of Belisarius and Justinian for instance, way surpasses Game of Thrones (whose author regularly draws on history for inspiration, I might add), and best of all, it actually occurred. If you wanted gore, Justinian herded thousands of rioting chariot-race supporters into the hippodrome, and then killed 30,000 of them. For cunning, check how Belisarius took the city of Naples from the Ostrogoths. These are just part of the rich tapestry of history that a series could base themselves on, and find a great audience for. In a lot of instances history provides better tales than any author could ever create on their own.

Just in case I've run around in circles, I'd better sum up the points I've tried to make. Basically, historical accuracy in our media, especially if it claims to be historical, is important because it can shape people's perceptions of what parts of history were like. Victorian opera was responsible for that stupid myth about horns on Vikings' helmets for instance, and that's still around now! But there's also an element of faithfulness to it. Like a film based on a book, if you don't pay your dues to it properly, you're doing the source material a disservice, especially if it's something you could easily have gotten right. If history is the source for a series, they have an obligation to get it right too.


Se videoen: Agora Analysis


Kommentarer:

  1. Ancil

    Absolutely casual concurrence

  2. Kigamuro

    Jeg vil dø av latter

  3. Toren

    Godt gjort, setningen din rett og slett utmerketSkrive en melding